Home 2018-09-21T16:03:52+00:00

INZICHT IN DRIJFVEREN

Als we intrinsiek gemotiveerd zijn om ons werk te doen dan ervaren we meer geluk in ons werk en presteren we aanzienlijk beter: We zijn meer gedreven om ons werk goed te doen, problemen op te lossen, initiatief te nemen, klanten te helpen en goed samen te werken met collega’s. Gemiddeld zijn we 30% productiever zijn, 3 keer zo creatief, 40% efficiënter en verkopen we met gemak tot wel 37% meer verkopen. Ook melden we ons minder vaak ziek en blijven we langer bij dezelfde werkgever.

Een ander kan jou niet intrinsiek motiveren. Een ander kan alleen een omgeving creëren en de juiste voorwaarden scheppen, waarbinnen jij jezelf kunt motiveren. Mensen doen de dingen namelijk voor hun eigen redenen, niet voor die van een ander. Ieder van ons ervaart de wereld om ons heen en de situatie waarin we verkeren door de bril van onze eigen behoeften en wordt van binnenuit gedreven om hier invulling aan te geven. De 2 of 3 drijfveren die het sterkst bij je leven motiveren je het meest en beïnvloeden elke beslissing en keuze die we maken en bepalen zelfs hoe we tot deze keuze komen. Ze vormen de kern van ons wezen (Rue, 2001).

Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn:

 • Werken omdat ze het zelf willen.
 • Worden van binnenuit geprikkeld om een taak uit te voeren.
 • Hebben vaak een beter concentratieniveau en leveren meer kwaliteit.
 • Zijn meer betrokken en trots op wat ze doen.
 • Hebben meer plezier in het uitoefenen van hun taak.
 • Zijn beter in staat (zelf)sturing te geven aan hun taak, rol en carrière.

Het geluk dat we in ons werk ervaren en het succes dat we oogsten hangt grotendeels af van de mate waarin we er in slagen om met onze functie invulling te geven aan onze interne drijfveren. Het doorgronden van je eigen drijfveren is derhalve de basis voor meer geluk en succes op je werk. Het maakt je bewust van wat je nodig hebt om optimaal te kunnen presteren in je werk en helpt je om te voorspellen welke werkzaamheden en werksituaties jou wel en niet intrinsiek motiveren.

Niet iedereen heeft dezelfde drijfveren. De combinatie van je genen, eerdere ervaringen en de huidige situatie bepaalt welke van deze drijfveren het hardst om bevrediging schreeuwen (Sitskoorn, 2014). Hersenstudies tonen aan dat mensen 5 overkoepelende drijfveren hebben; Securiteit, Verbondenheid, Autonomie, Status en Eerlijkheid.

Op basis van deze nieuwe inzichten hebben we een nieuwe online drijfverentest ontwikkeld, waarmee je op een leuke, snelle en zuivere manier inzichtelijk maakt welke van deze 5 drijfveren en onderliggende waarden bij iemand overheersen.

WAT HET OPLEVERT:

VOOR JOU

 • Maak jezelf bewust van je eigen drijfveren

 • Vergroot je zelfkennis ten aanzien van wat jou wel en niet intrinsiek motiveert

 • Ontdek wat je nodig hebt om je gelukkig te voelen en optimaal te kunnen presteren in je werk

 • Zoek gericht naar (nieuw) werk dat invulling geeft aan jouw interne drijfveren

 • Zoek gericht naar de bedrijfscultuur die jouw waarden deelt en waar jij je thuis voelt

VOOR RECRUITERS

 • Maak inzichtelijk wat de drijfveren zijn van je kandidaten.

 • Ontdek wat hen wel en niet gelukkig maakt en intrinsiek motiveert.

 • Voorspel in welke situaties en onder welke omstandigheden zij optimaal presteren.

 • Vind op een efficiënte manier de juiste kandidaat voor de juiste functie en werkgever.

 • Voorkom een mismatch tussen de drijfveren van je kandidaten en de ambities van je opdrachtgevers.

VOOR WERKGEVERS

 • Leer de drijfveren van je medewerkers kennen en maak betere voorspellingen ten aanzien van wat hen wel en niet motiveert

 • Vind op een snelle en efficiënte manier de juiste (nieuwe) medewerker voor de juiste functie binnen de organisatie

 • Stel  zelfsturende teams en afdelingen samen en verbeter de onderlinge samenwerking

 • Creëer bevlogenheid onder het personeel

 • Minimaliseer het kort- (mentaal) verzuim en verlaag het personeelsverloop

VOOR MARKETEERS

 • Maak inzichtelijk wat de drijfveren van jouw (potentiële) klanten zijn

 • Meet in hoeverre je met het merk invulling geeft aan hun drijfveren (= emotionele merkrelevantie)

 • Maak een plan hoe je met het merk een betere invulling geven aan hun drijfveren (vergroten van de emotionele merkrelevantie)

 • Vergroot de emotionele betekenis van de organisatie en het merk

 • Zorg er voor dat je met je merk aansluiting houdt bij de drijfveren van de doelgroep en dat het merk relevant blijft in de toekomst

Lees meer

Onze oplossingen:

WAARDENKAARTEN

Personal Drive Scan

PERSONAL DRIVE SCAN

MIJN SCARFFORCE

MIJN.SCARFFORCE

DRIVE MANAGER

Scarfforce werkt o.a. voor: