Voor wie?

Persoonlijke leiderschap

Voor jezelf!

Als mens zijn we geconditioneerd om bepaalde waarnemingspatronen in sneltreinvaart onze acties te laten bepalen. Een groot gedeelte van deze patronen gebeuren echter onbewust en zijn daarom lastig te herkennen. Juist daarom is een goede kennis van jouw interne drijfveren zo belangrijk. Het helpt om deze conditioneringen te doorzien en je bewust(er) te maken van wat maakt dat je de situatie waarneemt zoals je doet en je hierop reageert zoals je doet.

Inzicht in je drijfveren maakt je bewust van wat je tot nog toe veelal onbewust hebt gedaan en helpt om te begrijpen waarom je de resultaten hebt gekregen die je tot nu toe hebt gekregen. Het laat je inzien wat de stille motor is achter het geluk en de werkmotivatie die je in je werk ervaart. En zorgt ervoor dat je steeds helderder beeld over jezelf krijgt. Met alle waarheden, maar ook eventuele valse redenen waarom je wellicht doet wat en zoals je doet op je werk.

Met de Personal Drive Scan:

 • Vergroot je je zelfkennis over je persoonlijke en sociale drijfveren. En daarmee je zelfbewustzijn ten aanzien van waar je diep van binnen naar verlangt, wat jou een goed of een slecht gevoel geeft en jou wel of juist niet van binnenuit motiveert om ergens vol voor te gaan
 • Wordt duidelijk welke situaties de approach (aantrekken) en de avoid (afstoten) response bij jou triggeren als je aan het werk bent of samenwerkt met collega’s en waardoor die bij jou getriggerd worden
 • Analyseer en herleid je de intense emoties die je hierbij ervaart, evenals de mate waarin je voldoening in je werk ervaart en jij je wel of juist niet intrinsiek gemotiveerd voelt om je werk te doen
 • Verklaar je (structurele) gedragingen die je op de werkvloer vertoont, prestaties die je levert en jouw bereidheid om met anderen een team te vormen en (goed) samen te werken
 • Maak je accurate voorspellingen over welke werksituaties (rol, werkzaamheden en interacties met anderen) jou wel en juist geen voldoening geven en intrinsiek motiveren
 • Handel je concreet en gericht bij het creëren van een werksituatie of het zoeken naar een nieuwe baan die je structureel (meer) voldoening geeft en van binnenuit motiveert om hier vol voor te gaan

Vergroot je kennis en je zelfbewustzijn over je drijfveren en ga concreet aan de slag om een situatie op het werk te creëren of een nieuwe baan te zoeken waarin de rol die je vervult, het werk dat je doet en je samenwerking met anderen niet meer voelen als werken.

Intrinsiek motiveren van je medewerkers

Voor managers en leidinggevenden

Medewerkers zijn de drijvende kracht achter het succes van elke organisatie. Als je mensen op de goede plek en lekker in hun vel zitten, dan heb je blije klanten en tevreden aandeelhouders. En als je mensen groeien, groeit je organisatie ook. Maar hoe zorg je dat je naast kundige, ook over gelukkige en betrokken medewerkers beschikt die intrinsiek gemotiveerd zijn om maximaal te presteren en optimaal met elkaar samen te werken?

Het traditionele top-down model verliest snel terrein. De huidige generatie laat zich niet langer in een hiërarchische structuur persen. Relaties aangaan, die niet op macht zijn gebaseerd, wordt een sleutelvaardigheid. De nieuwe manager verbindt en krijgt zijn mensen vrijwillig mee. Succesvolle topmanagers functioneren steeds meer als een ‘verbinder’. Niet alleen verbinden met relaties buiten het bedrijf, maar ook verbinden binnen de organisatie en het team. Verbinden vraagt echter een geheel andere manier van aansturing en een aanpak dat is gericht op het begrijpen, motiveren en faciliteren van mensen, zodat zij binnen de geformuleerde missie, doelstelling en richtlijnen, ook hun eigen (persoonlijke) doelen kunnen realiseren en zich gelukkig kunnen voelen.

De belangrijkste stap die je als leidinggevende vandaag de dag dient te zetten, is dan ook om verder te kijken dan je eigen motivatie. Ook jouw medewerkers hebben streven hun eigen doelen na en hebben hun drijfveren en persoonlijke motivaties om te doen zoals ze doen. Een echte, duurzame manier om het geluksgevoel en de betrokkenheid bij je medewerkers (structureel) te vergroten begint daarom met de vraag; waarom werken mijn mensen? Als leidinggevende is het vandaag de dag essentieel om oprechte interesse in elkaar te hebben; te weten waar een ieder diep vanbinnen naar verlangt en vervolgens aan de juiste knoppen te draaien.

Speciaal voor deze doeleinden hebben we de organisatie- en de teamscan ontwikkeld:

 • Leer de individuele drijfveren en waarden van je teamleden kennen en zie in één oogopslag waar een ieder -onbewust- naar verlangt als hij of zij aan het werk is.
 • Zie precies wat elk teamlid en jullie als team nodig hebben om je goed te voelen en optimaal te kunnen presteren
 • Analyseer, verklaar en voorspel welke werksituaties elk teamlid en jullie als team wel en geen voldoening geeft en intrinsiek motiveert
 • Evalueer heel gericht en samen met elk teamlid en/of het team als geheel in hoeverre ieders rol en de onderlinge samenwerking momenteel invulling geven aan ieders drijfveren
 • Bespreek heel concreet wat jullie (anders) kunnen doen om beter invulling te geven aan de drijfveren en onderliggende verlangens die momenteel onvoldoende worden ingevuld
 • Vergroot de mate waarin jouw team(leden) voldoening in hun rol en de onderlinge samenwerking ervaren en versterk hun intrinsieke motivatie om maximaal te presteren en optimaal met elkaar samen te werken
 • Verbeter de onderlinge samenwerking en haal gemiddeld 30% meer rendement uit jouw team(leden)
 • Minimaliseer het mentaal verzuim en verlaag het personeelsverloop

Verbeter de onderlinge samenwerking
en haal meer uit je team!

Terug naar boven

Loopbaanbegeleiding

Voor coaches, trainers en loopbaanadviseurs

Een goede kennis van de drijfveren van je cliënten is essentieel om het geluk en het succes dat zij in hun werk ervaren gericht te analyseren en concreet te vergroten. Het maakt duidelijk wat jouw cliënten -veelal onbewust- nastreven in hun werk en/of hun werkrelaties, waar zij diep vanbinnen naar verlangen en wat zij nodig in hun rol of van de ander(en) nodig hebben om voldoening en intrinsieke motivatie in hun werk en/of hun werkrelaties te ervaren.

Ook helpt het om te verklaren waarom jouw cliënten zich momenteel voelen zoals ze doen in specifieke werksituaties en zij wel of niet intrinsiek gemotiveerd zijn om hun werk (goed) te doen en/of goed samen te werken met de ander(en).

Tot slot, helpt het om te verklaren waarom jouw cliënten de resultaten hebben gekregen die ze tot nog toe hebben gekregen op basis van de inzet die ze hebben vertoond. En om gericht aan de slag te gaan ten einde een situatie op het werk of in hun werkrelaties te creëren die hen structureel voldoening geeft en stimuleert om maximaal te presteren of samen te werken met anderen.

Met de fysieke waardenkaarten en het drijfverenspel:

 • Maak je op een snelle, leuke en interactieve manier inzichtelijk wat jouw cliënten drijft in hun werk en hun werkrelaties
 • Evalueer je heel gericht in hoeverre de situatie op het werk of in hun werkrelaties momenteel invulling geeft aan hun sterkste drijfveren
 • Analyseer en verklaar je wat deze situatie doet met de mate waarin zij voldoening en succes in werk en/of hun werkrelaties ervaren
 • Bespreek je samen met je cliënten op welke manier een betere invulling aan deze drijfveren gegeven kan worden
 • Vergroot je heel concreet het geluk en het succes dat je cliënten structureel in hun werk en/of hun werkrelaties ervaren

Maak inzichtelijk wat jouw cliënten drijft in hun werk en gebruik de inzichten om het geluk en het succes dat zij in hun werk en/of hun werkrelaties ervaren, concreet te analyseren en gericht te vergroten.

Terug naar boven

Employer Branding

Voor marketing- en communicatieprofessionals

De nieuwe medewerkers die je zoekt, kunnen vandaag de dag kiezen uit zo’n 250 duizend openstaande vacatures. En de verwachting is dat dit aantal nog verder toeneemt. Maar hoe zorg je er nu voor dat zij uit dit grote aanbod jullie organisatie uitkiezen als hun nieuwe werkgever?

Het werkgeversmerk is een uitstekend middel gebleken om talent aan te trekken en te behouden. Hoe beter je in staat bent om te laten zien wat jou interessant maakt als werkgever, hoe beter je in staat bent om de beste mensen uit de markt te halen en hoe lager het personeelsverloop is onder de zittende medewerkers. Maar wat kenmerkt nu een sterk werkgeversmerk?

Net als voor alle andere merken geldt dat hoe beter (sterker) het werkgeversmerk appelleert aan de interne drijfveren van (potentiële) medewerkers, hoe groter de emotionele relevantie en aantrekkelijker het merk. Oftewel, hoe meer een werkgever (potentiële) medewerkers in staat stelt om hun persoonlijke doelen en ambities te realiseren, des te waardevoller en aantrekkelijker deze werkgever voor hen wordt.

Met de Employer Brand Scan meet je op een snelle en leuke manier welke waarden (potentiële) medewerkers wel en niet associëren met jouw werkgeversmerk en maak je als zodanig inzichtelijk aan welke drijfveren je als werkgever wel en geen invulling geeft. De scan laat je in één oogopslag zien wat het merkgeversmerk voor je doelgroep (in potentie) betekent en hoe groot de emotionele relevantie van het merk is.

Met de Employer Brand Scan:

 • Bepaal je welke authentieke en onderscheidende waarden je als werkgever wilt uitstralen naar je (nieuwe) medewerkers.
 • Maak je op een leuke en zuivere manier inzichtelijk welke waarden (potentiële) medewerkers op dit moment associëren met jouw werkgeversmerk. En als zodanig, aan welke drijfveren het werkgeversmerk momenteel invulling geeft
 • Analyseer je de huidige emotionele betekenis en relevantie van het werkgeversmerk
 • Stel je vast of er sprake is van een discrepantie (gap) tussen het gewenste en het gepercipieerde merkbeeld.
 • Verklein je een eventuele gap door specifieke waarden sterker (of juist minder sterk) uit te dragen in je marketing en communicatie

Zorg ervoor dat je aantrekkelijk blijft voor werkzoekenden
door als werkgever aansluiting te blijven houden bij hun drijfveren.

Terug naar boven

Werving & selectie

Voor HR medewerkers en recruiters

Hoe vind en selecteer je als recruiter op een snelle en efficiënte manier de juiste persoon voor de juiste functie en borg je dat de hij of zij zich thuis zal voelen, goed zal presteren en lang zal blijven bij zijn nieuwe werkgever?

Kennis en ervaring worden in een selectieproces nog te vaak overgewaardeerd. Wat betreft geschiktheid voor de functie is bewezen dat leeftijd, aantal opleidingsjaren en werkervaring slechte voorspellers voor succes zijn. Matchen op drijfveren biedt gelukkig een goed alternatief. Onderzoek wijst uit dat werknemers gelukkiger zijn, beter presteren, meer bereiken en langer bij dezelfde werkgever blijven, als ze met de rol die ze in hun werk vervullen en de belangrijkste werkzaamheden die ze daarbij verrichten niet alleen de organisatiedoelen, maar ook hun eigen doelen en persoonlijke ambities realiseren. Hoe beter de recruiter erin slaagt om een match op drijfveren te creëren en met de nieuwe rol een goede invulling te geven aan de sterkste drijfveren van de kandidaat, hoe kwalitatiever en duurzamer de match.

Het achterhalen van de drijfveren van kandidaten blijkt in de praktijk echter niet altijd even makkelijk. En kost bovendien waardevolle tijd. Wie op basis van zijn of haar CV en motivatiebrief een perfecte match lijkt, blijkt bij de eerste kennismaking vaak toch niet het ‘type’ te zijn dat je als recruiter of werkgever zoekt. Andersom is het voor werkzoekenden ook lastig om in te schatten of de functie en de werkgever goed bij hen past.

Met Mijn.Scarfforce bespaar je als recruiter waardevolle tijd (en dus ook budget) bij het inventariseren en analyseren van de drijfveren van jouw kandidaten en het realiseren van een duurzame match op drijfveren. En als zodanig, om betere en duurzame kwaliteit te leveren en te garanderen aan jouw opdrachtgevers. Daarbij helpt de oplossing om het zelfinzicht van je kandidaten te vergroten, hetgeen de customer experience ten goede komt. En lever je met de drijfverenanalyse waardevolle input voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan van de nieuwe medewerker.

 

Leer op een snelle en een leuke manier de persoon achter het CV kennen en onderbouw de keuzes die je veelal op basis van je onderbuikgevoel maakt met concreet en betrouwbaar inzicht in de drijfveren van kandidaten.

Terug naar boven

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Haal meer uit jezelf en je collega’s!