Wat als werken niet (langer) als werk voelt…?

Gemiddeld breng je een derde deel van je leven door op het werk en werk je zo’n 85.000 uren in je leven. Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat je jouw werk jou diep van binnen voldoening geeft en dat de rol die je vervult en het werk dat je doet niet (langer) als werken voor jou voelt, omdat je een innerlijk verlangen (drive) hebt om dit werk te doen.

Te beginnen met de twee belangrijkste en fundamentele vragen die aan de basis staan voor het ervaren van duurzaam geluk en succes in je werk:

 • Wat is het dat jou voldoening geeft en intrinsiek motiveert om je werk vol overgave te doen?
 • Wat kun je doen om de voldoening en het succes dat je in je werk ervaart, gericht en structureel te vergroten?

Een intrinsieke motivatie is de basis voor meer geluk en succes in je werk

Onderzoek wijst uit dat als het lukt om een situatie op het werk te creëren, waarin de rol die je vervult en het werk dat je doet niet als werken voor jou voelt, omdat je een innerlijk (intrinsiek) verlangen hebt om dit werk te doen, je meer geluk in je werk ervaart, gemiddeld 30% productiever bent en 3 keer zo creatief en je met gemak tot wel 37% meer verkoopt.

Maar de grootste winst die je hiermee behaalt is dat het de rol die je vervult en het werk dat je doet verandert van iets waarmee je in je primaire behoeftes voorziet, in iets waar je daadwerkelijk zingeving en voldoening uithaalt.

Als een innerlijk verlangen hebt om je werk te doen en je intrinsiek gemotiveerd bent om je werk te doen dan;

 • Doe je je werk omdat je dat zelf wilt
 • Wordt je van binnenuit geprikkeld om het beste resultaat te behalen
 • Ben je gemiddeld 3 keer creatiever
 • Ben je gemiddeld 30% productiever en lever je meer kwaliteit
 • Ben je meer betrokken en trots op wat je doet
 • Heb je meer plezier in je werk
 • Blijf je langer bij dezelfde werkgever
 • Ben je beter in staat om sturing te geven aan jouw carrière

Inzicht in jouw drijfveren maakt je bewust van je onbewuste

Een goede kennis van je eigen drijfveren is essentieel om het geluk en het succes dat je in je werk ervaart goed te kunnen managen en gericht te kunnen vergroten. Het maakt duidelijk wat de stille motor is achter jouw werkmotivatie en vrijwel al jouw gedragingen. Het maakt je bewust van wat je tot nog toe veelal onbewust hebt gedaan en helpt om te verklaren waarom je wel of geen voldoening in je werk ervaart en je wel of juist helemaal niet van binnenuit gemotiveerd bent om je werk vol overgave te doen. Daarbij stelt het je in staat om te verklaren waarom je de resultaten hebt gekregen die je tot nog toe hebt gekregen op basis van de inzet die je hebt geleverd. En helpt het inzicht om een situatie op het werk te creëren, of een nieuwe baan te zoeken die een goede invulling geeft aan jouw sterkste drijfveren en diepste verlangens.

Hoe beter je bekend bent met je drijfveren, des te beter ben je in staat om;

 • te verklaren waarom je wel of geen voldoening en succes in je werk en jouw werkrelaties ervaart 
 • te voorspellen welke impact een (potentiële) verandering in de werksituatie heeft op jouw intrinsieke werkmotivatie en de mate waarin je voldoening in je werk ervaart
 • een situatie op het werk en in onze werkrelaties te creëren die je structureel (meer) voldoening geeft en jou van binnenuit stimuleert om maximaal te presteren
 • de emoties en de gedragingen die je op de werkvloer vertoont beter te controleren
 • jouw intrinsieke werkmotivatie en de voldoening die je in jouw werk ervaart actief te managen
 • jouw werkprestaties (structureel) te verbeteren 
 • actieve sturing te geven aan jouw carrière
 • hierover effectief te communiceren met anderen
 • de samenwerking met jouw collega’s en jouw werkrelaties te intensiveren

Toepassingen

1. Vergroot je zelfkennis en je zelfbewustzijn

 • Wat zijn mijn sterkste persoonlijke drijfveren?
 • Wat zijn mijn sterkste sociale drijfveren?
 • Wat zijn mijn waarden?
 • Welke doelen streef ik -veelal onbewust- na als ik aan het werk ben en/of samenwerk met collega’s?
 • Waar verlang ik diep van binnen naar en heb ik nodig om mij goed te voelen en voldoening te ervaren op het werk en in mijn werkrelaties?
 • Welke werksituaties motiveren mij van binnenuit om mijn werk vol overgave te doen?
 • Wat gebeurt er in mijn brein en met mijn geluksgevoel en werkmotivatie als deze verlangens goed worden ingevuld?
 • En wat gebeurt er in mijn brein en met mijn geluksgevoel en werkmotivatie als het tegenovergestelde gebeurt?
 • Welk effect heeft dit op mijn werkprestaties en samenwerking met anderen?

2. Vergroot het geluk dat je in je werk ervaart

 • Wat maakt mijn werk betekenisvol voor mij en geeft mij voldoening?
 • Welke drijfveren en waarden spelen hierbij de belangrijkste rol?
 • Welke van deze waarden kan ik momenteel wel en niet (of minder) goed naleven in mijn huidige rol en met de belangrijkste werkzaamheden die ik verricht?
 • In hoeverre beïnvloedt dit de voldoening die in mijn werk ervaar en mijn intrinsiek werkmotivatie?
 • Welke waarden kunnen beter nageleefd worden? En hoe?
 • Welke drijfveren worden hierdoor beter ingevuld, waardoor ik meer voldoening in mijn werk ervaar en beter presteer?

3. Verbeter je werkprestaties

 • Wat zijn mijn drijfveren en mijn waarden? Oftewel, waar verlang ik diep van binnen naar in mijn werk? En waar ben ik als zodanig -veelal onbewust- naar op zoek?
 • Welke werksituaties en/of werkzaamheden trekken mij om deze reden aan, vergroten mijn intrinsieke werkmotivatie en zorgen ervoor dat ik beter presteer als ik in deze situatie terecht kom of deze werkzaamheden ten uitvoer breng?
 • Welke werksituaties en/of werkzaamheden stoten mij af, zorgen ervoor dat ik op de rem trap, verminderen mijn intrinsieke motivatie en zorgen ervoor dat ik minder goed presteer als ik in deze situatie terecht kom of deze werkzaamheden ten uitvoer breng?
 • In hoeverre stellen de huidige werksituatie en mijn hoofdtaken mij momenteel in staat om mijn belangrijkste waarden na te leven en mijn persoonlijke ambities te realiseren?
 • Welke waarden kan ik momenteel onvoldoende naleven in de huidige werksituatie of met mijn hoofdtaken en welke drijfveren worden daardoor onvoldoende ingevuld?
 • Wat kan ikzelf en/of mijn leidinggevende concreet (anders) doen, opdat ik mijn belangrijkste waarden beter kan naleven en mijn drijfveren beter worden ingevuld?

4. Verbeter de onderlinge samenwerking

 • Wat streven we na in ons werk, maakt ons werk betekenisvol en geeft ons voldoening als we aan het werk zijn?
 • Wat betekent dit voor onze werkrelatie/samenwerking? Oftewel, wat zoeken we om deze reden -veelal onbewust- in onze werkrelatie/samenwerking en motiveert ons intrinsiek om met elkaar samen te werken?
 • In hoeverre geeft de werkrelatie/samenwerking momenteel invulling aan onze interne drijfveren en stimuleert of beperkt dit een ieder om onze eigen doelen te realiseren?
 • Hoe zouden we elkaar hierin nog beter kunnen helpen?
 • En, wat moeten we op dit vlak vooral niet doen in onze werkrelatie, of als we samenwerken?

5. Zoek gericht naar een nieuwe baan die je structureel voldoening geeft en je van binnenuit motiveert om het beste uit jezelf te halen

 • In hoeverre sluiten de rol en hoofdwerkzaamheden die in de vacature worden beschreven aan op mijn sterkste drijfveren?
 • Welke waarden kan ik wel naleven in deze rol en organisatiecultuur? En welke niet?
 • Welke persoonlijke doelen kan ik wel realiseren in deze functie? En welke niet?
 • In hoeverre zullen deze rol, hoofdwerkzaamheden en organisatiecultuur mij structureel voldoening geven en intrinsiek motiveren om mijn werk vol overgave te doen?

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Haal meer uit jezelf en je collega’s!