Cultuurscan

Met de Cultuurscan maak op je een snelle en leuke manier inzichtelijk welke drijfveren en waarden overheersen in de organisatie, op elke afdeling en bij elke medewerker.

Het overzicht helpt om de huidige werkcultuur te analyseren, laat in één oogopslag zien wat je moet doen om je personeel intrinsiek gemotiveerd te houden en levert concrete handvatten om de onderlinge samenwerking te verbeteren, het ziekteverzuim te minimaliseren, het personeelsverloop te verlagen, talent te behouden en gericht toe te werken naar de gewenste organisatiecultuur.

Over de Cultuurscan

Duidt de werkcultuur aan de hand van de gedeelde drijfveren en waarden

‘Culture eats strategy for breakfast.’ De organisatie is haar mensen. En de cultuur wordt gevormd door de waarden en overtuigingen die zij delen.

Het is onmogelijk om als directie de gemeenschappelijke werkcultuur eenzijdig te bepalen en aan haar mensen op te leggen. Door een inventarisatie te maken van de drijfveren en waarden die bij jouw mensen overheersen ontstaat inzicht in de organisatiecultuur.

Er zijn vele manieren om een organisatiecultuur te beschrijven. Een voor de praktijk meest bruikbare is het model dat is gebaseerd op het werk van Cameron & Quinn. In dit model komen binnen een organisatie vier cultuurtypen voor:

 • Clan-cultuur
 • Adhocracy-cultuur
 • Hiërarchische-cultuur
 • Markt-cultuur

Praktische inzichten waarmee je gericht toewerkt naar de gewenste werkcultuur

Inzicht in één oogopslag in de gedeelde drijfveren en waarden

Met de Cultuurscan maak op je een snelle en leuke manier inzichtelijk welke waarden men het sterkst met de werkcultuur associeert. Door deze waarden vervolgens te herleiden naar de drijfveren waartoe deze behoren, wordt duidelijk wat de huidige drijfveren van de organisatie zijn. En als zodanig, welke werkcultuur overheerst.

Zo zal een organisatie waar een;

 • ‘Clan-cultuur’ heerst hoog scoren op de drijfveren ‘Verbondenheid’ en ‘Zelfontplooiing’
 • ‘Adhocracy-cultuur’ heerst, hoog scoren op de drijfveren ‘Zelfontplooiing’ en ‘Ongebondenheid’
 • ‘Hiërarchische-cultuur’ heerst, hoog scoren op de drijfveren ‘Status’ en ‘Zekerheid’
 • ‘Markt-cultuur’ heerst, hoog scoren op de drijfveren ‘Status’ en ‘Zelfontplooiing’

Daarbij levert de Cultuurscan directe inzichten en praktische handvatten op waarmee je gericht toewerkt naar de gewenste organisatiecultuur, de onderlinge samenwerking verbetert en de gezamenlijke werkprestaties maximaliseert. Tot slot, levert het overzicht waardevolle inzichten op om talent te behouden, emotionele conflicten op te lossen en voorkomen, het kort ziekteverzuim te minimaliseren en het personeelsverloop te verlagen.

Vragen waar de Cultuurscan zoal antwoord op geeft:

 • Wat drijft ons als organisatie en zijn onze sterkste drijfveren en belangrijkste waarden?
 • Wat zegt dit over onze werkcultuur?
 • Wat en welke werksituaties geven ons een goed gevoel, motiveren ons van binnenuit en trekken ons aan?
 • Wat en welke werksituaties demotiveren ons en zorgt ervoor dat we op de rem trappen?
 • Wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen elke afdeling en medewerkers?
 • Welke structurele gedragingen zijn wel en niet logisch om van ons te verwachten op basis van hetgeen ons drijft?
 • In hoeverre liggen onze gedeelde drijfveren en persoonlijke ambities in lijn met de organisatiedoelen en de gewenste gedragingen?
 • Welke gewenste gedragingen zijn niet logisch om van ons als organisatie te verwachten en dienen bewust gestimuleerd te worden?
 • Welke ongewenste gedragingen zijn wel logisch om van ons als organisatie te verwachten en dienen bewust afgeremd te worden?
 • Welke leiderschapsstijl past het best bij onze organisatie?
 • In hoeverre worden de sterkste drijfveren van de medewerkers, supervisors en/of mangers momenteel goed ingevuld?
 • Welk effect heeft dit op hun intrinsieke werkmotivatie, ziekteverzuim en/of loyaliteit?
 • Hoe kunnen deze drijfveren (nog) beter ingevuld worden?
 • Waar moeten we op letten bij het aantrekken van nieuw personeel?

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Haal meer uit de organisatie!