Een intrinsieke motivatie is de basis voor meer geluk en succes in je werk

Een ander kan jou niet intrinsiek motiveren. Dat kun je alleen maar zelf doen. Iedereen kijkt door de bril van zijn eigen verlangens en wordt van binnenuit gedreven om zijn of haar eigen doelen te realiseren. Dat gaat automatisch. Talloze generaties paste onze biochemie zich aan om onze overlevingskans te vergroten en zekerheid te creëren ten aanzien van ons bestaan.

Om deze bestaanszekerheid te creëren en onszelf te handhaven in de samenleving die we met elkaar gecreëerd hebben, ontwikkelen we allemaal in de loop van ons leven een overlevingsstrategie die bestaat uit een aantal basisdoelen die we nastreven. Het behalen van deze fundamentele doelen vormt onze drijfveren en bepaalt waar we het uiteindelijk allemaal voor doen.

De 2 of 3 drijfveren die het sterkst bij je leven motiveren je het meest en beïnvloeden -veelal onbewust- vrijwel alle emoties die je op de werkvloer ervaart en de gedragingen die je daarbij vertoont. Dit komt door het effect dat ze hebben op je primitieve overlevingsmechanisme; de approach en de avoid response.

Situaties die invulling geven aan je drijfveren trekken je aan en versterken je intrinsieke motivatie

Situaties die een positieve invulling geven aan jouw sterkste drijfveren en jou als zodanig helpen om jouw eigen doelen te realiseren, triggeren het gedragsbenaderingssysteem (oftewel, de approach response) en trekken je aan (engage). Deze situaties;

 • zorgen ervoor dat dopamine (beloningshormoon) wordt afgegeven in je hersenen en dat je je goed voelt 
 • laten je hersenen ontspannen, waardoor meer glucose en zuurstof (oftewel, energie) beschikbaar is voor de prefrontale cortex en je beter kunt nadenken
 • vergroten jouw probleemoplossend en creatief vermogen
 • vergroten je bereidheid om risico’s te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan
 • stimuleren om maximaal te presteren en optimaal samen te werken met anderen
 • vergroten jouw doorzettingsvermogen en jouw loyaliteit

Situaties die afbreuk doen aan je drijfveren verminderen je motivatie en zorgen ervoor dat je op de rem trapt

Situaties die daarentegen afbreuk doen aan je drijfveren en je juist belemmeren om je eigen doelen te realiseren, triggeren de avoid response en stoten je af. Deze situaties;

 • zorgen ervoor dat er cortisol (stresshormoon) wordt afgegeven in het brein
 • onttrekken juist glucose en zuurstof aan de prefrontale cortex en verminderen je vermogen om verstandig en logisch (rationeel) na te denken
 • geven je een beklemmend gevoel en verminderen als zodanig het geluk dat je in je werk ervaart
 • verlagen je bereidheid om risico’s te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan
 • verminderen je motivatie om maximaal te presteren en optimaal samen te werken met anderen
 • doen afbreuk aan je doorzettingsvermogen en loyaliteit

Niet iedereen deelt dezelfde drijfveren

Niet iedereen deelt dezelfde drijfveren. De combinatie van je genen, de ervaringen die je tot nog toe in je leven hebt opgedaan en de situatie waarin je momenteel verkeert, bepaalt welke strategie je ontwikkelt om zekerheid voor jezelf te creëren en welke drijfveren bij jou overheersen (Sitskoorn, 2015).

De 2 of 3 drijfveren die het sterkst bij ons leven, vertegenwoordigen uiteindelijk onze diepst verankerde overtuigingen en opvattingen over wat wenselijk is. Ze vormen de regels op basis waarvan iets ‘goed’ of ‘slecht’ voor ons voelt en we besluiten om iets wel of niet te doen, en bepalen zelfs hoe we tot deze keuze komen. Uiteindelijk, vormen ze de kern van ons wezen (Rue, 2001). 

Door een inventarisatie te maken van onze waarden, kunnen we onze drijfveren achterhalen

De 2 of 3 drijfveren die bij ons overheersen bepalen niet alleen hoe we de wereld en de situatie om ons heen waarnemen. Ook creëren ze onze diep verankerde overtuigingen over wat ‘goed’ en ‘slecht’ voor ons voelt en creëren ze onze leefregels op basis waarvan we besluiten om iets wel of juist niet te doen. Door een inventarisatie te maken van onze waarden, kunnen we zodoende onze drijfveren herleiden.

Je drijfveren worden dan ook in kaart gebracht met behulp van een waardenexercitie. Tijdens deze exercitie -die zowel online als offline uitvoerbaar is- worden achtereenvolgens 30 waardenkaarten getoond en kies jij in drie eenvoudige stappen welke van deze waarden je het meest en het minst belangrijk vindt in je werk. Na een kleine 10 minuten ben je hiermee klaar en volgt direct de uitslag, waarbij je in één oogopslag ziet hoe jij scoort op alle drijfveren, en welke van deze bij jou overheersen.

De 30 universele en tijdloze waarden die hierbij worden getoond zijn zorgvuldig geselecteerd uit de waardenmodellen van (onder andere); Maslow, Barrett, Rokeach, Schwarz, Reiss, Fransen, Van der Vorst en Vyncke. En vorm samen een volledige en representatieve afspiegeling van ons totale waardenspectrum in het domein ‘werk’.

Wat drijft jou in je werk?

Geijkte beelden, speltechnieken en tijdsdruk minimaliseren de kans op sociaal wenselijke antwoorden

Neurowetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wij mensen heel slecht zijn in het verklaren en voorspellen van ons eigen gedrag. Dit komt omdat +/-90% van onze gedragingen onbewust wordt aangestuurd door gevoelens die ontstaan in het binnenste deel van ons brein, wat we ook wel het limbisch systeem noemen. Het bijzondere aan dit deel van ons brein is echter dat het visueel is ingesteld en dat het ‘denkt’ in beelden. Het systeem heeft geen capaciteit voor taal.

Om deze reden wordt bij het inventarriseren van onze waarden gebruik gemaakt van geijkte beelden. In combinatie met een tijdsdruk en speltechnieken zorgt dit ervoor dat je tijdens het doorlopen van de scan intuïtief te werk gaat en alszodanig, dat ons limbisch systeem wordt aangesproken. Deze opzet voorkomt een activatie van de Neo Cortex en minimaliseert de kans op het geven van sociaal wenselijk antwoorden en het bewust beïnvloeden van de uitkomsten van de test.

Elke waardenkaart is hierbij geoperationaliseerd in 4 geijkte beelden die samen een zuivere en volledige representatie vormen van de desbetreffende waarde. De beelden die hierbij worden gebruikt zijn zorgvuldig geselecteerd uit een database met meer dan 5.000 beelden, nadat is gebleken dat zowel de individuele en de compilatie van de vier beelden bij meer dan 99% van de ondervraagden de juiste spontane associaties en gevoelens oproepen.

Validiteit

De scan is uitgebreid en internationaal gevalideerd op basis van empirisch onderzoek onder ruim 4.500 personen en heeft een bewezen betrouwbaarheid van meer dan 95%. Zowel de methode en de scan zijn internationaal inzetbaar in landen waar de Westerse cultuur overheerst.

Inventariseren van je Persoonlijke Drijfveren

De persoonlijke drijfveren die met behulp van de Scarfforce methode in kaart worden gebracht, vinden hun oorsprong in (onder andere) de motivatietheorie en de daarop gebaseerde behoeften piramide van Abraham Maslow. Maslow stelde dat ieder individu altijd dezelfde fundamentele en universele behoeftes nastreeft en dat deze zijn onder te verdelen in zes domeinen;

 1. Overleven
 2. Verenigen
 3. Regie voeren
 4. Zelfsturing
 5. Zelfactualisatie
 6. Collectieve actualisatie

In kaart brengen van je Sociale Drijfveren

De Sociale Drijfveren die met behulp van de Scarfforce methode in kaart worden gebracht vinden hun oorsprong in de SCARF-theorie van Dr. David Rock en het daarop gebaseerde SCARF-model.

Samen met een aantal gerenommeerde hersenonderzoekers en met behulp van hersenscans stelde Dr. Rock vast dat wij mensen 5 overkoepelende drijfveren hebben en die -veelal onbewust- al onze emoties en gedragingen sturen in een sociale context:

 1. Zekerheid
 2. Verbondenheid
 3. Autonomie
 4. Status
 5. Eerlijkheid

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Haal meer uit jezelf en je collega’s!

en_GBEnglish (UK)