Loopbaanbegeleiding & Coaching

Help cliënten/medewerkers om duurzaam geluk en succes in hun werk te vinden

Scarfforce - Inzicht in drijfveren - Loopbaanbegeleiding en job coaching

Elk menselijk gedrag is doelgericht. Iedereen ziet de wereld om zich heen door de bril van zijn eigen behoeften en wordt van binnenuit gedreven om deze te bevredigen. Het inzichtelijk maken van de drijfveren die jouw cliënten en/of medewerkers -veelal onbewust- en in de loop van hun leven hebben ontwikkeld is dan ook essentieel om het geluk en het succes dat zij in hun werk ervaren concreet te kunnen analyseren en gericht te vergroten.

Niet alleen omdat dit duidelijk maakt wat het is dat zij -diep van binnen en veelal onbewust- nastreven en waar zij het uiteindelijk allemaal voor doen, maar ook omdat het helpt om bewust te worden van wat zij tot nog toe vaak onbewust hebben gedaan en te verklaren waarom zij zich voelen en doen zoals ze doen. En te verklaren waarom zij de resultaten hebben gekregen die zij tot nu toe hebben gekregen op basis van de inzet die ze hebben geleverd.

Waardevolle inzichten die je als coach of trainer direct kunt toepassen om direct en gericht met de cliënt aan de slag te gaan met als doel ten einde de huidige werksituatie te verbeteren -of een nieuwe rol/baan te vinden die hem of haar (wel) structureel voldoening geeft en intrinsiek stimuleert om het beste uit zichzelf te halen.

CREËER OP EEN SNELLE EN LEUKE MANIER EEN CONCRETE CHECKLIST, WAARMEE JE HEEL GERICHT EN CONCREET HET GELUK EN SUCCES VERGROOT DAT JOUW CLIËNTEN/MEDEWERKERS IN HUN WERK ERVAREN.

Een concrete checklist en aanpak in 5 stappen:

Scarfforce_Teammanagement_Vergroot de kennis

1. Maak de drijfveren van de cliënt of medewerker inzichtelijk:

 • Zie in één oogopslag welke waarden hij of zij het meest belangrijk vindt en hem of haar intrinsiek motiveren in zijn werk en/of wanneer hij of zij samenwerkt met anderen.
 • Ontdek welke drijfveren en emotionele verlangens hieronder schuil gaan.
 • Achterhaal wat de cliënt of medewerker het hardst nodig heeft -in zijn of haar werk en van anderen- om echte voldoening te ervaren en intrinsiek gemotiveerd te zijn om het beste uit zichzelf te halen.
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Analyseer de siatuatie

2. Analyseer en verklaar de huidige situatie:

Als het doel is om de huidige werksituatie van de cliënt of medewerker te verbeteren:

 • In hoeverre kan hij of zij haar belangrijkste waarden naleven in de huidige werksituatie: in zijn huidige functie, met zijn huidige rol/werkzaamheden en/of in de huidige werkcultuur?
 • Welke drijfveren en onderliggende emotionele verlangens worden hierdoor wel en/of niet goed ingevuld en beantwoord?
 • Wat doet dit met zijn of haar intrinsieke werkmotivatie en de voldoening die hij of zij momenteel in zijn of haar werk ervaart?
 • Welk effect heeft dit op zijn of haar drang om te presteren en de prestaties die hij of zij uiteindelijk levert?
 • Welk effect heeft dit op zijn of haar motivatie om met anderen samen te werken?

Als het doel is om een nieuwe rol of baan voor de cliënt of medewerker te vinden:

 • Welke waarden moet hij of zij kunnen naleven in de nieuwe rol of situatie?
 • Welke emotionele behoeften dienen goed ingevuld te worden?
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Voorspellen

3. Voorspel de uitkomst van toekomstige en/of alternatieve scenario's

 • Maak accurate voorspellingen over de mate waarin de huidige of een nieuwe/alternatieve functie, rol, werkzaamheden en/of werksituatie de cliënt diep van binnen echte voldoening zal geven en intrinsiek zal motiveren om maximaal te presteren en goed samen te werken met anderen.
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Overleg

4. Verken de mogelijke scenario's om tot een verbetering te komen van de huidige situatie

Als het doel is om de huidige werksituatie van de cliënt of medewerker te verbeteren:

-> Leg de focus op de waarden die hij of zij momenteel onvoldoende kan naleven, de drijfveren die onvoldoende ingevuld worden en de onderliggende emotionele verlangens die hierdoor onbeantwoord blijven:

 • Wat kan hijzelf doen om deze emotionele behoeften beter in te vullen in de huidige werksituatie?
 • Hoe kan zijn of haar manager of collega’s hem of haar hierbij helpen?
 • Of wat zou er anders moeten gebeuren?

Als het doel is om je cliënt of medewerker te helpen aan een nieuwe rol of baan:

-> Verivieer telkens of de nieuwe functie, rol, hoofdwerkzaamheden en werkcultuur voldoende invulling geven aan zijn of haar sterkste drijfveren en hem of haar goed in staat stelt om zijn of haar belangrijkste waarden na te leven?

 • Welke van zijn belangrijkste waarden kan hij in deze andere of nieuwe situatie wel en niet goed naleven?
 • Welke drijfveren en onderliggende emotionele verlangens worden hierdoor wel en niet goed ingevuld?
 • In hoeverre zal hij of zij op basis hiervan diep van binnen echte voldoening ervaren in deze nieuwe rol of situatie en zal dit hem intrinsiek motiveren om het beste uit zichzelf te halen?
  Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Manage

  5. Actie!

  Gebruik de uitkomst van de waardenexercitie als een blueprint en concrete checklist om gericht toe te werken naar een optimale werksituatie, of een nieuwe rol of baan te vinden, waarin hij zijn belangrijkste waarden (wel) goed kan naleven en zijn sterkste drijfveren hierdoor wel goed en/of beter ingevuld worden.

  Contact

  0031-(0)20-5304353

  Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

  Privacy & Data protection

  Haal meer uit jezelf en je collega’s!

  nl_NLNederlands