Teammanagement & Personeelsbehoud (retentie)

HAAL HET BESTE UIT JOUW TEAM!

Scarfforce - Inzicht in drijfveren - Teammanagement en Personeelsbehoud (retentie)

Gemotiveerde medewerkers zijn de drijvende kracht achter het succes van elke organisatie. Als jouw mensen lekker in hun vel zitten en intrinsiek zijn gemotiveerd om hun rol te vervullen en samen te werken, creëert dat flow in je team. Maar hoe motiveer je nu jouw mensen? 

Het traditionele top-down model verliest snel terrein. De huidige generatie laat zich niet langer in een hiërarchische structuur persen. Relaties aangaan, die niet op macht zijn gebaseerd, wordt een sleutelvaardigheid. De nieuwe manager verbindt en krijgt zijn mensen vrijwillig mee. Succesvolle topmanagers functioneren vandaagdedag dan ook steeds meer als een ‘verbinder’. Verbinden vraagt echter een geheel andere manier van aansturing en een aanpak dat is gericht op het begrijpen, motiveren en faciliteren van mensen, zodat zij binnen de geformuleerde missie, doelstelling en richtlijnen, ook hun eigen (persoonlijke) doelen kunnen realiseren en zich gelukkig kunnen voelen.

Als leidinggevende is het vandaag de dag essentieel om oprechte interesse in elkaar te hebben; te weten waar een ieder diep van binnen naar verlangt en vervolgens aan de juiste knoppen te draaien. Een echte, duurzame manier om het geluksgevoel en de betrokkenheid van jouw teamleden te vergroten begint dan ook met de vragen als: Wat drijft mijn mensen? Wat zijn hun motivaties om te doen en presteren zoals zij doen? Wat motiveert hen van binnenuit om ergens vol voor te gaan? En wat demotiveert? Wat zijn onze gedeelde waarden? Wat drijft ons als collectief? Welke gedragingen zijn op basis hiervan logisch om van een ieder en ons als collectief te verachten? Hoe motiveren we elkaar om optimaal met elkaar samen te werken en te presteren? Wat moeten we juist niet doen?

VERBETER DE ONDERLINGE SAMENWERKING, HAAL 30% MEER UIT JOUW TEAM EN BEHOUD JE BESTE MEDEWERKERS

Borg en vergroot van de intrinsieke motivatie van jouw mensen in 5-stappen

Scarfforce_Teammanagement_Vergroot de kennis

1. Breng de drijfveren van jouw team en elk teamlid in kaart

 • Gebruik de Online Drive Scan om de drijfveren van jouw team en elk teamlid in kaart te brengen
 • Zie in één oogopslag wat elk teamlid het meest en het minst intrinsiek motiveert en hoe je die borgt
 • Ontdek waar een ieder -veelal onbewust- naar verlangt als hij of zij aan het werk is en wat hij of zij nodig heeft -in hun werk en van anderen- om zich goed te voelen
 • Leer wat jouw team als collectief drijft
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Analyseer de siatuatie

2. Analyseer en verklaar de huidige situatie

 • Welke waarden kan men wel en niet goed of onvoldoende naleven? 
 • Welke drijfveren en onderliggende emotionele verlangens worden hierdoor wel en niet goed of onvoldoende ingevuld? 
 • Wat zijn waarden gaan wel goed samen en versterken de onderlinge band?
 • Welke waarden conflicteren en zorgen voor conflicten en/of verdeeldheid binnen het team? 
 • Wat doet dit met mate waarin elke medewerker voldoening in zijn of haar werk ervaart en zijn of haar intrinsieke motivatie om goed samen te werken en/of presteren?
 • Wat doet dit met de prestaties die zij leveren, de onderlinge samenwerking en de teamprestaties?
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Voorspellen

3. Voorspel de uitkomst van toekomstige en/of alternatieve scenario's

 • Voorspel wat elk teamlid en jouw team wel en geen voldoening geeft en intrinsiek motiveert. En wat een toekomstige of alternatieve situatie zal doen met de intrinsieke werkmotivatie en het werkplezier van jouw mensen en team
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Overleg

4. Bepaal de verbeterpunten

 • Bespreek de gedeelde waarden die de onderlinge band versterken en een goede samenwerking stimuleren
 • Zoom in op de waarden en die momenteel onvoldoende nageleefd (kunnen) worden en welke emotionele behoeften hierdoor niet worden ingevuld 
 • Stel vast wat dit doet met de mate waarin elk teamlid voldoening in zijn of haar werk ervaart. En hoe dit zijn of haar intrinsieke motivatie beïnvloed om te presteren en/of goed samen te werken
 • Bespreek wat jullie anders en/of beter kunnen doen om ervoor te zorgen dat elk teamlid zijn of haar belangrijkste waarden beter kan naleven. 
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Manage

5. Actie!

Gebruik het overzicht met de sterkste drijfveren van jouw team en elk teamlid als een concrete checklist:

 • vergroot het werkgeluk en de voldoening die elk teamlid in zijn of haar werk ervaart
 • borg de intrinsieke werkmotivatie van elk teamlid 
 • los emotionele conflicten op en voorkom potentiële conflicten in de toekomst
 • manage het teamprofiel en creëer de gewenste werkcultuur 
 • verbeter de teamprestaties (met gemiddeld 30%)
 • behoud je beste mensen
 • verlaag het mentaalverzuim

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Verhoog het rendement van jouw team met 30%!

nl_NLNederlands