Werk zoeken & Persoonlijk leiderschap

Vergroot structureel het geluk en succes dat je in werk vindt

Als mens zijn we geconditioneerd om bepaalde waarnemingspatronen in sneltreinvaart onze acties te laten bepalen. Een groot gedeelte van deze patronen gebeuren echter onbewust en zijn daarom lastig te herkennen. Juist daarom is een goede kennis van jouw interne drijfveren zo belangrijk.

Inzicht in je drijfveren helpt om deze conditioneringen te doorzien en je bewust(er) te maken van wat maakt dat je een situatie waarneemt, waarom je hierop reageert en hoe het komt dat je je voelt en presteert zoals je doet.

Waardevolle zelfinzichten die je direct kunt toepassen om de huidige situatie concreet te evalueren en verklaren, en die je beter in staat stellen om gericht toe te werken naar situatie die een goede invulling geeft aan jouw sterkste drijfveren en die jou diep van binnen echt gelukkig maakt, voldoening geeft en van binnenuit motiveert om het beste uit jezelf te halen.

VERBETER DE HUIDIGE WERKSITUATIE -OF ZOEK GERICHT NAAR EEN NIEUWE BAAN-, WAARIN HET WERK DAT JE DOET NIET MEER VOELT ALS WERKEN, OMDAT JE INNERLIJK VERLANGEN HEBT OM DIT TE DOEN.

Scarfforce_Teammanagement_Vergroot de kennis

1. Vergroot je bekendheid over jouw eigen drijfveren

Weet waar je -diep van binnen en veelal onbeust- naar verlangt als je aan het werk bent of samenwerkt met collega’s:

  • Wat het is dat je diep van binnen nastreeft en jou intrinsiek motiveert om je werk te doen en/of goed samen te werken met anderen
  • Wat je nodig hebt -in je werk en van anderen- om je goed te voelen en echte voldoening te ervaren als je dat vindt in je werk en/of de samenwerking 
  • Wat voor een soort rol, werkzaamheden en werkcultuur een goede invulling geven aan jouw sterkste drijfveren en meest belangrijke waarden en jou op het lijf zijn geschreven
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Analyseer de siatuatie

2. Analyseer en verklaar de huidige situatie

-> Als het doel is om de huidige werksituatie te verbeteren:

 • In hoeverre kan je jouw belangrijkste waarden naleven in de huidige werksituatie: in je huidige functie, met jouw huidige rol/werkzaamheden en/of in de huidige werkcultuur?
 • Welke drijfveren en onderliggende emotionele verlangens worden hierdoor wel en/of niet goed ingevuld en beantwoord?
 • Wat doet dit met jouw intrinsieke werkmotivatie en de voldoening die je momenteel in jouw werk ervaart?
 • Welk effect heeft dit op jouw drang om te presteren en de prestaties die je uiteindelijk levert?
 • Welk effect heeft dit op jouw intrinsieke motivatie om (goed) met anderen samen te werken?

-> Als het doel is om een nieuwe rol of baan te zoeken:

  • Welke waarden moet je goed kunnen naleven in de nieuwe  situatie: in je toekomstige functie, met jouw toekomstige rol/werkzaamheden en/of in de toekomstige werkcultuur?
  • Welke emotionele behoeften dienen goed ingevuld te worden?
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Voorspellen

3. Voorspel de uitkomst van toekomstige en/of alternatieve scenario's

 • Maak accurate voorspellingen over de mate waarin je huidige of een andere/nieuwe werksituatie (functie, rol, werkzaamheden, cultuur en/of samenwerking) jou diep van binnen echte voldoening zal geven en intrinsiek zal motiveren om maximaal te presteren en goed samen te werken met anderen.
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Overleg

4. Verken je options

-> Als het doel is om de huidige werksituatie te verbeteren:

Leg de focus op de waarden die je momenteel onvoldoende kunt naleven, de drijfveren die onvoldoende ingevuld worden en de onderliggende emotionele verlangens die hierdoor onbeantwoord blijven:

 • Wat kan jezelf doen om deze emotionele behoeften beter in te vullen in de huidige werksituatie: in jouw huidige functie en/of met jouw huidige rol en hoofdwerkzaamheden, of in de huidige werkcultuur?
 • Hoe kan jouw manager of collega’s jou hierbij helpen?
 • Of, wat zou er anders moeten gebeuren?

-> Als het doel is om een nieuwe rol of baan te zoeken:

Verivieer telkens of de nieuwe functie, rol, hoofdwerkzaamheden en werkcultuur die je in gedachten hebt voldoende invulling geven aan jouw sterkste drijfveren en jou goed in staat stellen om jouw belangrijkste waarden na te leven:

 • Welke van de waarden die je meest belangrijk vindt kun hij in deze andere of nieuwe situatie wel en niet goed naleven?
 • Welke drijfveren en onderliggende emotionele verlangens worden hierdoor wel en niet goed ingevuld?
 • In hoeverre zul je op basis hiervan diep van binnen echte voldoening ervaren en zal dit jou intrinsiek motiveren om het beste uit jezelf te halen?
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Manage

5. Actie!

Gebruik de uitkomst van de Online Drive Scan of de offline waardenexercitie als een blueprint en concrete checklist om je huidige situatie op het werk te verbeteren, of een nieuwe rol of baan te vinden, waarin je jouw belangrijkste waarden goed kunt naleven en je werk niet meer als werk voelt, omdat je een innerlijk verlangen hebt om dit te doen.

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Haal het beste uit jezelf en je collega’s!

nl_NLNederlands