ONZE OPLOSSINGEN

Onze oplossingen helpen om het geluk en het succes dat jezelf en anderen in hun werk en hun relaties ervaart gericht te vergroten.

Met onze nieuwe drijfveerscan maak je op een snelle en leuke manier inzichtelijk;

 • Welke strategie jij in de loop der tijd hebt ontwikkeld om zekerheid voor jezelf te creëren
 • Welke van de 5 drijfveren en 27 onderliggende universele en tijdloze waarden hierin een rol van betekenis spelen
 • Waar je -veelal onbewust- naar verlangt in je werk en je relaties
 • Wat je nodig hebt om je goed te voelen in je relatie(s) en optimaal te kunnen presteren op je werk
 • Wat ervoor zorgt dat je op de rem trapt

Met de Team- en organisatiescan helpen we organisaties om de drijfveren van medewerkers, teams, afdelingen en de organisatie op een efficiënte en leuke manier inzichtelijk te maken, zodat zij:

 • Gericht en concreet aan de slag kunnen gaan om;
  • Het geluk dat hun mensen in hun werk ervaren te vergroten
  • Bevlogenheid onder het personeel te creëren
  • Het gewenste gedrag bij medewerkers te stimuleren
  • Betrokkenheid en de productiviteit te vergroten
  • Conflicten op te lossen en te voorkomen
  • Kort ziekte verzuim te verlagen
  • Loyaliteit te vergroten en het personeelsverloop te verlagen
 • De zelfkennis en het zelfbewustzijn van hun medewerkers kunnen vergroten ten aanzien van de verlangens die veelal onbewust hun emoties, motivatie, gedragingen en prestaties sturen
 • Gericht met medewerkers kunnen evalueren in hoeverre momenteel invulling wordt gegeven aan hun drijfveren en hoe dat beter kan
 • Teamleiders in staat kunnen stellen om meer en het beste uit hun team te halen
 • Zelfsturende teams kunnen formeren

Met Mijn.Scarfforce helpen we (corporate) recruiters om:

 • Op voorhand een op een snelle en efficiënte manier de persoon achter het CV te leren kennen
 • Goed voorbereid en gericht het gesprek met de kandidaat in te gaan
 • Te voorspellen hoe een kandidaat zich zal voelen, zich zal gedragen en zal presteren in een (nieuwe) rol
 • De keuzes die vaak op basis van een onderbuikgevoel worden gemaakt te onderbouwen met concrete en betrouwbare inzichten
 • Te voorkomen dat de verkeerde persoon aan de verkeerde werkgever wordt gekoppeld
 • Input te leveren aan de opdrachtgever voor de ontwikkeling van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor hun nieuwe medewerker.

Met de fysieke waardenkaarten helpen we coaches en trainers om:

 • Op een snelle, leuke en interactieve manier inzichtelijk te maken wat hun cliënten drijft in hun werk en hun relatie(s)
 • De emotionele verlangens bloot te leggen die -veelal onbewust- hun emoties, motivatie, gedrag en de omgang met anderen sturen
 • Inzichtelijk te maken wat ze nodig hebben om zich goed (gelukkig) te voelen op het werk en in hun relatie(s)
 • Te verklaren waarom ze zich voelen en gedragen zoals ze doen
 • Om conflictsituatie op te lossen en in de toekomst te voorkomen
 • Het geluk en het succces dat hun cliënten in hun werk en hun relatie ervaren gericht te vergroten

Met onze trainingen en de workshops helpen we organisaties om:

 • De theorie snel en goed eigen te maken
 • Testuitslagen op een snelle en juiste manier te interpreteren (profielen lezen)
 • Voorspellingen te maken tav hoe hun mensen en teams zich zullen gedragen en presteren in (nieuwe situaties)
  • De zelfkennis en het zelfbewustzijn van hun medewerkers te vergroten
  • Gericht met medewerkers te evalueren in hoeverre momenteel invulling wordt gegeven aan hun drijfveren en hoe dat beter kan
  • Teamleiders in staat te stellen om meer en het beste uit hun team te halen
  • Effectief te anticiperen op de drijfveren van medewerkers, teams en de organisatie en gericht en concreet aan de slag kunnen gaan om;
  • Zelfsturende teams te formeren
  • Het geluk dat hun mensen in hun werk ervaren te vergroten
  • Bevlogenheid onder het personeel te creëren
  • Het gewenste gedrag bij medewerkers te stimuleren
  • Betrokkenheid en de productiviteit te vergroten
  • Conflicten op te lossen en te voorkomen
  • Kort ziekte verzuim te verlagen
  • Loyaliteit te vergroten en het personeelsverloop te verlagen