What makes you Tick?!

Waarom geeft het werk dat je doet, de rol die je vervult, of de samenwerking met je collega’s jou wel of juist geen voldoening en motiveert dat jou wel of niet van binnenuit om hier maximaal voor te gaan? 

Met de oplossingen van Scarfforce maak je op een snelle, leuke en zuivere manier inzichtelijk wat jou drijft in je werk en je werkrelaties. Met de inzichten optimaliseer je je zelfkennis over wat jou diep van binnen drijft in je werk, vergroot je je zelfbewustzijn ten aanzien van waarom je je voelt en je presteert zoals je doet als je aan het werk bent of samenwerkt met collega’s en genereer je daarnaast concreet advies en praktische tips, waarmee je:

  • Heel gericht aan de slag kunt gaan met het creëren van een situatie op het werk, waarin het werk dat je doet niet meer als werken voelt.
  • Gericht zoekt naar een baan en een werkcultuur die je structureel een goed gevoel en voldoening geeft. En je van binnenuit motiveert om maximaal te presteren
  • Als recruiter, op een snelle en  efficiënte manier de juiste persoon met de juiste drijfveren (drive) voor de juiste rol en de juiste werkcultuur identificeert
  • Als coach of trainer, het geluk en het succes dat je cliënten in hun werk ervaren gericht analyseert en vergroot, en (heftige) emotionele conflicten oplost
  • Als leidinggevende, de onderlinge samenwerking verbetert, tot wel 30% meer uit je mensen haalt, kort (ziekte)verzuim voorkomt en personeelsverloop minimaliseert
  • Als marketing of communicatiemedewerker een betekenisvol en (emotioneel) relevant werkgeversmerk bouwt

Waarom?

Inzicht in Drijfveren

Onze drijfveren omvatten de persoonlijke doelen die we nastreven. Veelal onbewust hebben ze een grote beïnvloed op de emoties en het geluk we op de werkvloer en in onze werkrelaties ervaren. Ze bepalen of een situatie ons een goed of een slecht gevoel geeft, of die bijdraagt of juist afbreuk doet aan het plezier en het geluk dat we op het werk en in onze werkrelaties ervaren, hoe we hierop reageren en of we besluiten om ergens wel of juist niet vol voor te gaan. Daarbij beïnvloeden ze de prestaties die we leveren en hoe succesvol we samenwerken met anderen.

Onze diensten

Oplossingen

Het doel van onze oplossingen is om je zelfkennis en je zelfbewustzijn te vergroten ten aanzien van wat jou en/of je collega’s drijft en intrinsiek motiveert op de werkvloer.

En om concrete handvatten en praktische tips mee te geven, waarmee je het geluk en het succes dat jezelf (en je collega’s) in je (hun) werk ervaren gericht vergroot.

Online drijfverenscan

De Drijfveren Scan is een intuïtieve online scan, waarmee je met behulp van geijkte beelden op een snelle, leuke en zuivere manier inzichtelijk maakt wat jouw sterkste drijfveren zijn.

Team- en organisatiescan

Met de team- en organisatiescan maak je inzichtelijk welke drijfveren overheersen in jouw team en zie in je in één oogopslag hoe je jouw team(leden) intrinsiek (wel en juist niet) motiveert.

Recruitment software

Met Mijn.scarfforce creëer je in een paar simpele stappen een zoekprofiel, nodig je werkzoekenden uit om de drijfverenscan in te vullen en zie je in één oogopslag of en in hoeverre er sprake is van een match op drijfveren.

Fysieke waardenkaarten en drijfverenspel

Met de fysieke waardenkaarten en de 5 interactieve spellen maak je op een snelle en leuke manier inzichtelijk wat de drijfveren zijn van jouw cliënten. En ga je direct en gericht aan de slag met het verbeteren van hun zelfkennis en het vergroten van het geluk en het succes dat zij in hun werk(relaties) ervaren.

Certificering, workshops & trainingen

Voor organisaties die de onderlinge samenwerking binnen hun teams willen verbeteren, of degenen die als coach/trainer graag zelf aan de slag gaan met de oplossingen van Scarfforce, organiseren we tevens (op maatgemaakte) interactieve workshops, certificeringscursussen en kennisdagen.

Voor wie?

Onze aanpak

Interactieve online scan

De drijfverenscan is een intuïtieve online scan waarmee je op een snelle en speelse manier inzichtelijk maakt welke drijfveren bij jou overheersen. Tijdens de scan worden achtereenvolgens 30 waardenkaarten getoond en kies jij met behulp van een swipe-techniek welke van deze waarden je wel en niet belangrijk vindt in je werk. Uit deze twee selecties kies je vervolgens 7 waarden die je het meest en het minst belangrijk vindt. Tot slot, rangschik je deze 7 waarden op volgorde van belang.

Na een kleine 10 minuten ben je klaar en zie je direct hoe jij scoort op alle drijfveren en welke van deze bij jou overheersen. Op het zelfde moment ontvang je per mail een gebruiksvriendelijke PDF-rapportage, waarin je een uitgebreide toelichting vindt bij jouw sterkste drijfveren en concrete voorbeelden worden gegeven van werksituaties die hier wel en juist geen invulling aan geven.

Direct en zuiver inzicht

Geijkte beelden en een tijdsdruk voorkomen dat je tijdens het invullen van de scan rationeel nadenkt over je antwoorden en minimaliseren de kans dat je sociaal wenselijke antwoorden geeft en de resultaten bewust beïnvloedt.

Leuk om te doen

Het gebruik van gamification technieken uit de game-industrie  en de korte invulduur vergroten daarbij het invulplezier en je betrokkenheid.

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Haal meer uit jezelf en je collega’s!