De SVASE-Manager

De online management tool waarmee organisaties zelf de drijfveren van (potentiële) medewerkers kunnen
inventariseren, visualiseren, analyseren en aggregeren

Voor het inventariseren, visualiseren en het anticiperen op de drijfveren van (potentiële) medewerkers introduceren we de SVASE-Manager. Deze online management tool is ontwikkeld voor o.a. HRM managers, teammanagers, afdelingshoofden, personeelsbemiddelaars, recruiters, coaches, trainers en docenten en stelt hen in staat om op elk gewenst moment SVASE-scans versturen naar (potentiële) medewerkers en vervolgens om hun drijfveren op een snelle en overzichtelijke wijze te visualiseren, analyseren, vergelijken en aggregeren. Oftewel, om medewerkers, teams en afdelingen optimaal te laten renderen door de mens en zijn diepe emotionele verlangens centraal te stellen binnen de organisatie en daar gericht en structureel op te anticiperen.

de-svase-manager-screenshot

Het grote voordeel dat de SVASE-Manager biedt is dat het je niet alleen in staat stelt om de drijfveren te visualiseren per medewerker, maar ook om de drijfveren over meerdere medewerkers te aggregeren en om zo het emotionele profiel per team, afdeling, of van de organisatie als geheel bloot te leggen. Hierbij voegt men met één druk op de knop (nieuwe) medewerkers toe om inzichtelijk te maken of zij qua emotionele behoeften passen bij de functie, afdeling en de organisatie, of sluit men juist medewerkers uit die de organisatie gaan verlaten of een andere functie dienen te krijgen.

De SVASE-Manager:
Medewerkers en afdelingen optimaal laten renderen door gericht en structureel te anticiperen op de drijfveren die -onbewust- hun gedragingen triggeren:

 • Zelf op elk gewenst moment drijfveerscans versturen
 • Met één druk op de knop de dominante drijfveren en waarden visualiseren per medewerker en aggregeren op afdelings- en organisatieniveau
 • Gedragingen van medewerkers en afdelingen begrijpen, voorspellen en gericht sturen
 • Op een snelle en efficiënte manier zelfsturende teams en afdelingen formeren
 • Proactief en adequaat te anticiperen op (potentiële) conflicten tussen medewerkers onderling
 • Gericht en concreet evalueren in hoeverre invulling wordt gegeven aan de drijfveren van medewerkers
 • Op een snelle en efficiënte manier een passende alternatieve functie vinden voor medewerkers bij een reorganisatie
 • Inzichtelijk maken van de dominante drijfveren en waarden binnen de organisatie en toewerken naar de optimale samenstelling
 • De juiste nieuwe medewerker vinden wiens drijfveren aansluiten op de functie, afdeling en de organisatie

Dynamisch

 • Drijfveren analyseren op individueel, afdeling en organisatieniveau
 • Snel nieuwe en zelfsturende teams en afdelingen formeren
 • Medewerkers uitsluiten die de afdeling of de organisatie verlaten en (potentiële) nieuwe medewerkers toevoegen
 • Concreet met medewerkers evalueren in hoeverre invulling wordt gegeven aan hun drijfveren
 • Managen van de organisatiecultuur en monitoren van de ontwikkelingen in de loop der tijd

Gebruiksvriendelijk

 • Gepersonaliseerde inrichting
 • Zelf SVASE-Scans versturen
 • Drijfveren met één druk op de knop visualiseren
 • Drijfveren met één druk op de knop visualiseren

Laagdrempelig

 • Online
 • Binnen 1 dag gebruiksklaar
 • Multiple user-accounts
 • Voordelige tarieven