INZICHT IN ééN OOGOPSLAG IN DE DRIJFVEREN VAN JE TEAM EN ALLE TEAMLEDEN

TEAM- EN ORGANISATIESCAN

 • Visualiseer de drijfveren van jouw team en alle medewerkers

 • Zie in één oogopslag wat elke medewerker en jouw team wel en niet motiveert

 • Vergroot je kennis en je bewustzijn ten aanzien van de verlangens die -veelal onbewust- hun geluksgevoel, motivatie en gedragingen sturen

 • Bespreek hun drijfveren en verlangens tijdens het functioneringsgesprek en creëer een situatie die invulling geeft aan hun sterkste drijfveren

 • Vergroot daarmee het geluk dat jouw mensen in hun werkervaren, alsmede hun de betrokkenheid en verbeter de teamprestaties

 • Voorspel hoe elke medewerker en jouw team reageert op verandering (bijvoorbeeld bij een reorganisatie)

 • Stimuleer de gewenste gedragingen en verbeter de onderlinge samenwerking

 • Voorkom en minimaliseer het aantal onderlinge conflicten tussen medewerkers, teams en afdelingen

 • Minimaliseer het mentaal verzuim

 • Vergroot hun loyaliteit en verlaag het personeelsverloop

HAAL HET BESTE UIT JE MEDEWERKERS EN NEEM DE ONTWIKKELING VAN JOUW TEAM EN DE ORGANISATIE IN EIGEN HAND

Met de team- en organisatiescan maak je inzichtelijk welke drijfveren overheersen in jouw team (teamprofiel), in de organisatie (organisatieprofiel) en bij elke medewerker. De scan helpt niet alleen om de gedragingen en de prestaties van jouw team of de organisatie te verklaren (waarom we doen zoals we doen?), maar ook om het geluk dat medewerkers in hun werk ervaren te vergroten, de werkmotivatie en de betrokkenheid (productiviteit) van jouw mensen te stimuleren, de onderlinge samenwerking binnen je team te verbeteren, toekomstig gedrag te voorspellen en de beste medewerkers te behouden.

DE TEAM- ORGANISATIESCAN GEEFT ONDER ANDERE ANTWOORD OP DE VOLGENDE VRAGEN:

 • Welke emotionele verlangens overheersen in jouw team en bij elk teamlid?

 • Wat motiveert mijn team en mijn mensen het meest; zekerheid, teamwork, autonomie, status of eerlijkheid?

 • Wanneer functioneert men optimaal; als men vaste, repeterende en routinematige werkzaamheden heeft, of een afwisselend takenpakket met adhoc werkzaamheden?

 • Welke rol en verantwoordelijkheden passen het best bij mijn team en de ambities van elke medewerker en welke ondersteuning is wenselijk?

 • In hoeverre verlangt elke medewerker naar zelfsturing en het hebben van verantwoordelijkheden?

 • Welke waarden leven het sterkst in jouw team en motiveren het meest (en het minst)?

 • Welke voorkeursgedragingen zijn (wel en niet) logisch om van jouw team en de teamleden te verwachten?

 • Hoe vergroot je het geluksgevoel en de werkmotivatie, de betrokkenheid, de bevlogenheid en de loyaliteit van jouw team en alle teamleden?

 • Welke situaties hebben een negatieve impact op het geluksgevoel, de werkmotivatie, de betrokkenheid, de bevlogenheid en de loyaliteit van jouw team en elk teamlid?

 • Hoe groot is de intrinsieke ambitie en de behoefte van jouw team(leden) aan doorontwikkeling?

VERGROOT DE ZELFKENNIS EN HET ZELFBEWUSTZIJN VAN MEDEWERKERS EN STEM HUN PERSOONLIJKE AMBITIE AF OP DE AMBITIE EN DOELEN VAN DE ORGANISATIE

PRECIES WETEN HOE HET WERKT? VRAAG HIER EEN DEMO OF EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN!