LEER OP EEN SNELLE EN EEN LEUKE MANIER, DE PERSOON ACHTER HET CV KENNEN

 

Medewerkers zijn de drijvende kracht achter het succes een organisatie. Als je mensen op de goede plek zitten en lekker in hun vel zitten, dan heb je blije klanten en tevreden aandeelhouders. En als je mensen groeien, groeit je organisatie. Bedrijven investeren daarom flink in de werving, selectie, on-boarding en training van nieuwe medewerkers.

Hoe vind en selecteer je als recruiter op een snelle en efficiënte manier de juiste persoon voor de juiste functie en borg je dat de kandidaat zich thuis zal voelen bij zijn nieuwe werkgever?

Kennis en ervaring worden in een selectieproces nog te vaak overgewaardeerd. Wat betreft geschiktheid voor de functie is bewezen dat leeftijd, aantal opleidingsjaren en werkervaring slechte voorspellers zijn. Drijfveren zijn dat wel. Onderzoek wijst uit dat werknemers gelukkiger zijn, beter presteren, meer bereiken en langer voor dezelfde werkgever blijven werken als de rol die ze vervullen een positieve invulling geeft aan hun drijfveren. Hoe beter de recruiter slaagt om met de nieuwe rol een goede invulling te geven aan de sterkste drijfveren van de kandidaat, hoe kwalitatiever en duurzamer de match.

LEEFTIJD, OPLEIDING EN ERVARING ZIJN SLECHTE VOORSPELLERS VOOR DE GESCHIKTHEID VAN KANDIDATEN. HUN DRIJFVEREN ZIJN DAT WEL.

 

 

Het achterhalen van de drijfveren van kandidaten blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk te zijn en kost bovendien waardevolle tijd. Wie op basis van zijn of haar CV en motivatiebrief een perfecte match lijkt, blijkt bij de eerste kennismaking vaak toch niet het ‘type’ te zijn dat je als recruiter of werkgever zoekt. Andersom is het voor werkzoekenden ook lastig om in te schatten of de functie en de werkgever goed bij hen past.

Mijn.scarfforce helpt recruiters om zelf drijfveerscans naar kandidaten te versturen en reeds in de online oriëntatie- en de selectiefase op een efficiënte en leuke manier kennis te nemen van hun drijfveren. De nieuwe oplossing maakt duidelijk welke van deze 5 drijfveren bij de kandidaten overheersen en vergroot de kennis en het bewustzijn van de recruiter, beschrijft welke (werk)situaties het belonings- of het pijnnetwerk in hun brein triggeren en voorspelt in welke rol zij zich het meest gelukkig voelen en optimaal presteren.

De oplossing helpt recruiters om tijd en geld te besparen tijdens het screenen van kandidaten, om de ambities van werkzoekenden en werkgevers goed op elkaar af te stemmen en om betere en duurzame kwaliteit te leveren aan hun opdrachtgevers. Tot slot, helpt de oplossing om het zelfinzicht van hun kandidaten te vergroten (hetgeen een positief effect heeft op de kandidate experience) en waardevolle input te leveren aan de opdrachtgever voor de ontwikkeling van het persoonlijk ontwikkelingsplan van hun nieuwe medewerker.

ONDERBOUW DE KEUZES DIE TIJDENS HET RECRUITMENTPROCES MAAKT MET BETROUWBAAR INZICHT IN DE DRIJFVEREN VAN KANDIDATEN

MIJN.SCARFFORCE

  • Bespaar tijd en geld tijdens het screenen van kandidaten

  • Minimaliseer de kans dat je de  verkeerde kandidaten voor de verkeerde functies selecteert

  • Ga gericht(er) het gesprek in met je kandidaten

  • Verlaag het aantal gesprekken dat je nodig hebt om een match te realiseren

  • Onderbouw de keuzes die veelal op onderbuik gevoel worden gemaakt met concrete en betrouwbare inzichten

  • Verbeter de quality-of hire en minimaliseer de kans op een mismatch

  • Vergroot het zelfinzicht van je kandidaten en lever waardevolle input voor hun persoonlijk ontwikkelingsplan

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER MIJN.SCARFFORCE