WHAT MAKES YOUR CLIENTS TICK?

Waar mensen samen leven en samen werken komen conflicten voor. Van kleine meningsverschillen tot echte conflicten die uit de hand dreigen te lopen en soms escaleren. Miscommunicatie kan schadelijk zijn voor (werk)relaties en voor het welbevinden en functioneren van mensen, teams en zelfs complete organisaties. Spanningen en conflicten zijn echter niet te vermijden. Wél kunnen we leren om er op een constructieve manier mee om te gaan.

Structurele conflicten zijn in veel gevallen te herleiden tot conflicterende drijfveren en emotionele verlangens. Ieder van ons ziet de wereld om ons heen immers door de bril van onze eigen behoeften en wordt van binnenuit gedreven om hier invulling aan te geven. Elk menselijk gedrag is doelgericht. De betekenis van ons gedrag kan daarom alleen maar worden begrepen als de doelen van de betreffende persoon bekend zijn. Niet iedereen heeft dezelfde doelen en drijfveren.

Wat drijft een ieder van ons en wat zijn onze waarden? Wat is het doel achter onze gedragingen? Waarom reageren we zoals we doen? Wat triggert de approach response en vergroot onze motivatie om tijd en energie in ons werk en onze (werk)relaties te steken? Waardoor trappen we op de rem en raken we gedemotiveerd? Wat zijn tegengestelde verlangens en kan voor onderlinge spanning en conflicten zorgen?

Een gevalideerde en leuke methode om de drijfveren van cliënten te achterhalen tijdens een persoonlijke coaching sessie of een workshop

Het inzichtelijk maken van de strategie die cliënten -vaak onbewust- hebben ontwikkeld om zekerheid te creëren op het werk of in hun relaties en het blootleggen van de unieke mix van drijfveren en waarden die daarbij een doorslaggevende rol spelen, geeft meer inzicht in de motor achter het geluk en het succes dat zij in op hun werk en in hun (werk)relaties ervaren. Het maakt ons meer bewust van wat we tot nog toe vaak onbewust hebben gedaan met de resultaten die we tot nu toe hebben gekregen en betekent in potentie een groter begrip van onze emoties, motivaties en gedragingen. Het vergroot onze zelfkennis over wat ons wel en juist geen goed gevoel geeft in onze relaties en maakt vergroot ons bewustzijn ten aanzien van wat we nodig hebben om optimaal te kunnen presteren in ons werk.

Als je tijdens persoonlijke coachingssessies met cliënten, of in een workshop op een snelle en leuke manier wenst achterhalen wat de drijfveren van cliënten zijn dan bieden de fysieke waardenkaarten uitkomst. Met deze waardenkaarten maak je op een snelle en leuke manier en samen met cliënten inzichtelijk wat hun sterkste drijfveren zijn en produceer je een concrete checklist die je goed kunt gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Waar verlangen cliënten -veelal onbewust- naar in hun werk en hun (werk)relaties?

 • Wat geeft hen een goed (gelukkig) en een slecht gevoel?

 • Wat motiveert hen stimuleert hen om hier meer tijd en energie in te steken?

 • Wat doet daar afbreuk aan?

 • Wat hebben zij nodig om zich gelukkig te voelen?

 • Waar verlangen hun collega’s en/of partner(s) naar en wat drijft hun motivatie en gedragingen?

 • Herken de avoid en de approach response zodra die bij jezelf en anderen wordt getriggerd

 • Welke fysieke reacties worden hierbij getriggerd?

 • Begrijp welk effect deze automatische reflex heeft op je gemoedstoestand, je motivatie en je prestaties

 • Waarom gedraagt en reageert hij of zij zoals hij of zij doet op zijn of haar werk of in zijn of haar relatie?

 • Waarom zit hij of zij momenteel wel of juist niet lekker in zijn of haar vel?

 • Waarom voelt hij of zij zich momenteel wel of juist niet betrokken bij wat hij of zij doet?

 • Waarom is hij of zij wel of juist niet gemotiveerd om (extra) tijd en energie in zijn of haar werk of relatie te steken, risico’s te nemen, (nieuwe) uitdagingen aan te gaan, initiatief te nemen en maximaal te presteren?

 • Wat gebeurt er met zijn of haar geluksgevoel en motivatie als niets verandert en de situatie blijft zoals die is?

 • Wat is nodig om het geluk en het succes dat cliënten in hun werk en (werk)relaties ervaren te vergroten?

 • Welke situaties geven (wel en geen) invulling aan hun sterkste drijfveren en waarden?

 • Help cliënten om met de nieuwe zelfinzichten en betere zelfkennis hun emoties, motivatie en prestaties beter te controleren op de werkvloer en het geluk dat zij in hun relaties ervaren gericht te vergroten.

 • Help teams om onderlinge structurele conflicten te begrijpen, op te lossen en in de toekomst te voorkomen

 • Help organisaties en teamleiders om meer uit hun mensen te halen

Inzichtelijk maken van de drijfveren door het inventariseren van waarden

Niet iedereen heeft dezelfde drijfveren. De combinatie van onze genen, ervaringen en de huidige situatie bepaalt welke van deze 5 fundamentele behoeften het hardst om bevrediging schreeuwen en welke drijfveren bij ons overheersen. De drijfveren die het sterkst bij ons leven bepalen wat we belangrijk vinden en creëren onze waarden. Deze waarden vertegenwoordigen onze opvattingen over wat wenselijk is en scheppen richtlijnen voor onze gedragingen en de keuzes die we maken.

Door te meten welke waarden we het meest (en het minst) belangrijk vinden in ons werk of in onze relaties kunnen we als zodanig meer inzicht verkrijgen in onze eigen drijfveren en de achterliggende (emotionele) verlangens die -veelal onbewust- onze emoties, motivatie, gedrag en prestaties sturen.

Om te achterhalen welke van de 5 drijfveren het sterkst bij iemand leven, zijn deze 5 drijfveren daarom geoperationaliseerd in 27 universele en tijdloze waarden. De waarden die hierbij worden gebruikt zijn samen met waardenexperts en psychologen zorgvuldig geselecteerd uit bestaande en gevalideerde waardenmodellen van o.a.; Maslow, Rokeach, Schwarz, Steven, Reis, Fransen. SWOCC, VNU-Waardemonitor, Van der Vorst en Vyncke en vormen samen een complete en representatieve afdekking van ons totale waardenspectrum.

GEIJKTE BEELDEN EN SPELELEMENTEN MINIMALISEREN DE KANS OP HET GEVEN VAN SOCIAAL WENSELIJKE ANTWOORDEN

Neurowetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wij mensen heel slecht zijn in het verklaren en voorspellen van ons eigen gedrag. Dat komt omdat veel (+/-90%) van onze gedragingen onbewust worden aangestuurd door gevoelens die ontstaan in het binnenste deel van ons brein, wat we ook wel het limbische systeem noemen. Dit deel van ons brein stuurt de herinneringen naar de juiste delen in de hersenen voor lange termijn opslag en kan ze daarna ook weer terughalen. Het gebied is visueel ingesteld en ‘denkt’ in beelden. Het heeft geen capaciteit voor taal.

Als je wilt weten of een bepaalde stimulus (in dit geval een waarde) -onbewust- iemand’s gedrag beïnvloedt, dan is het belangrijk om deze stimulus (waarden) visueel voor te leggen en te meten of dit een positief of een negatief gevoel bij hem of haar oproept. Deze opzet zorgt ervoor dat tijdens het meten het limbisch systeem wordt aangesproken en voorkomt een activatie van de Neo Cortex waardoor deelnemers rationeel (bewust) gaan nadenken over de antwoord die zij geven. Het minimaliseert de kans dat men sociaal wenselijk antwoord geeft.

Om te kunnen meten welke van deze 27 waarden men het meest belangrijk vindt, zijn alle waarden daarom geoperationaliseerd in gevalideerde waardenkaarten. Elke waardenkaart bevat 4 geijkte beelden die samen een complete en valide representatie vormen van desbetreffende waarde. Het gebruik van beelden zorgt ervoor dat alle waarden op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd en minimaliseert de kans op het geven van sociaal wenselijke antwoorden. Zowel de waardenkaarten en de beelden die hierbij worden gebruikt zijn uitgebreid en internationaal gevalideerd op basis van empirisch onderzoek onder ruim 3.500 personen en zijn goed inzetbaar in landen waar de westerse cultuur (over)heerst. Er is zowel een Nederlandse en een Engelse versie van de waardenkaarten beschikbaar.

Inzicht in één oogopslag in de drijfveren en waarden van je cliënten en een concrete checklist om het geluk en het succes dat zij in hun werk en relaties ervaren gericht te evalueren en vergroten

TOEPASSINGEN

De waardenkaarten worden op twee manieren toegepast;

In digitale vorm
De digitale waardenkaarten worden door onszelf gebruikt in de Personal Drive Scan (Lees hier meer over de Personal Drive Scan)

In fysieke vorm
De fysieke waardenkaarten worden door personal coaches en trainers ingezet om tijdens een persoonlijk gesprek, of een workshop met cliënten op een snelle, leuke en interactieve manier te achterhalen welke van drijfveren en waarden bij hen overheersen.

BESTELLEN

De fysieke waardenkaarten zijn online te bestellen via onderstaande link (bestel de waardenkaarten hier) en kosten €95,00 per set inclusief 21% btw en verzendkosten. De setjes worden standaard geleverd zonder gebruikershandleiding. Deze gebruikershandleiding is los te bestellen via onderstaande link (bestel de gebruikershandleiding hier) en kost €35,00 per stuk inclusief 21% btw en verzendkosten. Betalen kan veilig en snel met iDEAL en vanuit je eigen vertrouwde bankomgeving. Nadat je de bestelling hebt geplaatst en je de betaling hebt uitgevoerd, ontvang je jouw bestelling:

 • Tussen 3 en 5 werkdagen per post in Nederland
 • Tussen 5 en 10 werkdagen per post buiten Nederland
BESTEL DE WAARDENKAARTEN HIER
BESTEL DE GEBRUIKERSHANDLEIDING HIER