VERGROOT HET WERKGELUK EN DE BETROKKENHEID VAN JE PERSONEEL

Ik heb moeite om de juiste snaar te vinden en mijn team te motiveren.

Als ik mijn mensen vraag om iets te doen, dan doen ze dat vaak niet (goed) of op de manier waarop ik hen dat heb gevraagd

Ik heb het idee dat ze niet goed naar mij (willen) luisteren.

Ik geef mijn mensen veel vrijheid, maar ze claimen geen ownership. Ik mis betrokkenheid van mijn mensen.

Ik heb het idee dat mijn mensen veel meer en veel beter kunnen dan wat ze nu laten zien.

HERKENBAAR?

In zijn wereldwijde bestseller ‘Homo Deus’, gaat Yuval Noah Harrari dieper in op de toekomst van de Homo Sapiens als soort en staat hij stil bij de vraag wat de mensheid nog meer naar zal streven, nu we honger, ziekte en oorlog onder controle hebben gekregen.

In zijn boek geeft hij aan dat hij het niet waarschijnlijk acht dat we tevreden zullen zijn met wat we nu bereikt hebben, omdat de geschiedenis uitwijst dat mensen zelden tevreden zijn met wat ze al hebben. Succes kweekt ambitie. Hij gelooft dan dan ook dat onze recente prestaties de mensheid er nu toe aanzetten om nog gewaagdere doelen na te jagen.

“We hebben ongekende niveaus van rijkdom, gezondheid en harmonie bereikt en gezien ons verleden en onze huidige waarden zullen de volgende doelstellingen van de mensheid neerkomen op onsterfelijkheid, geluk en goddelijkheid. Zodra we de sterfte door hongersnood, epidemieën en geweld tot een minimum hebben beperkt, zullen we ons richten op het overwinnen van ouderdom en zelfs de dood. En zullen we ernaar gaan streven om ze ronduit gelukkig te maken.”

Maar, wat is geluk en hoe creeer en vergroot je het geluk dat we in ons werk ervaren?

In zijn boek stelt Harrari dat de mate waarin we geluk ervaren volgens de huidige wetenschap afhangt van een tweetal factoren:

  1. De mate waarin de realiteit tegemoetkomt aan onze verwachtingen (psychologisch niveau)
  2. De mate waarin we aangename (genot) sensaties ervaren in in de dieper gelegen delen van de hersenen en er sprak is van een afwezigheid van pijn (biologisch niveau).

Talloze generaties paste onze biochemie zich aan om onze kans op overleving en voortplanting te vergroten. Onze biochemie beloont dan ook daden die overleven en het krijgen van nageslacht bevorderen met een aangenaam gevoel (maximizing reward) en ontmoedigt daden die de kans op overleven en het krijgen van nageslacht verminderen. Harrari stelt verder dat als de wetenschap gelijk heeft en ons geluk daadwerkelijk (mede) wordt bepaald door ons biochemische systeem, dat de enige weg naar duurzame voldoening is om dit systeem dan te manipuleren.

En dat is ook precies waar we volgens hem de laatste decennia mee zijn begonnen, blijkens:

  • Een stijgend percentage van de bevolking dat regelmatig psychiatrische geneesmiddelen slikt
  • Steeds meer scholieren die aan de stimulerende middelen zoals ritalin zijn
  • 12% van de Amerikaanse soldaten en 17% van de Amerikaanse soldaten in Afganistan dat slaappillen of antdepressieva nam om de stress en elende van oorlog hanteerbaar te maken
  • De wereldwijde toename van drugs- en alcoholgebruik om vergetelheid te zoeken

Ook bij organisaties zie je een groeiende belangstelling voor het het borgen en vergroten van het geluk dat hun medewerkers in hun werk ervaren. Geen onverstandige strategische keuze, gezien Rath & Harter in 2010 reeds hebben vastgesteld dat elke euro die geïnvesteerd wordt in organisatie- en werknemersgeluk, een positieve impact heeft op de betrokkenheid van het personeel en zich vijf keer terug betaalt.

Maar hoe manipuleer (of liever, stimuleer) je nu dit biochemische systeem en zorg je dat je naast een kundig, ook over gelukkige en betrokken medewerkers beschikt die optimaal gemotiveerd zijn om te presteren en met elkaar samen te werken?

Het vergroten van het geluksgevoel en de betrokkenheid begint met de vraag; ‘Waarom werken mijn medewerkers?’

Het traditionele top-down model verliest snel terrein. De huidige generatie laat zich niet langer in een hiërarchische structuur persen. De nieuwe manager inspireert en krijgt zijn mensen vrijwillig mee. Relaties aangaan, die niet op macht zijn gebaseerd, wordt een sleutelvaardigheid. Succesvolle topmanagers functioneren steeds meer als een ‘verbinder’. Niet alleen verbinden met relaties buiten het bedrijf, maar ook verbinden binnen de organisatie en het team. Verbinden vraagt een geheel andere manier van aansturing en een aanpak dat is gericht op het begrijpen, motiveren en faciliteren van mensen, zodat zij binnen de geformuleerde missie, doelstelling en richtlijnen hun eigen doelen kunnen realiseren en zich gelukkig kunnen voelen.

De belangrijkste stap die je als leidinggevende dient te zetten, is dan ook om verder te kijken dan je eigen motivatie. Ook jouw medewerkers en jouw team hebben hun eigen drijfveren en persoonlijke motivaties om te doen zoals ze doen. En zoals je hier hebt kunnen lezen, triggeren situaties die een positieve invulling geven  aan onze drijfveren de approach response en vergroten die het geluk dat we in ons werk ervaren. En triggeren situaties die ons ervan weerhouden om onze persoonlijke doelen te realiseren de avoid response en verminderen die het geluk dat we in ons werk ervaren. Een echte, duurzame manier om het geluksgevoel en betrokkenheid te vergroten begint daarom met de vraag ‘waarom werkt mijn personeel?’. Als leidinggevende is het vandaag de dag essentieel om oprechte interesse in elkaar te hebben; te weten waar we we diep van binnen naar verlangen en aan de juiste knoppen te draaien. Lees hier meer.

GERICHT LUISTEREN IS EEN KERNVAARDIGHEID VAN DE MODERNE LEIDER. SUCCESVOLLE LEIDERS ZIJN ÉCHT GEÏNTERESSEERD IN HUN MENSEN.

Met de Team- en organisatiescan maak je op een snelle, leuke en efficiënte manier inzichtelijk welke drijfveren en waarden het sterkst leven in jouw team en bij alle teamleden. Het gebruiksvriendelijke overzicht laat in één oogopslag zien welke persoonlijke ambities en emotionele verlangens bij je mensen en in het team overheersen en levert concrete handvatten om daar als leidinggevende gericht en direct mee aan de slag te gaan.

Met de Drive Manager visualiseer je niet alleen de drijfveren en de waarden van één specifiek team, maar inventariseer je de drijfveren en de waarden van alle medewerkers die werkzaam zijn in de organisatie en zie je precies welke persoonlijke ambities en emotionele verlangens overheersen in elk team, op alle afdelingen en in de organisatie als geheel.

KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE OVER DE TEAM- EN ORGANISATIESCAN