Teamscan

Met de teamscan maak op een snelle en leuke manier inzichtelijk welke de drijfveren in jouw team en elk teamlid overheersen. En zie je in één oogopslag wat jouw team en elk teamlid wel en juist niet intrinsiek motiveert om maximaal te presteren en optimaal met elkaar samen te werken. Daarbij ontvang je concreet advies en praktische tips die je gelijk kunt toepassen om de intrinsieke werkmotivatie van jouw team en de samenwerking binnen jouw team te versterken.

Het vergroten van de intrinsieke motivatie van jouw team begint met de vraag; ‘Waarom werken mijn mensen?’

Bij veel organisaties zie je een groeiende belangstelling voor de mate waarin hun medewerkers voldoening in hun werk ervaren en zij intrinsiek gemotiveerd zijn om hun rol te vervullen en hun werk te doen. Geen onverstandige strategische keuze, gezien Rath & Harter in 2010 reeds hebben vastgesteld dat elke euro die geïnvesteerd wordt in het werkgeluk en de intrinsieke werkmotivatie, een positieve impact heeft op de betrokkenheid van het personeel en zich vijf keer terug betaalt.

Maar hoe stimuleer je nu dit biochemische systeem en zorg je dat je naast kundige, ook over gelukkige en betrokken teamleden beschikt die intrinsiek gemotiveerd zijn om te presteren en met elkaar samen te werken?

Het traditionele top-down model verliest snel terrein. De huidige generatie laat zich niet langer in een hiërarchische structuur persen. De nieuwe manager inspireert en krijgt zijn mensen vrijwillig mee. Relaties aangaan, die niet op macht zijn gebaseerd, wordt een sleutelvaardigheid. Succesvolle topmanagers functioneren steeds meer als een ‘verbinder’. Niet alleen verbinden met relaties buiten het bedrijf, maar ook verbinden binnen de organisatie en het team. Verbinden vraagt een geheel andere manier van aansturing en een aanpak dat is gericht op het begrijpen, motiveren en faciliteren van mensen, zodat zij binnen de geformuleerde missie, doelstelling en richtlijnen, ook hun eigen (persoonlijke) doelen kunnen realiseren en zich gelukkig kunnen voelen.

De belangrijkste stap die je als teamleider dient te zetten, is dan ook om verder te kijken dan je eigen motivatie. Ook jouw teamleden hebben hun eigen interne drijfveren en persoonlijke redenen om zich te voelen en te doen zoals ze doen. Een echte, duurzame manier om het geluksgevoel en de betrokkenheid bij jouw teamleden te vergroten begint daarom met de vraag ‘waarom werken mijn mensen?’. Als teammanager is het vandaag de dag essentieel om oprechte interesse in jouw teamleden te hebben; te weten waar ze diep van binnen naar verlangen en vervolgens aan de juiste knoppen te draaien.

Gericht luisteren is een kernvaardigheid van de moderne leider.

Succesvolle leiders zijn ècht geïnteresseerd in hun mensen.

Over de Teamscan

Inzicht in één oogopslag in de drijfveren van jouw team en elk teamlid

Met de Teamscan maak je op een snelle, leuke en efficiënte manier op één A4 inzichtelijk welke persoonlijke en/of sociale drijfveren en waarden overheersen in jouw team. Het gebruiksvriendelijke overzicht laat in één oogopslag zien welke persoonlijke en sociale ambities, en onderliggende emotionele verlangens het sterkst bij jouw team en mensen leven en levert concrete handvatten, waarmee je direct aan de slag kunt gaan om de intrinsieke werkmotivatie en daarmee het geluk en het succes dat jouw team(leden) in hun werk ervaren, gericht te vergroten.

De scan helpt niet alleen om de huidige werkmotivatie van jouw team(leden) te verklaren (waarom zijn ze wel of juist niet intrinsiek gemotiveerd om hun werk te doen en goed met elkaar samen te werken?). Maar ook om deze intrinsieke motivatie te versterken, de onderlinge samenwerking binnen je team te verbeteren, hun prestaties te verbeteren, toekomstige gedragingen te voorspellen, kort (ziekte)verzuim te verlagen en je beste mensen te behouden.

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Haal meer uit jezelf en je collega’s!