Waardenkaarten

Scarfforce fysieke waardenkaarten

Met de fysieke waardenkaarten van Scarfforce breng je op een speelse manier in kaart welke drijfveren en waarden overheersen bij cliënten en genereer je in minder dan 10 minuten een concrete checklist die je direct kunt inzetten om gericht toe te werken naar een situatie waarin zij duurzaam geluk en succes in hun leven en/of werk kunnen ervaren.

Intuïtief

Snel

Leuk!

Handige tool voor fysieke workshops

Een snelle en leuke manier om de drijfveren en waarden van cliënten bloot te leggen

 • Maak inzichtelijk wat mensen drijft in hun leven en/of werk en zie in één oogopslag wat hen diep van binnen echte voldoening geeft en van intrinsiek motiveert
 • Genereer een concrete checklist, waarmee je de huidige situatie concreet analyseert in hun leven of op het werk
 • Voorspel of een nieuwe situatie cliënten wel of geen voldoening zal geven, gelukkig zal maken en  intrinsiek zal motiveren
 • Werk gericht toe naar een situatie die optimaal invulling geeft aan hun sterkste drijfveren en belangrijkste waarden.
 • Geef je cliënten na afloop van de sessie een concrete checklist waarmee zij hun intrinsieke (werk)motivatie en geluksgevoel voortaan gericht en concreet kunnen managen 
Scarfforce, Waardenkaarten, workshops, drijfveren, waarden

Domein leven

Wat drijft iemand in zijn of haar leven en relaties? 

De 2 of 3 drijfveren die bij ons overheersen bepalen niet alleen hoe we de wereld en de situatie om ons heen waarnemen. Ook creëren ze onze diep verankerde overtuigingen en waarden over wat ‘goed’ en ‘slecht’ voor ons voelt, en scheppen ze onze leefregels op basis waarvan we besluiten om iets wel, of juist niet te doen.

Door de omgekeerde weg te bewandelen en een inventarisatie te maken van onze belangrijkste waarden, kunnen we als zodanig achterhalen wat onze interne drijfveren zijn.

Met de fysieke waardenkaarten van Scarfforce maak je in 3 simpele stappen en op een leuke (interactieve) manier een inventarisatie van de belangrijkste waarden van cliënten en leg je door deze waardenkaarten vervolgens om te draaien, direct bloot welke achterliggende persoonlijke en sociale drijfveren bij hen overheersen.

42 universele en tijdloze waarden

De 42 universele en tijdloze waarden die bij deze exercitie worden gebruikt zijn afgeleid van de waarden die worden gebruikt in de waardenmodellen van onder andere Maslow, Barrett, Rokeach, Schwarz, Reiss, Fransen, Van der Vorst en Vyncke, en vormen een volledige en representatieve afdekking van ons totale waardenspectrum in het sociale domein ‘leven‘.

168 internationale en gevalideerde beelden

De beelden die op de waardenkaarten worden gebruikt zijn uitgebreid en internationaal gevalideerd op basis van empirisch onderzoek onder ruim 3.500 personen en dusdanig gekalibreerd dat zij met elkaar precies dezelfde associaties en gevoelens oproepen. Zowel bij mensen die wel geen affiniteit hebben met deze waarden. De waardenkaarten zijn goed inzetbaar in landen waar de westerse cultuur (waarden en normen) overheerst en zowel in het Nederlands en Engels verkrijgbaar.

Scarfforce, waardenmodel, wat drijft iemand in zijn of haar leven en werkrelaties?

De investering voor een set van deze waardenkaarten bedraagt €129,- inclusief 21% btw en exclusief €3,75 verzendkosten.

Domein werk

Wat drijft iemand in zijn of haar werk en werkrelaties? 

Omdat niet alle waarden even relevant zijn in ons werk, hebben we voor dit domein een apart waardenmodel en een aparte set met fysieke waardenkaarten ontwikkeld. Hoewel in dit waardenmodel dezelfde persoonlijke en sociale drijfveren centraal staan, is dit model opgebouwd uit 30 universele en tijdloze waarden.

30 universele en tijdloze waarden

De 30 universele en tijdloze waarden die bij deze exercitie worden gebruikt zijn eveneens afgeleid van de waarden van onder andere Maslow, Barrett, Rokeach, Schwarz, Reiss, Fransen, Van der Vorst en Vyncke en vormen samen een volledige en representatieve afdekking van ons totale waardenspectrum in het sociale domein ‘werk‘.

120 internationale en gevalideerde beelden

De 120 beelden die op deze waardenkaarten worden gebruikt verschillen van de beelden die worden gebruikt in het domein leven en eveneens uitgebreid en internationaal gevalideerd op basis van empirisch onderzoek onder ruim 3.500 personen in het domein werk. Ook hierbij zijn de beelden dusdanig gekalibreerd dat zij met elkaar precies dezelfde associaties en gevoelens oproepen. Zowel bij mensen die hier wel geen affiniteit hebben. Ook voor deze waardenkaarten geldt dat ze goed inzetbaar zijn in landen waar de westerse cultuur (waarden en normen) overheerst. En ook deze waardenkaarten zijn zowel in het Nederlands en Engels verkrijgbaar.

Scarfforce, Wat drijft jou in je werk?, wat drijft iemand in zijn of haar werkrelaties?, Waardenmodel, Overzicht van de 6 fundamentele drijfveren en 30 onderliggende waarden die ons intrinsiek motiveren in ons werk

De investering voor een set fysieke waardenkaarten voor het domein ‘werk’ bedraagt €95,- inclusief 21% btw en exclusief €3,75 verzendkosten.

Handleiding

Verzeker jezelf van de optimale inzet 

Gebruik de Scarfforce handleiding!

In deze handleiding wordt op een duidelijke manier en stap voor stap uitgelegd hoe je de drijfveren van je cliënten inzichtelijk maakt, de huidige situatie gericht analyseert en concreet plan van aanpak maakt om de huidige van de cliënt/medewerker werksituatie te verbeteren.

In deze gebruikershandleiding:

-> Vind je een samenvatting van de theorie en de persoonlijke en sociale drijfveren die -veelal onbewust- onze emoties, motivatie, en gedrag sturen op het werk en in onze werkrelaties

-> Wordt stap voor stap beschreven:

  • Hoe je de drijfveren en waarden van je cliënten/medewerkers met behulp van de fysieke waardenkaarten inzichtelijk maakt
  • Hoe je deze interpreteert
  • Wat een werksituatie fysiek en mentaal met hen doet die wel of juist geen invulling geeft aan hun sterkste drijfveren en waarden
  • Welk effect dit heeft op het geluk en de voldoening die zij in hun werk ervaren
  • In hoeverre dit hun intrinsieke werkmotivatie beïnvloedt om te presteren
  • Hoe je de huidige situatie op het werk of in een werkrelatie gericht analyseert en duidt
  • Hoe je deze inzichten toepast om de huidige werksituatie van je cliënten/medewerkers te verbeteren en hen meer geluk en succes in hun werk laat ervaren

-> Vind je een drietal handige overzichten;

  • Het waardenmodel met alle persoonlijke en sociale drijfveren en de achterliggende waarden 
  • Een overzicht met de definities van alle drijfveren
  • Een overzicht met de definities van alle waarden

De Scarfforce is te bestellen voor €35,- inclusief 21% btw en exclusief €3,75 verzendkosten.

Scarfforce Drijfverenspel (nieuw)

Kom spelende wijs samen tot concrete inzichten en gerichte oplossingen

Het Scarfforce Drijfverenspel is een spel dat je samen met je cliënten speelt en dat je direct en zonder verdere instructies kunt spelen. Het spel speelt zichzelf als het ware: Trek gewoon de eerste kaart, volg de instructies en doorloop op deze manier het gehele spel tot en met de laatste kaart, waarmee en waarna het beoogde doel van het spel/drijfverensessie is bereikt. Het spel bevat de volgende spelkaarten:

 • Kenniskaarten – Kaarten die je zelfkennis vergroten over wat jouw drijfveren zijn en wat jou binnenuit (intrinsiek) motiveert, hoe dat precies werkt in je hersenen, welk effect dat op deze situatie heeft en wat je kunt doen om de voldoening en het succes dat je in je werk(relaties) ervaart gericht en structureel te vergroten.
 • Reflectiekaarten – Kaarten die je zelfbewustzijn vergroten over de impact die jouw drijfveren hebben op de mate waarin je voldoening en succes in je werk(relaties) ervaart, hoe je de approach en de avoid reactie bij jezelf herkent en wat je kunt doen om daar meer grip op te krijgen en de gewenste situatie te creëren.
 • Opdrachtkaarten – Kaarten die helpen om de huidige situatie op het werk of in de werkrelatie in kaart te brengen.
 • Inzichtkaarten – Kaarten die helpen om de huidige situatie op het werk of in de werkrelatie te analyseren,  begrijpen en verklaren.
 • Actiekaarten – Kaarten die helpen om de huidige situatie op het werk of in de werkrelatie gericht en structureel te verbeteren.

Spel 1: Vergroot de zelfkennis en het zelfbewustzijn van je cliënt(en)

Als mens zijn we geconditioneerd om bepaalde waarnemingspatronen in sneltreinvaart onze acties te laten bepalen. Een groot gedeelte van deze patronen gebeuren onbewust en zijn daarom lastig te meten. Juist daarom is een goede kennis van jouw interne drijfveren zo belangrijk: het doorziet als het ware deze conditioneringen en laat je bewust zien waarom je hebt gedaan wat je tot nog toe veelal onbewust hebt gedaan met de resultaten die je tot nu toe hebt gekregen. Hierdoor krijg je een steeds helderder beeld over jezelf. Met alle waarheden, drijfveren maar ook de valse redenen waarom je wellicht doet wat je doet.

Met dit spel vergroot je je zelfkennis en je zelfbewustzijn over wat jouw sterkste interne drijfveren zijn. En als zodanig, wat de sterkste beïnvloeders zijn van jouw intrinsieke werkmotivatie en motivatie om je te verbinden en goed samen te werken met collega’s. Het spel geeft antwoord op de volgende kernvragen:

 • Waarom voel je je wel of juist niet intrinsiek gemotiveerd om je werk (goed) te doen en een team te vormen of goed samen te werken met je collega’s?
 • Waarom voel, reageer en presteer je zoals je doet op de werkvloer?
 • Hoe werkt dat in je hersenen en hoe krijg je daar meer grip op?

De kosten voor dit spel bedragen €65,- inclusief 21% btw en exclusief €3,75 verzendkosten.

Spel 2: Vergroot het geluk en het succes dat je cliënten in hun werk ervaren

Bij steeds meer organisaties zie je een groeiende belangstelling voor het het borgen en vergroten van het geluk dat hun medewerkers in hun werk ervaren. Geen onverstandige strategische keuze, aangezien Rath & Harter in 2010 reeds hebben vastgesteld dat elke Euro die geïnvesteerd wordt in organisatie- en werknemersgeluk, een positieve impact heeft op de betrokkenheid van het personeel en zich vijf keer terug betaalt. Maar hoe stimuleer je nu ons biochemisch systeem dat het gelukshormoon produceert en dat ons een gevoel van geluk laat ervaren?

Dit spel is bedoeld om het geluk en het succes te vergroten dat je in je werk ervaart en geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe ontstaat het geluksgevoel dat we in ons werk ervaren en de intrinsieke motivatie om te presteren in ons werk?
 • Welke drijfveren en onderliggende waarden spelen hierbij de belangrijkste rol?
 • Wat heb je nodig om je goed te voelen en voldoening in je werk te ervaren?
 • Hoe kun je de mate waarin je voldoening en succes in je werk ervaart concreet analyseren en gericht vergroten?
 • En, wat doet hier juist afbreuk aan en moet je vooral niet doen?

De kosten voor dit spel bedragen €65,- inclusief 21% btw en exclusief €3,75 verzendkosten.

Spel 3: Help cliënten om emotionele conflicten op te lossen en in de toekomst te voorkomen

Waar mensen samen leven en samen werken komen conflicten voor. Van kleine meningsverschillen tot echte (structurele) conflicten die uit de hand dreigen te lopen en soms escaleren. Miscommunicatie kan schadelijk zijn voor (werk)relaties en voor het welbevinden en functioneren van mensen, teams en zelfs complete organisaties. Spanningen en conflicten zijn echter niet te vermijden. Wél kunnen we leren om er op een constructieve manier mee om te gaan.

Dit spel is bedoeld om dit soort emotionele conflicten tussen twee personen gericht te analyseren, te verklaren, op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Het spel geeft antwoord op de volgende kernvragen:

 • Waarom reageer je zo soms heftig op je collega als hij of zij iets verkeerd doet in jouw ogen?
 • Waar komen al deze emoties (ineens) vandaan?
 • Waarom ervaar je deze emoties?
 • Hoe krijg je daar meer vat op en los je dit soort emotionele conflicten op?
 • Hoe voorkom je dit soort conflicten in de toekomst?

De kosten voor dit spel bedragen €65,- inclusief 21% btw en exclusief €3,75 verzendkosten.

Spel 4: Verbeter de onderlinge samenwerking en werkrelatie tussen medewerkers en cliënten

Het traditionele top-down model verliest snel terrein. De huidige generatie laat zich niet langer in een hiërarchische structuur persen. De nieuwe manager inspireert en krijgt zijn mensen vrijwillig mee. Verbinden en relaties aangaan die niet op macht zijn gebaseerd, wordt steeds belangrijker. Verbinden vraagt echter om meer dan goede afspraken maken. Verbinden vraagt een aanpak dat is gericht op het begrijpen. Begrijpen waarom, of waarvoor jijzelf en je collega’s werken: Wat is het precies dat jullie nastreven als jullie aan het werk zijn? Wat drijft een ieder? En welke waarden hanteren jullie graag om jullie persoonlijke ambities waar te maken? Wat geeft jullie een goed gevoel en trekt jullie aan? En wat zorgt ervoor dat jullie op de rem trappen? Waarom is dat? Wat kun je doen om de ander te hierin of hierbij helpen? En wat kun je maar beter vermijden?

Tegenwoordig is het essentieel om oprechte interesse in elkaar te hebben: Om te weten waar we diep van binnen naar verlangen en vervolgens aan de juiste knoppen bij elkaar te draaien.

Dit spel is bedoeld om de werkrelatie en de onderlinge samenwerking te verbeteren door kennis te nemen van elkaars drijfveren en waarden. En geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Wat drijft een ieder van ons in ons werk?
 • Waar verlangen we diep van binnen naar als we aan het werk zijn?
 • Wat hebben we van de ander nodig om ons goed (gelukkig in de samenwerking) te voelen?
 • Wat motiveert ons van binnenuit (intrinsiek) om te verbinden, een team te vormen en goed met elkaar samen te werken?
 • Hoe kunnen we deze intrinsieke motivatie bij onszelf en de ander versterken?
 • Wat doet juist afbreuk aan deze intrinsieke motivatie en kunnen jullie om deze reden beter vermijden?

Het spel is bedoeld voor twee personen en bevat daarom een extra set waardenkaarten. De kosten voor dit spel bedragen €150,- inclusief 21% btw en exclusief €4,75 verzendkosten.

Spel 5: Help cliënten om gericht te zoeken naar een baan die structureel voldoening geeft

Gemiddeld zijn we zo’n 84.500 uren in ons leven aan het werk en brengen we een derde deel van ons leven door op het werk. Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat je je goed voelt in je werk en dat de rol die je vervult en het werk dat je doet jou voldoening geeft.

Om voldoening in je werk te ervaren dien je werkzaamheden te verrichten die jij zinvol vindt. Maar wat is zinvol voor jou? Het antwoord op deze vraag verschilt per individu en vraagt om een verkenning van de volgende zaken:

 • Wat is het precies is dat je diep van binnen een duurzaam goed of een slecht gevoel geeft in je werk?
 • Wat heb jij nodig om voldoening en zingeving in je werk te ervaren?
 • Waar dien je als zodanig rekening mee houden bij het zoeken naar een nieuwe baan?
 • Hoe kun je controleren of een baan voldoende invulling geeft aan jouw sterkste interne drijfveren?

Dit spel helpt om inzichtelijk te maken wat de interne drijfveren van jouw cliënten zijn en waar zij diep van binnen en -veelal onbewust- naar verlangen in hun werk. Daarbij helpt het spel om hen vervolgens in staat te stellen gericht te zoeken naar een baan die hen structureel voldoening geeft en hen van binnenuit motiveert om de hoofdtaken vol overgave te doen.

De kosten voor dit spel bedragen €65,- inclusief 21% btw en exclusief €3,75 verzendkosten.

Alles in één-pakket

Als je de Scarfforce methode en de fysieke oplossingen breed wilt inzetten in je organisatie of praktijk, dan bestaat er ook de mogelijkheid om alles in één keer en voor een gereduceerd tarief aan te schaffen.

Het alles-in-één pakket bevat de volgende oplossingen:

 • 1 Geplastificeerd overzicht met alle waarden en drijfveren
 • 2 Sets met fysieke drijfveer- en waardenkaarten met de definities op de achterzijde
 • 1 Set met reguliere waardenkaarten met de namen van de drijfveren waartoe deze waarden behoren op de achterzijde
 • Alle 5 de drijfverenspellen
 • 1 Algemene handleiding voor het gebruik van de fysieke waardenkaarten
Scarfforce Fysieke waardenkaarten totaalpakket

De kosten voor dit alles-in-één pakket bedragen €350,- exclusief 21% btw en €6,75 verzendkosten.

Intuïtieve onderzoeksmethode

Geijkte beelden zorgen ervoor dat je het Limbische systeem aanspreekt

Neurowetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wij mensen heel slecht zijn in het verklaren en voorspellen van ons eigen gedrag. Dit komt omdat +/-90% van onze gedragingen onbewust wordt aangestuurd door gevoelens die ontstaan in het binnenste deel van ons brein, wat we ook wel het Limbische systeem noemen. Het bijzondere aan dit deel van ons brein is echter dat het visueel is ingesteld en dat het ‘denkt’ in beelden. Het systeem heeft geen capaciteit voor taal.

Als je derhalve wilt achterhalen welk gevoel een bepaalde stimulus bij iemand oproept en in hoeverre deze stimulus iemands gedrag beïnvloedt, dan is het belangrijk om deze stimulus visueel aan hem of haar voor te leggen. Deze opzet zorgt ervoor dat tijdens het meten het Limbische systeem wordt aangesproken en voorkomt een activatie van de Neo Cortex, hetgeen de cliënt stimuleert om rationeel (bewust) na te denken over de antwoorden die ze geven. Het minimaliseert de kans op het geven van sociaal wenselijk antwoorden en het bewust beïnvloeden van de uitkomsten van de exercitie.

Om deze reden zijn alle 30 waarden die tijdens de exercitie worden voorgelegd, geoperationaliseerd in 30 gevalideerde waardenkaarten. Hierbij bevat elke waardenkaart 4 geijkte beelden, die bij iedereen dezelfde associaties oproepen en samen een zuivere en valide representatie vormen van de desbetreffende waarde.

Toepassing

Voor wie?

De fysieke waardenkaarten zijn speciaal ontwikkeld voor coaches, trainers, HR-medewerkers en bijvoorbeeld docenten die tijdens een fysieke één-op-één of een klassikale sessie meer inzicht willen verkrijgen in de drijfveren en motivaties van cliënten om te doen, voelen, reageren en/of presteren zoals zij doen. Wat triggert deze reacties, gedragingen, emoties, gevoelens en/of prestatiedrang? Welk ultiem doel streven zij -veelal onbewust na- en wat hebben zij nodig om voldoening en intrinsieke motivatie in hun werk te ervaren?

  Meer informatie

  Hoe te bestellen?

  Alle bovengenoemde oplossingen zijn zowel los van elkaar en als totaalpakket, online te bestellen. Betalen kan veilig en snel met iDEAL en vanuit je eigen vertrouwde bankomgeving, of met behulp van een Credit Card. Nadat je de bestelling hebt geplaatst en je de betaling hebt uitgevoerd, ontvang je jouw bestelling:

  • Tussen 3 en 5 werkdagen per post in Nederland
  • Tussen 5 en 10 werkdagen per post buiten Nederland

   Contact

   0031-(0)20-5304353

   Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

   Haal meer uit jezelf en je cliënten!