Teammanagement & Personeelsbehoud (retentie)

HAAL HET BESTE UIT JOUW TEAM IN EEN WERELD DIE STEEDS DIGITALER WORDT!

Intrinsiek gemotiveerde medewerkers zijn de drijvende kracht achter het succes van elke organisatie. Als jouw mensen lekker in hun vel zitten en intrinsiek zijn gemotiveerd om hun rol te vervullen en goed samen te werken, dan zijn ze gemiddeld 3 keer zo productief en blijven ze langer bij je organisatie.

Hoe borg je nu voor dat jouw mensen intrinsiek gemotiveerd zijn en blijven om hard voor jou te blijven werken en dat ze ervoor kiezen om juist bij jou te blijven in een wereld die steeds digitaler wordt, medewerkers steeds vaker en meer vanuit huis werken en het steeds lastiger wordt om een intensieve band met hen op te bouwen? Zonder in te zetten op extra controle en een vermindering van hun autonomie?

Teamwork makes the dream work.’

Het traditionele top-down model verliest snel terrein. De huidige generatie laat zich niet langer in een hiërarchische structuur persen. Relaties aangaan, die niet op macht zijn gebaseerd, wordt een sleutelvaardigheid. De nieuwe manager verbindt en krijgt zijn mensen vrijwillig mee. Succesvolle topmanagers functioneren dan ook steeds meer als een ‘verbinder’. Verbinden vraagt echter een geheel andere manier van aansturing en een aanpak dat is gericht op het begrijpen, motiveren en faciliteren van mensen, zodat zij binnen de geformuleerde missie, doelstelling en richtlijnen, ook hun eigen (persoonlijke) doelen kunnen realiseren en zich gelukkig kunnen voelen.

Als leidinggevende is het vandaag essentieel om oprechte interesse in elkaar te hebben; te weten waar een ieder diep van binnen naar verlangt en vervolgens aan de juiste knoppen te draaien. Het vinden van een duurzame manier om het beste uit jouw team te halen begint dan ook met de vraag: Wat drijft mijn mensen?

Haal meer uit jouw team en behoud je beste medewerkers

Om deze reden hebben we een teamscan ontwikkeld, waarmee je op een snelle, zuivere, en leuke manier inzichtelijk maakt wat jouw mensen (wel en niet) drijft in hun werk. En die je precies laat zien wat je het beste kunt doen om je medewerkers intrinsiek gemotiveerd te houden en voor je te behouden (retentie).

De scan laat precies zien wat elk teamlid en jouw team als collectief op mentaal vlak het hardst nodig hebben en fungeert als een concrete checklist, waarmee je niet alleen de huidige concreet verklaart, maar ook de uitkomst van potentiële en/of toekomstige situaties heel nauwkeurig voorspelt:

 • Welke drijfveren worden in de huidige of toekomstige/potentiële situatie wel en niet goed ingevuld?
 • Welke persoonlijke ambities en doelen worden hierdoor wel en niet gerealiseerd?
 • Wat doet dit met het geluk, de mate waarin mijn mensen voldoening in hun werk ervaren en hun intrinsieke werkmotivatie?
 • Wat is het effect hiervan op de prestaties die worden geleverd?
 • Welke emoties, gedragingen en prestaties kan ik van hen verwachten in een toekomstige en/of alternatieve situatie? 
 • Wat kan ik nu concreet doen om het geluk, de voldoening en het succes dat zij in hun werk ervaren structureel te vergroten, en te voorkomen dat zij gedemotiveerd raken en (vervroegd) op zoek gaan naar een andere baan/werkgever?

De teamscan helpt om je medewerkers intrinsiek gemotiveerd te houden en om je beste medewerkers langer voor je te behouden.

Scarfforce - Inzicht in drijfveren - Teammanagement en Personeelsbehoud (retentie)

BORG IN 5 STAPPEN DAT JE NAAST KUNDIGE, OOK OVER BEVLOGEN MEDEWERKERS BESCHIKT DIE INTRINSIEK ZIJN GEMOTIVEERD OM HARD VOOR JE TE WERKEN.

Scarfforce_Teammanagement_Vergroot de kennis

1. Breng de drijfveren van jouw team en elk teamlid in kaart

 • Gebruik de Online Drive Scan en het teamoverzicht om de drijfveren van jouw team en elk teamlid in kaart te brengen
 • Zie in één oogopslag wat elk teamlid van binnenuit motiveert. En, hoe je die intrinsieke motivatie borgt
 • Ontdek waar een ieder -veelal onbewust- naar verlangt en wat hij of zij nodig heeft -in hun werk en van anderen- om zich gelukkig te voelen
 • Leer wat jouw team als collectief drijft en welke drijfveren en waarden overheersen
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Analyseer de siatuatie

2. Analyseer en verklaar de huidige situatie

 • Welke waarden kan men wel en niet goed naleven binnen het team?
 • Welke drijfveren en onderliggende emotionele verlangens worden hierdoor wel en niet goed ingevuld?
 • Wat zijn waarden gaan wel goed samen en versterken de onderlinge band?
 • Welke waarden conflicteren en zorgen voor conflicten en/of verdeeldheid binnen het team?
 • Wat doet dit met de voldoening en het geluk dat elke teamlid in zijn of haar werk ervaart?
 • Hoe beïnvloedt dit de teamprestaties en de onderlinge samenwerking binnen het team?
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Voorspellen

3. Voorspel de uitkomst van toekomstige en/of alternatieve scenario's

 • Voorspel wat elk teamlid en jouw team als collectief wel en geen voldoening geeft en intrinsiek motiveert. En, wat een toekomstige of alternatieve situatie zal doen met de intrinsieke werkmotivatie en het werkgeluk van jouw mensen.
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Overleg

4. Bepaal de verbeterpunten

 • Bespreek ieders drijfveren en belangrijkste waarden 
 • Benoem de drijfveren en waarden momenteel onvoldoende ingevuld en nageleefd kunnen worden. En, welke emotionele behoeften hierdoor onbeantwoord blijven
 • Stel vast wat dit doet met de mate waarin elk teamlid voldoening in zijn of haar werk ervaart. En, hoe dit zijn of haar intrinsieke motivatie beïnvloedt om maximaal te presteren en optimaal met elkaar samen te werken
 • Bespreek wat jullie anders en/of beter kunnen doen om ervoor te zorgen dat ieders drijfveren wel goed worden ingevuld. En, dat elk teamlid zijn of haar belangrijkste waarden beter of wel goed kan naleven.
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Manage

5. Actie!

Gebruik het overzicht met de sterkste drijfveren van jouw team en elk teamlid als een concrete checklist voor het:

 • vergroten van het werkgeluk en de voldoening die elk teamlid in zijn of haar werk ervaart
 • borgen van de intrinsieke werkmotivatie van elk teamlid en het team als collectief
 • oplossen en voorkomen van emotionele conflicten 
 • managen het teamprofiel en creëren van de optimale werkcultuur 
 • verbeteren van de teamprestaties (met gemiddeld 30%)
 • minimaliseren van personeelsverloop (personeelsretentie)
 • verlagen het kort ziekteverzuim (wat in de praktijk vaak mentaalverzuim betreft)

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Verhoog het rendement van jouw team met 30%!