WHAT MAKES YOU TICK?!

Zelfkennis verbeteren

Pre-screenen van kandidaten

Werkgeluk en betrokkenheid vergroten

Waarom gedragen we ons en reageren we zoals we doen? Wat geeft ons energie? Waar we verlangen we diep van binnen naar? Wat motiveert ons maakt ons nu echt gelukkig in ons werk en in onze relaties?

Onze hersenen zijn door de evolutie geprogrammeerd om voortdurend alert te zijn op gevaar en kijken naar wat hen bedreigt of pijn kan bezorgen. Onbewust verlangen we daarom allemaal naar zekerheid. Zekerheid geeft ons een goed gevoel. Om zekerheid te creëren heeft ieder van ons een persoonlijke strategie ontwikkeld. Deze (overlevings)strategie bestaat uit een unieke mix van drijfveren en waarden en heeft een enorme impact op het geluk en het succes dat we in ons werk en onze (werk)relaties ervaren. Het beïnvloedt onze motivatie, onze emoties, onze gedragingen, onze betrokkenheid, onze productiviteit, onze samenwerking met anderen en onze loyaliteit. Zodra het werk dat we doen en onze relaties een positieve invulling geven aan deze strategie en onze sterkste drijfveren en waarden, dan verandert dit ons werk en de interactie die we met anderen hebben van iets waarmee we in onze primaire behoeftes voorzien, in iets waar we zingeving en werkelijke voldoening uit halen.


Recente hersenstudies tonen aan mensen 5 overkoepelende drijfveren hebben om (meer) zekerheid te creëren in een sociale context (op ons werk, of in onze relaties): Securiteit, Verbondenheid, Autonomie, Status en Eerlijkheid. Niet iedereen hanteert echter dezelfde strategie. De combinatie van onze genen, ervaringen en de huidige situatie bepaalt welke strategie we hebben ontwikkeld en welke emotionele behoeftes het hardst bij ons om bevrediging schreeuwen. Situaties die invulling geven aan deze drijfveren geven ons een goed (zeker) gevoel, vergroten onze motivatie en zorgen ervoor dat we meer bereid zijn om risico’s te nemen, (nieuwe) uitdagingen aan te gaan, initiatief te nemen en goed samen te werken met anderen. Daarbij kunnen we beter nadenken, zijn we gemiddeld 30% efficiënter, 40% effectiever en 3 keer creatiever, en presteren we beter. Situaties die daarentegen afbreuk doen aan deze drijfveren geven ons een onbehaaglijk en verstikkend gevoel, demotiveren en zorgen ervoor dat we op de rem trappen (risicomijdend en ontwijkend gedrag).

Met de Personal Drive Scan maak je op een snelle, leuke en zuivere manier inzichtelijk wat jouw eigen strategie, of wat de strategie van anderen is om zekerheid te creëren op het werk of in onze relatie(s). De scan helpt om je eigen en de zelfkennis van anderen te vergroten, te doorgronden waarom we doen zoals we doen, te voorspellen je hoe we reageren op nieuwe situaties, onze emoties en gedragingen beter te controleren en anderen gericht te motiveren om het gewenste gedrag te vertonen.

Lees meer
DOE DE TEST
OVER DE TEST
BESTEL DE TEST
LOG IN MIJN.SCARFFORCE
LOG IN DRIVE MANAGER
DOWNLOAD DE WHITEPAPER

VOOR JOU

 • Vergroot je zelfinzicht en je zelfbewustzijn: Wat is jouw strategie om (meer) zekerheid voor jezelf te creëren op je werk en in je relatie? Wat zijn jouw drijfveren? Wat heb je nodig om je gelukkig te voelen en optimaal gemotiveerd te zijn op je werk en in je relaties? Waarom reageer en presteer je zoals je doet? En waardoor voel je je zoals je je voelt?

 • Herken de approach (engage) en de avoid (disengage) response, zodra die bij jezelf wordt getriggerd

 • Analyseer en verklaar je eigen emoties, het geluk dat je op je werk en in je relatie(s) ervaart, je (werk)motivatie, jouw gedragingen, je prestaties en de interactie met anderen

 • Voorspel welke functie, rol, werkzaamheden en situaties wel en juist geen invulling geven aan jouw interne drijfveren

 • Controleer je emoties, je gedragingen, je (werk)motivatie, je prestaties en je productiviteit

 • Zoek gericht naar (nieuw) werk en een rol, of creëer een situatie op je werk of in je relatie die invulling geeft aan jouw sterkste drijfveren en die jou gelukkig maakt

VOOR RECRUITERS

 • Leer op een snelle, efficiënte en leuke manier de persoon achter het CV kennen en wat iemand drijft

 • Voorspel in welke werksituaties en cultuur kandidaten zich thuis voelen en optimaal kunnen presteren

 • Ga goed voorbereid en gericht in gesprek met kandidaten

 • Verlaag het aantal gesprekken dat je nodig hebt om de vacatures in te vullen

 • Verbeter de quality-of-hire en de candidate-experience

 • Lever waardevolle input voor de ontwikkeling van het persoonlijk ontwikkelingsplan, nadat de kandidaat is geplaatst

VOOR HRM EN LEIDINGGEVENDEN

 • Vergroot je inzicht in de persoonlijke ambities en de emotionele verlangens en behoeften van je medewerkers

 • Voorspel wat hen wel en niet motiveert en wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen presteren

 • Stimuleer gericht het gewenste gedrag bij medewerkers en vergroot hun betrokkenheid en bevlogenheid

 • Vergroot het geluksgevoel en de productiviteit van je medewerkers en verbeter de onderlinge samenwerking

 • Minimaliseer het mentaal verzuim en verlaag van het personeelsverloop

VOOR WERKGEVERS (EMPLOYER BRANDING)

 • Genereer diepgaand inzicht in de drijfveren en waarden van je doelgroep; waar verlangen zij diep van binnen naar?

 • Evalueer in welke mate je als werkgever invulling geeft aan deze drijfveren en hoe relevant (aantrekkelijk) je voor hen bent

 • Versterk je het imago dat je als werkgever hebt; communiceer de juiste waarden en verklein de gap tussen het gewenste en het daadwerkelijke merkbeeld

 • Vergroot de emotionele betekenis en relevantie van het werkgeversmerk en maak jezelf (nog) aantrekkelijker voor werkzoekenden

 • Zorg dat je in de toekomst aansluiting houdt bij de drijfveren van je doelgroep en dat je relevant voor hen blijft

OPLOSSINGEN:

PERSONAL DRIVE SCAN

TEAM-/ ORGANISATIESCAN

MIJN.SCARFFORCE

DRIVE MANAGER

WAARDENKAARTEN

WORKSHOPS & TRAINING

Scarfforce werkt o.a. voor: