WHAT MAKES YOU TICK?!

Zelfkennis verbeteren
DOE DE SELFSCAN

Pre-screenen van kandidaten
DOE DE RECRUITMENT SCAN

Werkgeluk en betrokkenheid vergroten
DOE DE ORGANISATIESCAN

Onze drijfveren hebben een enorme impact op het geluk en het succes dat we in ons werk en onze relaties ervaren. Veelal onbewust beïnvloeden ze onze emoties, onze motivatie, onze gedragingen, onze betrokkenheid, onze productiviteit, onze samenwerking met anderen en onze loyaliteit. Situaties die een positieve invulling geven aan onze sterkste drijfveren veranderen ons werk en het contact dat we met anderen hebben van iets waarmee we in onze primaire behoeftes voorzien, in iets waar we zingeving en werkelijke voldoening uit halen. Deze situaties vergroten ons geluksgevoel, trekken ons aan en stimuleren ons om risico’s te nemen, (nieuwe) uitdagingen aan te gaan, initiatief te nemen en goed samen te werken met anderen. Daarbij verbeteren ze onze cognitieve prestaties en zorgen ze er voor dat we gemiddeld 30% efficiënter, 40% effectiever en 3 keer zo creatief zijn. Situaties die afbreuk doen aan onze sterkste drijfveren geven ons daarentegen een verstikkend gevoel, verminderen onze motivatie om hier tijd en energie in te steken en zorgen ervoor dat we op de rem trappen.

Recente hersenstudies tonen aan mensen 5 overkoepelende drijfveren hebben: Securiteit, Verbondenheid, Autonomie, Status en Eerlijkheid. Niet iedereen deelt dezelfde drijfveren. De combinatie van onze genen, ervaringen en de situatie bepaalt welke welke emotionele behoeftes het hardst om bevrediging schreeuwen en welke van deze 5 drijfveren bij ons overheersen.

Met de Personal Drive Scan maak je op een snelle, leuke en zuivere manier inzichtelijk welke drijfveren bij jezelf of iemand anders overheersen. De scan helpt om onze zelfkennis te vergroten, te verklaren waarom we ons voelen en reageren zoals we doen en te voorspellen hoe we ons zullen gedragen en presteren in nieuwe situaties. Ook helpt de scan om onze eigen emoties en gedragingen beter te controleren, het gewenste gedrag bij anderen gericht te stimuleren en het geluk en het succes dat we in ons werk ervaren gericht te vergroten.

Lees meer
OVER DE SCAN
BESTEL DE SCAN
LOG IN MIJN.SCARFFORCE
LOG IN DRIVE MANAGER

VOOR JOU

 • Vergroot je zelfinzicht en je zelfbewustzijn: Wat drijft jou in je werk en in je relatie? Waar verlang je -veelal onbewust- naar en wat heb jij nodig om je gelukkig te voelen en optimaal gemotiveerd te zijn?

 • Herken de approach (engage) en de avoid (disengage) response, zodra die bij jezelf wordt getriggerd

 • Analyseer en verklaar je eigen emoties, het geluk dat je op je werk en in je relaties ervaart, je (werk)motivatie, jouw gedragingen, je prestaties en de interactie met anderen. Waarom voel je je zoals je je voelt? Waarom reageer en presteer je zoals je doet?

 • Voorspel welke functie, rol, werkzaamheden en situaties wel en juist geen invulling geven aan jouw interne drijfveren

 • Controleer je emoties, je gedragingen, je (werk)motivatie, je prestaties en je productiviteit

 • Zoek gericht naar (nieuw) werk en een rol, of creëer een situatie op je werk of in je relatie die invulling geeft aan jouw sterkste drijfveren en die jou gelukkig maakt

VOOR RECRUITERS

 • Leer op een snelle, efficiënte en leuke manier de persoon achter het CV kennen en wat iemand drijft

 • Voorspel in welke werksituaties en cultuur kandidaten zich thuis voelen en optimaal kunnen presteren

 • Ga goed voorbereid en gericht in gesprek met kandidaten

 • Verlaag het aantal gesprekken dat je nodig hebt om de vacatures in te vullen

 • Verbeter de quality-of-hire en de candidate-experience

 • Lever waardevolle input voor de ontwikkeling van het persoonlijk ontwikkelingsplan, nadat de kandidaat is geplaatst

VOOR HRM EN LEIDINGGEVENDEN

 • Leer je medewerkers (nog) beter kennen ten aanzien van wat hen drijft en waar ze -veelal onbewust- naar verlangen in hun werk

 • Voorspel wat hen wel en niet motiveert en wat ze nodig hebben om optimaal te kunnen presteren

 • Vergroot het geluk dat jouw medewerkers in hun werk ervaren en hun betrokkenheid

 • Stimuleer de gewenste gedragingen en haal meer uit je medewerkers en jouw team

 • Minimaliseer het mentaal verzuim en verlaag van het personeelsverloop

VOOR COACHES EN TRAINERS

 • Maak op een snelle, leuke en interactieve manier inzichtelijk wat jouw cliënte drijft in hun werk en hun relatie(s)

 • Evalueer in hoeverre de situatie op het werk of in hun relatie momenteel invulling geeft aan hun sterkste drijfveren

 • Analyseer en verklaar wat deze situatie doet met het geluk en het succes dat zij in hun werk en relatie ervaren

 • Benoem de drijfveren en de onderliggende emotionele verlangens waar momenteel onvoldoende invulling aan wordt gegeven

 • Verken samen met je cliënten op welke manier een betere invulling aan deze drijfveren gegeven kan worden

 • Vergroot op deze manier heel gericht en concreet het geluk en het succes dat je cliënten in hun werk en relaties ervaren

OPLOSSINGEN:

PERSONAL DRIVE SCAN

TEAM-/ ORGANISATIESCAN

MIJN.SCARFFORCE

DRIVE MANAGER

WAARDENKAARTEN

WORKSHOPS & TRAINING

Scarfforce werkt o.a. voor: