WAT DRIJFT JOU IN JE WERK?

VERGROOT JE ZELFINZICHT EN VIND EEN BAAN DIE èCHT BIJ JOU PAST
VERSTERK HET RECRUITMENTPROCES EN VERBETER DE QUALITY-OF-HIRE
VERGROOT DE BETROKKENHEID EN DE LOYALITEIT VAN JE PERSONEEL (RETENTIEMANAGEMENT)

Onze drijfveren hebben een enorme impact op het geluk en het succes dat we in ons werk ervaren. Ze beïnvloeden onze motivatie, onze emoties, onze gedragingen, onze betrokkenheid, onze productiviteit, onze samenwerking met anderen en onze loyaliteit.

Als het werk dat we doen of de interactie met collega’s een positieve invulling geeft aan onze sterkste drijfveren, dan verandert dit ons werk en het contact van iets waarmee we in onze primaire behoeftes voorzien, in iets waar we zingeving en werkelijke voldoening uit halen. 

Het analyseren van je eigen drijfveren helpt je om je bewust te worden van wat je tot nog toe onbewust hebt gedaan, met de resultaten die je tot nu toe hebt gekregen. Het vergroot niet alleen je zelfkennis en je zelfbewustzijn van wat jij nodig hebt om je goed te voelen en optimaal te kunnen presteren in je werk, maar het geeft je ook concrete handvatten om je emoties en je gedragingen op het werk beter te controleren, je werkplezier te vergroten, je prestaties te verbeteren en beter samen te werken met anderen.

Recente hersenstudies tonen aan dat mensen 5 overkoepelende drijfveren hebben; Securiteit, Verbondenheid, Autonomie, Status en Eerlijkheid. Situaties die invulling geven aan deze drijfveren geven een goed gevoel en stimuleren ons om optimaal te presteren (engage). Situaties die daar afbreuk aan doen geven een verstikkend gevoel, demotiveren ons en zorgen er voor dat we op de rem trappen (disengage). Niet iedereen heeft dezelfde drijfveren. De combinatie van de genen, ervaringen en de huidige situatie bepaalt welke van deze 5 drijfveren (behoeften) bij iemand domineren.

Met de nieuwe drijfverentest die we o.a. voor het Hilton hebben ontwikkeld, maak je op een snelle, leuke en zuivere manier inzichtelijk welke van deze 5 drijfveren en 27 onderliggende waarden bij jezelf en anderen overheersen.

Lees meer
DOE DE TEST
OVER DE TEST
BESTEL DE TEST
LOG IN MIJN.SCARFFORCE
LOG IN DRIVE MANAGER

WAT HET OPLEVERT:

VOOR JOU

 • Diepgaand inzicht in je eigen drijfveren en jouw waarden

 • Concrete voorbeelden van werkzaamheden en werksituaties die invulling geven aan jouw drijfveren

 • Betere zelfkennis ten aanzien van wat je nodig hebt om je gelukkig te voelen en optimaal te kunnen presteren in je werk

 • Gericht kunnen zoeken naar (nieuw) werk dat invulling geeft aan jouw drijfveren en een bedrijfscultuur die jouw waarden deelt

VOOR RECRUITERS

 • Op een snelle en efficiënte manier, zuiver inzicht in de drijfveren van kandidaten

 • Concrete voorbeelden van werkzaamheden en werksituaties die wel en geen invulling geven aan hun emotionele behoeften

 • Voorspellen in welke werksituaties en bedrijfscultuur je kandidaten zich thuis voelen en optimaal presteren

 • Versterken van het recruitmentproces en de keuzes die we veelal op onderbuik maken met concrete en betrouwbare inzichten

 • Verbeteren van de quality-of-hire en minimaliseren van de kans op een mismatch

VOOR WERKGEVERS

 • Beter inzicht in de emotionele behoeften van medewerkers

 • Beter voorspellen van de motivaties en de gedragingen van medewerkers

 • Medewerkers gericht motiveren en vergroten van hun betrokkenheid

 • Gericht stimuleren van de gewenste gedragingen en verbeteren van de onderlinge samenwerking

 • Minimaliseren van het mentaal verzuim en verlagen van het personeelsverloop

VOOR MARKETEERS

 • Inzicht in de drijfveren en emotionele behoeften van klanten, prospects en suspects

 • Inzicht in de mate waarin je met het merk invulling geeft aan hun drijfveren (= emotionele merkrelevantie)

 • Gericht vergroten van de emotionele merkrelevantie

 • Klanten, prospects en suspects een beter gevoel geven bij je merk

 • Borgen van de toekomstige merkrelevantie

ONZE TOOLS

PERSONAL DRIVE SCAN

MIJN.SCARFFORCE

DRIVE MANAGER

WAARDENKAARTEN

Scarfforce werkt o.a. voor: