Matchen op drijfveren

Stem de drijfveren van kandidaten af op de ambities van jouw opdrachtgevers!

Kennis en ervaring worden in een selectieproces nog te vaak overgewaardeerd. Wat de geschiktheid van kandidaten betreft is bewezen dat leeftijd, aantal opleidingsjaren en werkervaring slechte voorspellers zijn voor succes.

Matchen op drijfveren biedt gelukkig een goed alternatief. Onderzoek wijst uit dat werknemers gelukkiger zijn, beter presteren, meer bereiken en langer bij dezelfde werkgever blijven, als ze met de rol die ze vervullen en de belangrijkste werkzaamheden die ze verrichten niet alleen de organisatiedoelen, maar ook hun eigen doelen en persoonlijke ambities realiseren.

Het achterhalen van de drijfveren van kandidaten blijkt in de praktijk echter niet altijd even makkelijk en kost bovendien waardevolle tijd. Wie op basis van zijn of haar CV en motivatiebrief een perfecte match lijkt, blijkt bij de eerste kennismaking vaak toch niet het ‘type’ te zijn dat je als recruiter of werkgever zoekt.

 

Met Mijn.Scarfforce:

 • Bespaar je als recruiter waardevolle tijd en budget bij het screenen van de drijfveren van jouw kandidaten en het realiseren van een kwalitatieve en duurzame match.
 • Onderbouw je de keuzes die je tot nog toe vaak op basis van je onderbuikgevoel maakt ten aanzien van de geschiktheid van de kandidaten die je voordraagt met concrete en solide inzichten in hun drijfveren en waarden.
 • Borg je dat je opdrachtgevers helpt aan bevlogen nieuwe medewerkers die intrinsiek zijn gemotiveerd om hun rol te vervullen.
 • Verbeter je het zelfinzicht van je kandidaten, ten aanzien van wat hen -veelal onbewust- drijft. En vergroot je hun zelfbewustzijn ten aanzien van wat zij nodig hebben om duurzaam geluk en succes in hun werk te ervaren.
 • Lever je waardevolle input aan jouw opdrachtgevers voor het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan van hun nieuwe medewerker.
Scarfforce - Werving en Selectie & Recruitment. Borg dat je intrinsiek gemotiveerde kandidaten aflevert en verklein de kans op een mismatch

Hoe vind je als recruiter op een snelle en efficiënte manier de juiste persoon voor de juiste functie en borg je dat de hij of zij zich thuis zal voelen, goed zal presteren en lang zal blijven bij zijn nieuwe werkgever?

BESPAAR IN 5 STAPPEN WAARDEVOLLE TIJD EN BUDGET BIJ HET SCREENEN EN MATCHEN VAN KANDIDATEN. EN LEVER BEVLOGEN MEDEWERKERS AF DIE INTRINSIEK ZIJN GEMOTIVEERD OM HUN NIEUWE ROL TE VERVULLEN.

Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Analyseer de siatuatie

1. Creëer in minder dan 5 minuten een zoekprofiel van de ideale kandidaat

 • Creëer in minder dan 5 minuten een zoekprofiel van de ideale kandidaat. Selecteer hierbij de waarden die hij of zij (het meest) belangrijk zou moeten vinden om goed te kunnen functioneren in de rol die je voor hem of haar voor ogen hebt.
 • Visualiseer de resultaten met één druk op de knop en zie in één oogopslag wat zijn of haar drijfveren en waarden zouden moeten zijn. 
 • Gebruik de toelichtingen die daarbij worden gegeven voor het opstellen van de vacaturetekst en om gericht te zoeken naar de ideale kandidaat.
Scarfforce_Teammanagement_Vergroot de kennis

2. Inventariseer in minder dan 5 minuten de drijfveren van potentiële kandidaten

 • Gebruik de Online Drijfverenscan om in minder dan 5 minuten de drijfveren te inventariseren van kandidaten die voor de rol in aanmerking komen.
 • Visualiseer met één druk op de knop hun dominante drijfveren en belangrijkste waarden en zie in één oogopslag wat hen wel en niet voldoening geeft en intrinsiek motiveert.
 • Gebruik de scanresultaten om de zelfkennis en het zelfbewustzijn te vergroten ten aanzien van wat hen diep van binnen echt gelukkig maakt en intrinsiek motiveert in hun professionele carrière.
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Voorspellen

3. Voorspel de geschiktheid van de kandidaten

 • Gebruik de matchingmodule om de geschiktheid van de kandidaten concreet te toetsen en verifiëren voor de vacature die je wilt invullen.
 • Raadpleeg hierbij de matching score om vast te stellen of en in hoeverre een functie, rol, hoofdwerkzaamheden en werkcultuur aansluit bij hun sterkste drijfveren en belangrijkste waarden.
 • Voorspel of de rol die je voor hen voor ogen hebt hen diep van binnen wel echt gelukkig zal maken en intrinsiek zal motiveren om succesvol te zijn.
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Overleg

4. Selecteer de meest geschikte kandidaten

 • Selecteer de kandidaten wiens drijfveren en waarden het best aansluiten bij de vacature.
 • Gebruik de scanresultaten om gericht met hen in gesprek te gaan over hun passendheid en geschiktheid.
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Manage

5. Selecteer de meest geschikte kandidaten

 • Draag de kandidaat -of kandidaten- voor wiens drijfveren en waarden het best aansluiten bij de vacature.
 • Onderbouw je keuzes met concrete en solide inzichten en lever betere garanties omtrent hun geschiktheid.
 • Voorzie -met instemming van de kandidaat- de opdrachtgever van de scanresultaten, hetgeen hij of zij kan gebruiken als waardevolle input voor het opstellen van het persoonlijk ontwikkelplan van de nieuwe medewerker.

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Optimaliseer het recruitmentproces en lever betere kwaliteit!