Hoe kun je jouw intrinsieke motivatie managen? 

Hoe vergroot je het geluk en het succes dat je ervaart in jouw leven en op het werk?

Scarfforce - manage jouw intrinsieke werkmotivatie voor het ervaren van meer geluk en succes in je werk

Als je intrinsiek gemotiveerd bent en je de dingen doet die je doet omdat je een innerlijk verlangen hebt hebt om dat te doen in jouw leven of op jouw werk, dan haal je hier meer voldoening uit en ben je 3 keer zo creatief, productief en succesvol.

De uitdaging is alleen dat een ander jou niet intrinsiek kan motiveren. Dat kun je alleen maar zelf doen. Iedereen kijkt door de bril van zijn of haar eigen verlangens en wordt van binnenuit gedreven om zijn of haar eigen doelen te realiseren. Dat gaat automatisch.

Waar het uiteindelijk allemaal om draait? Het verkrijgen van (bestaans)zekerheid!

Talloze generaties paste onze biochemie zich aan om onze overlevingskans te vergroten. Om zekerheid ten aanzien van ons bestaan te creëren (en borgen) ontwikkelen wij allemaal in de loop van ons leven een overlevingsstrategie die bestaat uit een aantal basisdoelen die we nastreven, zoals het borgen van onze basis zekerheden (zoals veiligheid, gezondheid en inkomen), verenigen met anderen (samen sta je sterker), verwerven van status (geeft een betere toegang tot de middelen die je nodig hebt om te overleven), ontwikkelen van je eigen competenties (zodat je beter in staat bent om jezelf te redden), of het dienen van de maatschappij (samen een situatie creëren waarin iedereen vanuit zijn of haar kracht kan leven en we er met elkaar voor kunnen zorgen dat het goed gaat met iedereen en onze leefomgeving).

Het behalen van deze basisdoelen vormt onze drijfveren en bepaalt waar we het uiteindelijk waarom en waarvoor we het allemaal doen. De 2 of 3 drijfveren die het sterkst bij ons leven, motiveren ons het meest en beïnvloeden vrijwel alle emoties die we ervaren, hoe we hierop reageren, welke keuzes we maken, met welke intensiteit we aan de slag gaan en uiteindelijk, whoe we presteren. Allemaal veroorzaakt door de reactie die onze drijfveren hebben op ons primitieve overlevingsmechanisme; de approach en de avoid response.

De approach response (aantrekken)

Situaties die invulling geven aan je sterkste drijfveren versterken je intrinsieke motivatie

Situaties die een positieve invulling geven aan jouw sterkste drijfveren -oftewel, die jou stimuleren om jouw de basisdoelen te behalen die je nastreeft in je leven en/of werk, triggeren de approach response en trekken je automatisch aan. Deze situaties:

 • zorgen voor een afgifte van dopamine (beloningshormoon) in jouw hersenen en geven je daardoor  letterlijk een goed gevoel
 • laten je hersenen ontspannen, waardoor er meer glucose en zuurstof (energie) beschikbaar is voor de prefrontale cortex en je beter kunt nadenken
 • vergroten je cognitieve en probleemoplossend vermogen
 • vergroten je bereidheid om risico’s te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan
 • motiveren je van binnenuit om er vol voor te gaan en optimaal samen te werken met anderen
 • vergroten je doorzettingsvermogen en je loyaliteit
Scarfforce - Situaties die invulling geven aan onze sterkste drijfveren triggeren een approach respons en vergroten onze intrinsieke motivatie

De avoid response (afstoten)

Situaties die afbreuk doen aan je drijfveren verminderen je motivatie en stoten je juist af

Situaties die daarentegen afbreuk doen aan je drijfveren en je belemmeren om je eigen doelen te realiseren (oftewel, die afbreuk doen aan jouw bestaanszekerheid) doen juist het tegenovergestelde en zorgen ervoor dat je op de rem trapt. Deze situaties triggeren de avoid response en;

 • zorgen voor een afgifte van cortisol (stresshormoon) in je hersenen 
 • onttrekken juist glucose en zuurstof aan de prefrontale cortex en verminderen jouw vermogen om rationeel na te denken
 • verminderen het geluk dat je in je leven of werk ervaart
 • verlagen je bereidheid om risico’s te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan
 • verminderen je intrinsieke motivatie om ergens met volle overgave voor te gaan en goed samen te werken met anderen
 • doen afbreuk aan jouw doorzettingsvermogen en je loyaliteit
Scarfforce - Situaties die afbreuk doen aan je drijfveren triggeren een avoid response en verminderen onze intrinsieke motivatie

Niet iedereen ontwikkelt dezelfde overlevingsstrategie

Onze DNA, ervaringen en de situatie bepalen welke drijfveren bij ons overheersen

Niet iedereen ontwikkelt dezelfde strategie om (bestaans)zekerheid te creëren. De combinatie van onze genen, ervaringen en de situatie (context), bepaalt welke strategie we in de loop der tijd ontwikkelen. En als zodanig, welke drijfveren bij ons overheersen (Sitskoorn, 2015).

De 2 of 3 drijfveren die het sterkst bij ons leven, vertegenwoordigen uiteindelijk onze diepst verankerde overtuigingen en opvattingen over wat wenselijk is. Ze vormen de regels op basis waarvan iets ‘goed’ of ‘slecht’ voor ons voelt en we besluiten om iets wel of niet te doen. En bepalen zelfs hoe we tot deze keuze komen. Uiteindelijk, vormen ze de kern van ons wezen (Rue, 2001). 

Scarfforce - Niet iedereen deelt dezelfde drijfveren

Inzichtelijk maken van drijfveren

Door onze waarden te meten, kunnen we onze drijfveren achterhalen

De 2 of 3 drijfveren die het sterkst bij ons leven bepalen niet alleen hoe we de wereld en de situatie om ons heen waarnemen. Ook creëren ze onze diep verankerde overtuigingen over wat ‘goed’ en ‘slecht’ voor ons voelt en creëren ze onze waarden en leefregels op basis waarvan we besluiten om ergens wel of niet voor te gaan en iets wel of juist niet te doen. Door de omgekeerde weg te bewandelen en een inventarisatie te maken van onze belangrijkste waarden, kunnen we als zodanig de basisdoelen achterhalen die we in ons leven of werk nastreven en onze drijfveren inzichtelijk maken.

Bij de Scarfforcemethode worden je drijfveren dan ook in kaart gebracht met behulp van een waardenexercitie. Tijdens deze exercitie -die je zowel online als offline kunt uitvoeren- worden achtereenvolgens 30 waardenkaarten getoond en kies jij in drie eenvoudige stappen welke van deze waarden je het meest en het minst belangrijk vindt in jouw leven of werk. Na een kleine 10 minuten ben je hiermee klaar en wordt door deze waarden herleiden naar de drijfveren waartoe deze behoren, in één oogopslag duidelijk hoe jij scoort op alle drijfveren en welke van deze bij jou overheersen.

De 30 universele en tijdloze waarden die hierbij worden getoond zijn zorgvuldig geselecteerd uit de waardenmodellen van (onder andere); Maslow, Barrett, Rokeach, Schwarz, Reiss, Fransen, Van der Vorst en Vyncke. En vorm samen een volledige en representatieve afspiegeling van ons totale waardenspectrum.

Scarfforce - Inzicht in drijfveren - Waardenmodel

Intuïtieve onderzoeksmethode

Geijkte beelden, speltechnieken en tijdsdruk voorkomen leveren het meest zuivere inzicht

Neurowetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wij mensen heel slecht zijn in het verklaren en voorspellen van ons eigen gedrag. Dit komt omdat +/-90% van onze gedragingen onbewust wordt aangestuurd door gevoelens die ontstaan in het binnenste deel van ons brein, wat we ook wel het limbisch systeem noemen. Het bijzondere aan dit deel van onze hersenen is echter dat het visueel is ingesteld en dat het ‘denkt’ in beelden. Het systeem heeft geen capaciteit voor taal.

Om deze reden wordt bij het inventariseren van onze waarden gebruik gemaakt van geijkte beelden. In combinatie met een tijdsdruk en speltechnieken zorgt dit ervoor dat je tijdens het doorlopen van de scan intuïtief te werk gaat en als zodanig, dat ons limbisch systeem wordt aangesproken. De opzet voorkomt een activatie van de prefrontale cortex en minimaliseert de kans dat je tijdens het doorlopen van de scan de uitkomsten bewust beïnvloedt.

Elke waardenkaart is hierbij geoperationaliseerd in 4 geijkte beelden die samen een zuivere en volledige representatie vormen van de desbetreffende waarde. De beelden die hierbij worden gebruikt zijn zorgvuldig geselecteerd uit een database met meer dan 5.000 beelden, nadat is gebleken dat deze bij meer dan 95% van de ondervraagden de juiste associaties en affiniteit oproepen.

Validiteit

De scan is uitgebreid en internationaal gevalideerd op basis van empirisch onderzoek onder ruim 4.500 personen en heeft een bewezen betrouwbaarheid van meer dan 95%. Zowel de methode en de scan zijn internationaal inzetbaar in landen waar de Westerse cultuur overheerst.

Scarfforce - Inzicht in drijfveren - Intuïtieve onderzoeksopzet

Vergroten van je zelfkennis

Inzicht in je Persoonlijke Drijfveren

De persoonlijke drijfveren die met behulp van de Online Drijfveren Scan en/of de Fysieke Waardenkaarten in kaart worden gebracht, vinden hun oorsprong in (onder andere) de motivatietheorie en de daarop gebaseerde behoeftenpiramide van Abraham Maslow. Maslow stelde dat ieder individu altijd dezelfde fundamentele en universele behoeftes nastreeft en dat deze zijn onder te verdelen in zes domeinen;

 1. Overleven
 2. Verenigen
 3. Regie voeren
 4. Zelfsturing
 5. Zelfactualisatie
 6. Collectieve actualisatie

Verbeteren van je (werk)relaties

Inzicht in je Sociale Drijfveren

De Sociale Drijfveren die met behulp van de Social Drive Scan en/of de Fysieke Waardenkaarten in kaart worden gebracht komen overeen met de 5 sociale domeinen zoals die beschreven worden in de SCARF-theorie van Dr. David Rock en het daarop gebaseerde SCARF-model.

Samen met een aantal gerenommeerde hersenonderzoekers en met behulp van hersenscans stelde Dr. Rock vast dat mensen 5 overkoepelende drijfveren hebben en die -veelal onbewust- al onze emoties en gedragingen sturen in een sociale context:

 1. Zekerheid
 2. Verbondenheid
 3. Autonomie
 4. Status
 5. Eerlijkheid

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Haal het beste uit jezelf en je collega’s!