Manage jouw Intrinsieke werkmotivatie

Een intrinsieke motivatie is de basis voor meer geluk en succes in je werk

Scarfforce - manage jouw intrinsieke werkmotivatie voor het ervaren van meer geluk en succes in je werk

Als je intrinsiek gemotiveerd bent en je je werk doet vanuit je authentieke zelf, dan haal je meer voldoening uit je werk, ben je 30% zo creatief, 30% productiever en gemiddeld 3 keer zo succesvol.

De uitdaging is alleen dat een ander jou niet intrinsiek kan motiveren. Dat kun je alleen maar zelf doen. Iedereen kijkt door de bril van zijn eigen verlangens en wordt van binnenuit gedreven om zijn of haar eigen doelen te realiseren. Dat gaat automatisch. Talloze generaties paste onze biochemie zich aan om onze overlevingskans te vergroten.

Om onze bestaanszekerheid te creëren en borgen ontwikkelen we in de loop van ons leven een overlevingsstrategie die bestaat uit een aantal basisdoelen die we nastreven, zoals het borgen van onze basis zekerheden (veiligheid, gezondheid, inkomen, structuur en voorspelbaarheid), verbinden met anderen (samen sta je sterk), verwerven van status (geeft een betere toegang tot de middelen die je nodig hebt om te overleven), ontwikkelen van je competenties (vergroten van je zelfredzaamheid), of het dienen van de maatschappij (samen een situatie creëren waarin iedereen vanuit zijn kracht kan leven).

Het behalen van deze fundamentele doelen vormt onze drijfveren en bepaalt waar we het uiteindelijk allemaal voor doen. De 2 of 3 drijfveren die het sterkst bij ons leven, motiveren ons van binnenuit en beïnvloeden vrijwel al onze emoties die we op de werkvloer ervaren, hoe we hier weer op reageren en uiteindelijk welke prestaties we leveren. Allemaal veroorzaakt door de reactie die onze drijfveren hebben op ons primitieve overlevingsmechanisme; de approach en de avoid response.

Situaties die invulling geven aan je drijfveren trekken je aan en versterken je intrinsieke motivatie

Situaties die invulling geven aan je drijfveren en helpen om je persoonlijke doelen te behalen en je bestaanszekerheid vergroten, triggeren het gedragsbenaderingssysteem en trekken je aan. Deze situaties triggeren de approach response en:

 • zorgen voor een afgifte van dopamine (beloningshormoon) in jouw hersenen. En geven ons daardoor dus letterlijk een goed gevoel
 • laten je hersenen ontspannen, waardoor er meer glucose en zuurstof (energie) beschikbaar is voor de prefrontale cortex en je beter kunt nadenken
 • vergroten je cognitieve en probleemoplossend vermogen
 • vergroten je bereidheid om risico’s te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan
 • motiveren je van binnenuit (intrinsiek) om maximaal te presteren en optimaal samen te werken met anderen
 • vergroten je doorzettingsvermogen en je loyaliteit
Scarfforce - Situaties die invulling geven aan onze sterkste drijfveren triggeren een approach respons en vergroten onze intrinsieke motivatie

Situaties die afbreuk doen aan je drijfveren verminderen je motivatie en zorgen ervoor dat je op de rem trapt

Situaties die daarentegen afbreuk doen aan je drijfveren en je belemmeren om je eigen doelen te realiseren (oftewel, die afbreuk doen aan jouw bestaanszekerheid) doen juist het tegenovergestelde en stoten je af. Deze situaties triggeren de avoid response en;

 • zorgen voor een afgifte van cortisol (stresshormoon) in je hersenen 
 • onttrekken juist glucose en zuurstof aan de prefrontale cortex en verminderen jouw vermogen om verstandig en logisch (rationeel) na te denken
 • verminderen het geluk dat je in je werk ervaart
 • verlagen je bereidheid om risico’s te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan
 • verminderen je intrinsieke motivatie om maximaal te presteren en optimaal samen te werken met anderen
 • doen afbreuk aan jouw doorzettingsvermogen en je loyaliteit
Scarfforce - Situaties die afbreuk doen aan je drijfveren triggeren een avoid response en verminderen onze intrinsieke motivatie

Niet iedereen deelt dezelfde drijfveren

Niet iedereen ontwikkelt dezelfde strategie om zekerheid voor zichzelf te creëren. De combinatie van onze genen, onze ervaringen en de huidige situatie (context), bepaalt welke strategie we ontwikkelen om zekerheid voor onszelf te creëren. En als zodanig, welke drijfveren bij ons overheersen (Sitskoorn, 2015).

De 2 of 3 drijfveren die het sterkst bij ons leven, vertegenwoordigen uiteindelijk onze diepst verankerde overtuigingen en opvattingen over wat wenselijk is. Ze vormen de regels op basis waarvan iets ‘goed’ of ‘slecht’ voor ons voelt en we besluiten om iets wel of niet te doen, en bepalen zelfs hoe we tot deze keuze komen. Uiteindelijk, vormen ze de kern van ons wezen (Rue, 2001). 

Scarfforce - Niet iedereen deelt dezelfde drijfveren

Door een inventarisatie te maken van onze belangrijkste waarden, kunnen we onze drijfveren achterhalen

De 2 of 3 drijfveren die het sterkst bij ons leven bepalen niet alleen hoe we de wereld en de situatie om ons heen waarnemen. Ook creëren ze onze diep verankerde overtuigingen over wat ‘goed’ en ‘slecht’ voor ons voelt en creëren ze onze waarden en leefregels op basis waarvan we besluiten om ergens wel of niet voor te gaan en iets wel of juist niet te doen. Door een inventarisatie te maken van onze belangrijkste waarden en deze vervolgens te herleiden tot de drijfveren waartoe deze behoren, kunnen we als zodanig onze drijfveren achterhalen.

Bij de Scarfforcemethode worden je drijfveren dan ook in kaart gebracht met behulp van een waardenexercitie. Tijdens deze exercitie -die zowel online als offline uitvoerbaar is- worden achtereenvolgens 30 waardenkaarten getoond en kies jij in drie eenvoudige stappen welke van deze waarden je het meest en het minst belangrijk vindt in je werk. Na een kleine 10 minuten ben je hiermee klaar en wordt –door de fysieke waardenkaarten om te draaien, of aan de hand van een gebruiksvriendelijke grafiek- direct en in één oogopslag duidelijk hoe jij scoort op alle drijfveren, en welke van deze bij jou overheersen.

De 30 universele en tijdloze waarden die hierbij worden getoond zijn zorgvuldig geselecteerd uit de waardenmodellen van (onder andere); Maslow, Barrett, Rokeach, Schwarz, Reiss, Fransen, Van der Vorst en Vyncke. En vorm samen een volledige en representatieve afspiegeling van ons totale waardenspectrum in het domein ‘werk’.

Scarfforce - Inzicht in drijfveren - Waardenmodel

Geijkte beelden, speltechnieken en tijdsdruk minimaliseren de kans op sociaal wenselijke antwoorden

Neurowetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wij mensen heel slecht zijn in het verklaren en voorspellen van ons eigen gedrag. Dit komt omdat +/-90% van onze gedragingen onbewust wordt aangestuurd door gevoelens die ontstaan in het binnenste deel van ons brein, wat we ook wel het limbisch systeem noemen. Het bijzondere aan dit deel van ons brein is echter dat het visueel is ingesteld en dat het ‘denkt’ in beelden. Het systeem heeft geen capaciteit voor taal.

Om deze reden wordt bij het inventariseren van onze waarden gebruik gemaakt van geijkte beelden. In combinatie met een tijdsdruk en speltechnieken zorgt dit ervoor dat je tijdens het doorlopen van de scan intuïtief te werk gaat en als zodanig, dat ons limbisch systeem wordt aangesproken. De opzet voorkomt een activatie van de Prefrontale Cortex en minimaliseert de kans dat men tijdens het doorlopen van de scan sociaal wenselijke antwoorden geeft en de uitkomsten bewust beïnvloedt.

Elke waardenkaart is hierbij geoperationaliseerd in 4 geijkte beelden die samen een zuivere en volledige representatie vormen van de desbetreffende waarde. De beelden die hierbij worden gebruikt zijn zorgvuldig geselecteerd uit een database met meer dan 5.000 beelden, nadat is gebleken dat zowel de individuele en de compilatie van de vier beelden bij meer dan 99% van de ondervraagden de juiste spontane associaties en gevoelens oproepen.

Validiteit

De scan is uitgebreid en internationaal gevalideerd op basis van empirisch onderzoek onder ruim 4.500 personen en heeft een bewezen betrouwbaarheid van meer dan 95%. Zowel de methode en de scan zijn internationaal inzetbaar in landen waar de Westerse cultuur overheerst.

Scarfforce - Inzicht in drijfveren - Intuïtieve onderzoeksopzet

Inventariseren van je Persoonlijke Drijfveren

De persoonlijke drijfveren die met behulp van de Online Drijfveren Scan en/of de Fysieke Waardenkaarten in kaart worden gebracht, vinden hun oorsprong in (onder andere) de motivatietheorie en de daarop gebaseerde behoeftenpiramide van Abraham Maslow. Maslow stelde dat ieder individu altijd dezelfde fundamentele en universele behoeftes nastreeft en dat deze zijn onder te verdelen in zes domeinen;

 1. Overleven
 2. Verenigen
 3. Regie voeren
 4. Zelfsturing
 5. Zelfactualisatie
 6. Collectieve actualisatie

In kaart brengen van je Sociale Drijfveren

De Sociale Drijfveren die met behulp van de Social Drive Scan en/of de Fysieke Waardenkaarten in kaart worden gebracht komen overeen met de 5 sociale domeinen zoals die beschreven worden in de SCARF-theorie van Dr. David Rock en het daarop gebaseerde SCARF-model.

Samen met een aantal gerenommeerde hersenonderzoekers en met behulp van hersenscans stelde Dr. Rock vast dat mensen 5 overkoepelende drijfveren hebben en die -veelal onbewust- al onze emoties en gedragingen sturen in een sociale context:

 1. Zekerheid
 2. Verbondenheid
 3. Autonomie
 4. Status
 5. Eerlijkheid

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Haal het beste uit jezelf en je collega’s!