Loopbaanbegeleiding & Coaching

Help cliënten/medewerkers om duurzaam geluk en succes in hun werk te vinden

Scarfforce - Inzicht in drijfveren - Loopbaanbegeleiding en job coaching

Elk menselijk gedrag is doelgericht. Iedereen ziet de wereld om zich heen door de bril van zijn eigen behoeften en wordt van binnenuit gedreven om deze te bevredigen. Het inzichtelijk maken van de drijfveren van je cliënten is daarom essentieel om het geluk en het succes dat zij in hun carrière ervaren concreet te analyseren en gericht te vergroten. Niet alleen omdat dit duidelijk maakt wat het precies is dat zij diep van binnen nastreven en nodig hebben om echte voldoening te ervaren, duurzaam gelukkig te zijn en intrinsiek gemotiveerd te zijn. Maar ook, omdat het helpt om hen bewust te maken van wat zich tot nog toe vaak onbewust afspeelt. En concreet te verklaren waarom het dan toch is dat zij zich zo voelen, doen en/of presteren zoals ze doen.

Met de Online Drijfveren Scan en de fysieke waardenkaarten genereer je in drie stappen zuiver en helder inzicht in de sterkste drijfveren en belangrijkste waarden van je cliënt(en). Inzicht dat je als coach of trainer direct kunt gebruiken als een concrete checklist, waarmee je heel gericht evalueert en/of toetst of en in hoeverre een specifieke functie, rol, werkzaamheden, samenwerking of werksituatie (nu of de toekomst) invulling geeft aan de drijfveren van je cliënt. En waarmee je heel nauwkeurig vaststelt (en voorspelt), of en waarom hij of zij -op basis hiervan- momenteel wel of geen voldoening ervaart (of zal ervaren). En hij of zij wel of niet intrinsiek gemotiveerd is (of zal zijn) om all-in te gaan.

CREËER IN 5 EENVOUDIGE STAPPEN EN IN MINDER DAN 10 MINUTEN EEN CONCRETE CHECKLIST, WAARMEE JE DIRECT EN HEEL GERICHT AAN DE SLAG KUNT GAAN OM HET GELUK EN SUCCES TE VERGROTEN DAT JOUW CLIËNTEN IN HUN WERK ERVAREN.

Scarfforce_Teammanagement_Vergroot de kennis

1. Maak de drijfveren van de cliënt inzichtelijk:

 • Zie in één oogopslag wat de sterkste drijfveren en de belangrijkste waarden van de cliënt zijn.
 • Ontdek welke emotionele verlangens hieronder schuil gaan.
 • Verken heel gereicht wat de cliënt het hardst nodig heeft in zijn of haar werk en/of van collega’s om voldoening te ervaren en intrinsiek gemotiveerd te zijn
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Analyseer de siatuatie

2. Analyseer en verklaar de huidige situatie:

Als het doel is om de huidige werksituatie van de cliënt te verbeteren:

 • In hoeverre kan hij of zij haar belangrijkste drijfveren en waarden naleven in de huidige werksituatie: In zijn huidige functie/rol, met zijn huidige werkzaamheden en in de huidige werkcultuur?
 • Welke onderliggende emotionele verlangens worden hierdoor wel en niet goed ingevuld?
 • Wat doet dit met zijn of haar werkgeluk en intrinsieke werkmotivatie?
 • Welk effect heeft dit op zijn of haar prestatiedrang en daadwerkelijke prestaties?
 • Welk effect heeft dit op zijn of haar bereidheid om met anderen samen te werken?

Als het doel is om een nieuwe rol of baan voor de cliënt te vinden:

 • Welke drijfveren dienen ingevuld te worden in de nieuwe rol of werksituatie?
 • Welke waarden moet hij of zij hierbij goed kunnen naleven?
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Voorspellen

3. Voorspel de uitkomst van toekomstige en/of alternatieve scenario's

 • Voorspel in welke mate een alternatieve werksituatie de cliënt voldoening (wel) zal geven en intrinsiek zal motiveren om maximaal te presteren en goed samen te werken.
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Overleg

4. Verken de mogelijke scenario's om tot een verbetering te komen van de huidige situatie

Als het doel is om de huidige werksituatie van de cliënt te verbeteren:

-> Leg de focus op de waarden die hij of zij momenteel onvoldoende kan naleven, de drijfveren die onvoldoende ingevuld worden en de onderliggende emotionele verlangens die hierdoor onbeantwoord blijven:

 • Wat kan hijzelf doen om deze emotionele behoeften beter in te vullen in de huidige werksituatie?
 • Hoe kan zijn of haar manager of collega’s hem of haar hierbij helpen?
 • Of wat zou er anders moeten gebeuren?

Als het doel is om je cliënt te helpen aan een nieuwe rol of baan:

-> Toets telkens of de nieuwe werksituatie een goede invulling geeft aan zijn of haar sterkste drijfveren. En of die hem of haar in staat stelt om zijn of haar belangrijkste waarden na te leven?

 • Welke van zijn belangrijkste waarden kan hij in deze werksituatie wel en niet goed naleven?
 • Welke drijfveren en onderliggende emotionele verlangens worden hierdoor wel en niet goed ingevuld?
 • In hoeverre zal hij of zij op basis hiervan diep van binnen echte voldoening ervaren? En, zal dit hem of haar intrinsiek motiveren om het maximaal te presteren?
  Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Manage

  5. Actie!

  Gebruik de uitkomst van de waardenexercitie als een blueprint en concrete checklist om gericht toe te werken naar een optimale werksituatie. Of, om gericht(er) te zoeken naar een nieuwe baan/rol, waarin zijn of haar sterkste drijfveren goed worden ingevuld en hij of zij zijn of haar belangrijkste waarden goed kan naleven.

  Contact

  0031-(0)20-5304353

  Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

  Privacy & Data protection

  Haal meer uit jezelf en je collega’s!