Mijn.Scarfforce

Met Mijn.Scarfforce verbeter je de kwaliteit van het recruitmentproces en onderbouw je de keuzes die je veelal op basis van je onderbuikgevoel maakt met concrete inzichten in de interne drijfveren van jouw kandidaten.

Profileer

Screen

Match

De essentie

Leer op een efficiënte en leuke manier de persoon achter het CV kennen

Hoe zorg je ervoor dat je de juiste kandidaat selecteert voor de juiste functie (rol) en koppelt aan de juiste werkgever (werkcultuur)?

Wat betreft geschiktheid voor de functie is bewezen dat leeftijd, aantal opleidingsjaren en werkervaring slechte voorspellers zijn voor succes. Drijfveren zijn dat wel. Onderzoek wijst uit dat werknemers gelukkiger zijn, 30% beter presteren, meer bereiken en langer voor dezelfde werkgever blijven werken als de rol die ze vervullen en de cultuur waarin zij werken een positieve invulling geeft aan hun interne drijfveren.

Hoe beter een recruiter erin slaagt om met de nieuwe rol en werkcultuur een positieve invulling te geven aan de interne drijfveren van de kandidaat, hoe kwalitatiever en duurzamer de match.

Mijn.scarfforce is speciaal ontwikkeld voor recruiters en werkgevers om op een snelle en efficiënte manier de drijfveren van werkzoekenden in kaart te brengen en de persoon achter het CV te leren kennen.

  Met Mijn.Scarfforce beantwoordt je de volgende vragen:

  • Wat drijft mijn kandidaten in hun werk?
  • Waar verlangen zij diep van binnen naar?
  • Wat hebben zij nodig om zich gelukkig te voelen?
  • Wat motiveert hen wel en niet intrinsiek?
  • Welke waarden hanteren zij om hun persoonlijke en sociale doelen te realiseren?
  • Welke rol en type werkzaamheden passen het best bij hen?
  • In welke werkcultuur zullen zij optimaal gedijen?
  • Welke controlevragen kun je stellen om te verifiëren of
   een specifieke rol/werkcultuur goed aansluit op hun interne drijfveren?

  Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success.

  If you love what you are doing, you will be successful.

  Albert Schweitzer

  Hoe het werkt

  Realiseer een duurzame match tussen de drijfveren van werkzoekenden en de zakelijke doelen van werkgevers

  Met Mijn.scarfforce realiseer je als recruiter of werkgever een duurzame en kwalitatieve match tussen de drijfveren (persoonlijke doelen) van kandidaten en de zakelijke doelen van opdrachtgevers in 3 simpele stappen:

  Stap 1. Creëer een zoekprofiel

  • Analyseer de vacature, de rol die de nieuwe medewerker dient te vervullen en de werkcultuur waar hij of zij in terecht zal komen: Wat zullen zijn of haar hoofdtaken worden? Welke waarden zijn belangrijk om goed te kunnen presteren in de functie? Welke waarden heersen in de organisatiecultuur?
  • Gebruik de Search Profile Creator en selecteer de waarden die de ideale kandidaat wel en niet belangrijk zou moeten vinden en ontdek wat de drijfveren van jouw ideale kandidaat zijn

  Stap 2. Inventariseer de drijfveren

  • Gebruik de Drijfverenscan om de waarden en de drijfveren te achterhalen van de kandidaten die wat jou betreft in aanmerking komen
  • Bekijk de toelichting die automatisch onder de grafiek verschijnt en ontdek waar zij diep van binnen naar verlangen als zij aan het werk zijn, wat zij nodig hebben om zich gelukkig en gemotiveerd te voelen en welke controlevragen je het best kunt stellen om te veriviëren of de rol/werkcultuur die je voor hem of haar in gedachten hebt, voldoende invulling geeft aan zijn/haar interne drijfveren

  Stap 3. Vergelijk beide profielen

  • Hanteer het zoekprofiel als jouw kompas bij de zoektocht naar de ideale kandidaat.
  • Gebruik de matchingscore om inzichtelijk te maken in hoeverre en op welke vlakken sprake is van een match of een mismatch.
  • Selecteer de kandidaten wiens waarden en interne drijfveren het best aansluiten bij het zoekprofiel

  De winst

  TIJDWINST EN EEN BETERE QUALITY-OF-HIRE

  Het achterhalen van de drijfveren van kandidaten blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk en kost bovendien relatief veel waardevolle tijd. Wie op basis van zijn of haar CV en motivatiebrief een perfecte match lijkt, blijkt bij de eerste kennismaking vaak toch niet het ‘type’ te zijn dat je als recruiter of werkgever zoekt. Andersom is het voor werkzoekenden ook lastig om in te schatten of de functie en de werkgever goed bij hen past.

  Met Mijn.Scarfforce:

  • Neem je nog voordat het intake gesprek plaats vindt reeds kennis van de interne drijfveren van jouw kandidaten
  • Controleer je op voorhand of de vacature die je voor hem of haar in gedachten hebt, hier voldoende invulling aan geeft
  • Maak je betere voorspellingen over hun geschiktheid
  • Maak je een kwalitatieve(re) selectie van de kandidaten die je uitnodigt voor een gesprek
  • Voorkom je dat je onnodig veel tijd besteed aan kandidaten op basis van hun drijfveren minder geschikt zijn
  • Ga je gericht het gesprek aan met jouw kandidaten over hun geschiktheid
  • Onderbouw je de keuzes die je eerst veelal op gevoel maakte met betrouwbare en concrete inzichten
  • Verbeter je de quality-of-hire en lever je duurzame kwaliteit aan je opdrachtgevers
  • Vergroot je de zelfkennis en het zelfbewustzijn van je kandidaten
  • Lever je waardevolle input aan opdrachtgevers voor de ontwikkeling van een persoonlijk ontwikkelingsplan voor de nieuwe medewerker

  Contact

  0031-(0)20-5304353

  Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

  Privacy & Data protection

  Haal meer uit jezelf en je collega’s!