Online Drijfverenscan

Met de online drijfverenscan van Scarfforce verkrijg je inzicht in de drie belangrijkste invloeden die bepalend zijn voor de mate waarin je voldoening en succes in je werk ervaart:

1. Inzicht in je Persoonlijke Drijfveren

2. Inzicht in je Sociale Drijfveren

3. Inzicht in jouw Waarden

Over de scan

Intuïtieve, snelle en leuke methode om je drijfveren inzichtelijk te maken

De drijfverenscan is een intuïtieve online scan waarmee je op een snelle en speelse manier inzichtelijk maakt welke drijfveren bij jou overheersen. Tijdens het doorlopen van de scan worden achtereenvolgens 30 waardenkaarten getoond en kies jij met behulp van de swipe-techniek welke van deze waarden je het meest en het minst belangrijk vindt in je werk.

Het doorlopen van de scan neemt ongeveer 10 minuten in beslag. Na afloop van de scan zie je direct hoe jij scoort op alle drijfveren en ontvang je automatisch een PDF-rapportage per mail met een uitgebreide toelichting bij jouw sterkste drijfveren en waarden. 

Intuïtief

Geijkte beelden en een tijdsdruk voorkomen dat je tijdens het invullen van de scan rationeel nadenkt over je antwoorden en minimaliseren de kans dat je de resultaten bewust beïnvloedt.

Intuïtief

Snel

Fun!

De Personal Drive Scan

Inzicht in je Persoonlijke Drijfveren

Waarom geeft het werk dat we doen en de rol die we vervullen ons wel of juist geen voldoening? En waarom motiveert dit ons wel of niet van binnenuit (intrinsiek) om maximaal te presteren? Hoe werkt dat in onze hersenen en hoe krijg ik daar meer grip op?

Als je meer inzicht wilt hebben in de drijvende kracht achter het geluk en het succes dat jij in je werk ervaart en je je zelfkennis en je zelfbewustzijn wilt vergroten over wat jij als persoon en in deze fase van je leven nodig hebt om duurzaam geluk in je werk te ervaren en optimaal te kunnen presteren, kies dan voor de Personal Drive Scan.

 

Het doel

Het doel van deze online scan is om je meer inzicht te geven in je persoonlijke drijfveren en als zodanig in wat jij in deze fase van je leven nastreeft. De scan genereert praktische handvatten die je direct kunt toepassen om het geluk en het succes dat je in je werk ervaart gericht te analyseren en vergroten.

Inzichten

 • Wat drijft mij in deze fase van mijn leven in mijn werk?
 • Wat zijn mijn sterkste persoonlijke drijfveren?
 • Welke situaties en type werkzaamheden geven mij een goed gevoel en motiveren mij van binnenuit (intrinsiek) om maximaal te presteren?
 • Welke rol geeft mij de meeste voldoening en haalt het beste in mij naar boven?
 • Welke waarden hanteer ik om mijn persoonlijke doelen/ambities te realiseren

Persoonlijke Drijfveren

De persoonlijke drijfveren die met behulp van de Personal Drive Scan in kaart worden gebracht vinden hun oorsprong in de motivatietheorie en de daarop gebaseerde behoeften piramide van Abraham Maslow:

 

 1. Overleven
 2. Verenigen
 3. Regie voeren
 4. Zelfsturing
 5. Zelfactualisatie
 6. Collectieve actualisatie

De Social Drive Scan

Inzicht in je Sociale Drijfveren

Waarom geeft de samenwerking met je collega(‘s) jou wel of juist geen goed gevoel en motiveert het jou wel of juist helemaal niet van binnenuit om goed met hen samen te werken en een team te vormen? En waarom reageer je (soms) zo heftig (emotioneel) op een collega als hij of zij iets verkeerd doet in jouw ogen? Waar komen al die emoties ineens vandaan? En wat is het dan dat hij of zij dan verkeerd doet? Hoe krijg je daar meer vat op?

Als je wilt weten wat jou in deze fase van jouw leven als persoon drijft in je werkrelaties en wat jou daarin wel en juist geen voldoening geeft en intrinsiek motiveert om goed met je collega’s samen te werken, kies dan voor de Social Drive Scan

Het doel

Het doel van deze scan is om meer inzicht te geven in je sociale drijfveren. En daarmee in de drijvende kracht achter de emoties en het geluk dat je in je werkrelaties ervaart, de gedragingen die je daarbij vertoont en de mate waarin je intrinsiek gemotiveerd bent om samen met de ander een team te vormen. De scan levert heldere inzichten en praktische handvatten op, die je direct kunt toepassen op je werk met het doel om het geluk en het succes dat je in je werkrelaties ervaart, gericht te vergroten.

Inzichten die de Social Drive Scan levert

 • Wat drijft mij in deze fase van mijn leven in mijn werkrelaties?
 • Welke situaties trekken mij aan (approach response)
 • Welke situaties stoten mij juist af (avoid response)?
 • Wat heb ik van mijn leidinggevende en/of collega’s nodig om me goed te voelen op het werk?
 • Wat motiveert mij van binnenuit (intrinsiek) om een team met anderen te vormen en goed met elkaar samen te werken?
 • Welke werkcultuur past het best bij mij en haalt het beste in mij naar boven?
 • Welke waarden hanteer ik om mijn persoonlijke en sociale doelen te realiseren?

Sociale drijfveren

De sociale drijfveren die met behulp van de Social Drive Scan in kaart worden gebracht, zijn afgeleid van je persoonlijke drijfveren en vinden hun oorsprong in de SCARF-theorie van Dr. David Rock en het daarop gebaseerde SCARF-model:

 1. Zekerheid
 2. Verbondenheid
 3. Autonomie
 4. Status
 5. Eerijkheid

De Combinatie Scan

Inzicht in zowel je Persoonlijke en je Sociale Drijfveren

Als je je zelfkennis en je zelfbewustzijn wilt vergroten in zowel je persoonlijke als je sociale drijfveren, kies dan voor de Combinatie Scan.

Het doel van deze online scan is niet alleen om je persoonlijke drijfveren bloot te leggen, maar ook om je sociale drijfveren inzichtelijk te maken.

Inzichten die de Combinatie Scan levert

 • Wat drijft mij in deze fase van mijn leven in mijn werk?
 • Waar verlang ik het meest naar en heb ik nodig om mij goed (gelukkig) te voelen?
 • Welke werksituaties, motiveren mij van binnenuit (intrinsiek) om vol overgave mijn werk te doen en maximaal te presteren?
 • Welke rol en type werkzaamheden geven mij de meeste voldoening en halen het beste in mij naar boven?
 • Wat drijft mij in deze fase van mijn leven in mijn werkrelaties?
 • Welke situaties trekken mij aan en motiveren mij van binnenuit om goed met de ander samen te werken en een hecht team met hem of haar te vormen (approach response)
 • Welke situaties stoten mij juist af (avoid response)?
 • Wat heb ik van mijn leidinggevende en/of collega’s nodig om me goed te voelen op het werk werk?
 • Welke werkcultuur past het best bij mij en haalt het beste in mij naar boven?
 • Welke waarden hanteer ik om mijn persoonlijke en sociale doelen te realiseren?

  Over de rapportage

  Betrouwbare inzichten, concrete handvatten en praktische tips

  Na afloop van de scan ontvang je per mail automatisch een PDF rapportage, waarin je een uitgebreide toelichting vindt bij de drijfveren die bij jou overheersen en concrete voorbeelden worden gegeven van werksituaties die hier wel en juist geen invulling aan geven.

  Het rapport bevat onder andere de volgende elementen:

  • Een beknopte samenvatting van de theorie
  • Een helder grafisch overzicht met jouw scores op alle drijfveren
  • Een uitgebreide opsomming van en toelichting bij jouw sterkste drijfveren
  • Een helder overzicht van jouw belangrijkste waarden
  • Concrete voorbeelden van werksituaties die;
   • hier wel en juist geen invulling aan geven
   • jou een goed of een slecht gevoel geven en jou meer of minder geluk laten ervaren in je werk en/of je werkrelaties
   • jou intrinsiek motiveren of demotiveren om maximaal te presteren en/of goed samen te werken met collega’s
  • Concrete adviezen, tips en controle vragen die je direct kunt gebruiken en/of toepassen voor de volgende doeleinden;
   • Het vergroten van je zelfkennis en je zelfbewustzijn
   • Het analyseren en verklaren van de huidige situatie op het werk 
   • Het vergroten van het geluk dat je in je werk en je relaties ervaart
   • Het verbeteren van je werkmotivatie en je werkprestaties
   • Het controleren van de emoties en gedragingen die je op de werkvloer vertoont
   • Het analyseren, oplossen en voorkomen van emotionele conflicten op het werk
   • Het zoeken naar een nieuwe baan die jou structureel voldoening geeft en van binnenuit stimuleert om het beste uit jezelf te halen

   Privacy en Databeveiliging

   Vertrouwelijk en veilig

   Scarfforce begrijpt de behoefte aan privacy en respecteert de noodzaak om jouw privacy te borgen en op een vertrouwelijke en veilige manier om te gaan met jouw antwoorden en testresultaten. Om deze reden hanteren we dan ook een strikt privacy en data security beleid dat is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

   • Jouw antwoorden en testresultaten blijven te allen tijde jouw eigendom en worden zonder jouw toestemming met niemand anders gedeeld.
   • Jouw antwoorden en testresultaten worden verwerkt, opgeslagen en beveiligd op de ISO-gecertificeerde servers.
   • Jouw testresultaten worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
   • De internetverbinding, het versturen van persoonsgegevens, de online test en alle online aankopen worden beveiligd door middel van een SSL verbinding.

    Contact

    0031-(0)20-5304353

    Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

    Privacy & Data protection

    Haal meer uit jezelf en je collega’s!