Hoe een intrinsieke motivatie ontstaat 

Een ander kan jou niet intrinsiek motiveren. Dat kun je alleen maar zelf doen. Iedereen kijkt door de bril van zijn eigen verlangens en wordt van binnenuit gedreven om zijn of haar eigen doelen te realiseren. Dat gaat automatisch. Talloze generaties paste onze biochemie zich aan om onze overlevingskans te vergroten en zekerheid te creëren ten aanzien van ons bestaan.

Om zekerheid te creëren en onszelf te handhaven in de samenleving, ontwikkelen we allemaal in de loop van ons leven een overlevingsstrategie die bestaat uit een aantal fundamentele doelen die we nastreven. Het behalen van deze doelen vormt onze drijfveren en bepaalt wat we diep van binnen wèl en niet willen (doen). En als zodanig, wat ons wel en niet intrinsiek motiveert.

De 2 of 3 drijfveren die ons de meeste zekerheid geven als ze worden ingevuld, geven de grootste beloning door de afgifte van dopamine in ons brein. Ze beïnvloeden hierdoor niet alleen een groot deel van de emoties en het geluk dat we in ons werk ervaren, maar ook onze gedragingen, de bereidheid om met anderen samen te werken en uiteindelijk, de prestaties die we leveren. Dit wordt allemaal veroorzaakt door het effect dat deze drijfveren hebben op je primitieve overlevingsmechanisme; de approach en de avoid response.

Situaties die invulling geven aan je drijfveren motiveren je intrinsiek en trekken je aan

Situaties die een positieve invulling geven aan jouw sterkste drijfveren en jou als zodanig helpen om jouw persoonlijke doelen te realiseren, triggeren het gedragsbenaderingssysteem (oftewel, het behavior approach systeem) en trekken je aan (approach response);

 • Ze zorgen ervoor dat dopamine (beloningshormoon) wordt afgegeven in je hersenen en dat je geluksgevoel en beloning kan ervaren bij nieuwe ervaringen en sociale interactie
 • Ze laten je hersenen ontspannen, waardoor meer glucose en zuurstof (oftewel, energie) beschikbaar is voor de prefrontale cortex en je beter kunt nadenken
 • Ze vergroten jouw probleemoplossend en creatief vermogen
 • Ze vergroten je bereidheid om risico’s te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan
 • Ze stimuleren om maximaal te presteren en optimaal samen te werken met anderen
 • Ze vergroten jouw doorzettingsvermogen en jouw loyaliteit

Situaties die afbreuk doen aan je drijfveren demotiveren en zorgen ervoor dat je op de rem trapt

Situaties die daarentegen afbreuk doen aan je drijfveren en je juist belemmeren om je persoonlijke doelen te realiseren, triggeren de avoid response en stoten je af:

 • Ze zorgen ervoor dat er cortisol (stresshormoon) wordt afgegeven in het brein en onttrekken juist glucose en zuurstof aan de prefrontale cortex
 • Ze geven je een beklemmend gevoel en verminderen het geluk dat je in je werk ervaart
 • Ze verminderen je vermogen om verstandig en logisch (rationeel) na te denken
 • Ze verlagen je bereidheid om risico’s te nemen en nieuwe uitdagingen aan te gaan
 • Ze verminderen je motivatie om maximaal te presteren en optimaal samen te werken met anderen
 • Ze doen afbreuk aan je doorzettingsvermogen en loyaliteit

Niet iedereen deelt dezelfde drijfveren

Niet iedereen deelt dezelfde drijfveren. De combinatie van je genen, de ervaringen die je tot nog toe in je leven hebt opgedaan en de situatie waarin je momenteel verkeert, bepaalt welke strategie je ontwikkelt om zekerheid voor jezelf te creëren en welke drijfveren bij jou overheersen.

De 2 of 3 drijfveren die het sterkst bij ons leven, vertegenwoordigen onze diepst verankerde overtuigingen en opvattingen over wat wenselijk is. Ze vormen de regels op basis waarvan iets ‘goed’ of ‘slecht’ voor ons voelt en we besluiten om iets wel of niet te doen. Ze bepalen zelfs hoe we tot onze keuze komen. Uiteindelijk, vormen ze de kern van ons wezen (Rue, 2001). 

Door een inventarisatie te maken van onze waarden, kunnen we onze drijfveren achterhalen

De 2 of 3 drijfveren die bij ons overheersen bepalen niet alleen hoe we de wereld en de situatie om ons heen waarnemen. Ook creëren ze onze diep verankerde overtuigingen over wat ‘goed’ en ‘slecht’ voor ons voelt en creëren ze onze regels op basis waarvan we besluiten om iets wel of juist niet te doen. Door een inventarisatie te maken van onze waarden, kunnen we als zodanig een inventarisatie maken van onze drijfveren.

In de drijfverenscan worden achtereenvolgens en in totaal 30 universele en tijdloze waarden getoond die hun oorsprong vinden in de waardenmodellen van; Maslow, Barrett, Rokeach, Schwarz, Reiss, Fransen, Van der Vorst en Vyncke en samen een volledige en representatieve afspiegeling vormen van ons totale waardenspectrum in het domein ‘werk’.

Door een selectie te maken van de 7 waarden die je je het meest en het minst belangrijk vindt in je werk en deze waarden te rangschikken van meest naar minst belangrijk, maak je in een paar simpele maar effectieve stappen inzichtelijk welke drijfveren het sterkst (en het minst) bij jou leven.

Geijkte beelden, gamification en tijdsdruk minimaliseren sociaal wenselijke antwoorden

Neurowetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wij mensen heel slecht zijn in het verklaren en voorspellen van ons eigen gedrag. Dit komt omdat +/-90% van onze gedragingen onbewust wordt aangestuurd door gevoelens die ontstaan in het binnenste deel van ons brein, wat we ook wel het limbisch systeem noemen. Het bijzondere aan dit deel van ons brein is echter dat het visueel is ingesteld en dat het ‘denkt’ in beelden. Het systeem heeft geen capaciteit voor taal.

Om deze reden wordt bij het meten van de waarden gebruik gemaakt van geijkte beelden. In combinatie met een tijdsdruk en gamification technieken zorgt dit ervoor dat je tijdens het invullen van de scan intuïtief te werk gaat en dat het limbisch systeem wordt aangesproken. De opzet voorkomt een activatie van de Neo Cortex en minimaliseert de kans op het geven van sociaal wenselijk antwoorden en het bewust beïnvloeden van de uitkomsten van de test.

Elke waardenkaart is geoperationaliseerd in 4 geijkte beelden die samen een zuivere en volledige representatie vormen van de desbetreffende waarde. De beelden die hierbij worden gebruikt zijn zorgvuldig geselecteerd uit een database met meer dan 5.000 beelden en geselecteerd, nadat is gebleken dat zowel de individuele beelden en de compilatie bij meer dan 99% van de ondervraagden de gewenste spontane associaties en gevoelens oproepen.

Validiteit

De scan is uitgebreid en internationaal gevalideerd op basis van empirisch onderzoek onder ruim 4.500 personen en heeft een bewezen betrouwbaarheid van meer dan 95%. Zowel de methode en de scan zijn internationaal inzetbaar in landen waar de Westerse cultuur (over)heerst.

Inzicht in je Persoonlijke Drijfveren

Een goede kennis van je persoonlijke drijfveren is essentieel om het geluk en het succes dat je in je werk ervaart te goed te kunnen managen. Het fungeert als een concrete checklist waarmee je de huidige en toekomstige werksituaties heel gericht analyseert en concreet antwoord krijgt op de volgende vragen:

 • Welke persoonlijke doelen worden in de huidige (of een toekomstige/potentiële) situatie wel en niet gerealiseerd en drijfveren worden hierdoor wel en niet ingevuld?
 • Wat doet dit met het geluk en de mate waarin ik voldoening in mijn werk ervaar? En met mijn intrinsieke werkmotivatie?
 • Waarom gedraag ik mij zoals ik doe en heb de resultaten verkregen die ik tot nog toe heb gekregen op basis van de inzet die ik heb vertoond?
 • Welke gedragingen en prestaties kan ik van mezelf verwachten in een specifieke werksituatie? 
 • Wat kan ik doen om het geluk, de voldoening en het succes dat ik in mijn werk ervaar structureel te vergroten?

Inzichten die je helpen om bewust en gericht aan de slag te gaan en een situatie op het werk te creëren, of een nieuwe baan te zoeken die je structureel (meer) voldoening geeft en intrinsiek motiveert om maximaal te presteren.

De persoonlijke drijfveren die met behulp van de Scarfforce methode in kaart worden gebracht, vinden hun oorsprong in (onder andere) de motivatietheorie en de daarop gebaseerde behoeften piramide van Abraham Maslow. Maslow stelde dat ieder individu altijd dezelfde fundamentele en universele behoeftes nastreeft en dat deze zijn onder te verdelen in zes domeinen;

 1. Overleven
 2. Verenigen
 3. Regie voeren
 4. Zelfsturing
 5. Zelfactualisatie
 6. Collectieve actualisatie

Inzicht in je Sociale Drijfveren

Uiteindelijk doet iedereen de dingen die hij of zij doet, voor zijn of haar eigen redenen. Je persoonlijke drijfveren -en de persoonlijke doelen die je nastreeft- bepalen daarom niet alleen wat jou als persoon gelukkig maakt, maar ook wat jou drijft in je werkrelaties en wat jou daarin een goed gevoel geeft en je aantrekt, of een slecht gevoel en je afstoot.

Als de samenwerking met de ander een positieve invulling geeft aan jouw persoonlijke drijfveren en jou als zodanig stimuleert om je eigen doelen te realiseren, dan triggert dat een approach response en zal dat jou van binnenuit motiveren om met hem of haar een team te vormen en goed samen te werken. Als de samenwerking jou daarin belemmert, dan zal dat een avoid response triggeren en afbreuk doen aan jouw intrinsieke motivatie om met die persoon een team te vormen en/of goed samen te werken.

Het analyseren van je sociale drijfveren helpt daarom niet alleen om te verklaren waarom de samenwerking met de ander jou wel of geen goed gevoel geeft en van binnenuit motiveert om samen met hem of haar een team te vormen of samen te werken. Ook stelt het je in staat om heel concreet en gericht met de ander aan de slag te gaan en een situatie te creëren die jullie allebei een goed gevoel geeft en stimuleert om optimaal met elkaar samen te werken.

In kaart brengen van je sociale drijfveren

De Sociale Drijfveren die met behulp van de Scarfforce methode in kaart worden gebracht vinden hun oorsprong in de SCARF-theorie van Dr. David Rock en het daarop gebaseerde SCARF-model.

Samen met een aantal gerenommeerde hersenonderzoekers en met behulp van hersenscans stelde Dr. Rock vast dat wij mensen 5 overkoepelende drijfveren hebben en die -veelal onbewust- al onze emoties en gedragingen sturen in een sociale context:

 1. Zekerheid
 2. Verbondenheid
 3. Autonomie
 4. Status
 5. Eerijkheid

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Haal meer uit jezelf en je collega’s!