Impact Branding

Houd je merk duurzaam relevant door aansluiting te houden bij de drijfveren en waarden van je doelgroep

Scarfforce Branding, Emotionele merkrelevantie, duurzaam positioneren in het leven van mensen

Dankzij de ‘Means-end theorie’ van Gutman, de ‘Why-theorie’ van Simon Sinek en bijvoorbeeld het Neurodiagnostisch onderzoek van Joost Augustijn en Jan Bryssinck, weten we dat de keuze voor een merk niet alleen wordt ingegeven door praktische en economische afwegingen, maar mede afhangt van de mate waarin het merk een goed gevoel geeft. Gevoel dat ontstaat doordat het gebruik van het merk niet alleen helpt om onze praktische behoeften te bevredigen, maar ook onze idealen te realiseren. En, doordat ze appelleren aan onze waarden.

Daarbij toont het waardenonderzoek dat Ronald Voorn in 2020 heeft uitgevoerd aan dat met name voor duurzame producten zoals laptops, auto’s en kleding en services, zoals banken en autoverzekeringen geldt dat een overlap tussen de waarden van consumenten en merken (waardencongruentie) zelfs belangrijker is dan merkpersoonlijkheidscongruentie en leidt tot een hogere NPS, aankoopintentie en merkloyaliteit.

Om het merk duurzaam relevant te houden voor consumenten en een sterke emotionele band met de doelgroep op te bouwen, is het derhalve voor elk merk de uitdaging om aansluiting te vinden op de drijfveren en waarden van de doelgroep.

Voor het realiseren en onderhouden van deze duurzame verbinding bieden het waardenmodel, de fysieke waardenkaarten en de Brandscan van Scarfforce uitkomst. Deze instrumenten helpen niet alleen om het merk duurzaam relevant te positioneren in het leven van mensen, maar ook om een inventarisatie te maken van de drijfveren en waarden van de doelgroep en inzichtelijk te maken aan welke drijfveren en waarden het merk momenteel invulling geeft. Daarbij laat de scan zien op welke wijze het merk zich onderscheidt van haar concurrenten en/of vergelijkbare merken, en hoe de relevantie van het merk zich ontwikkelt in de loop der tijd.

OM EEN STERKE EMOTIONELE BAND MET JE DOELGROEP OP TE BOUWEN EN JE MERK DUURZAAM RELEVANT VOOR HEN TE HOUDEN, DIEN JE ERVOOR TE ZORGEN DAT HET MERK EEN POSITIEVE INVULLING GEEFT AAN HUN STERKSTE DRIJFVEREN EN WAARDEN.

Duurzame merkrelevantie creëren

Scarfforce Branding, emotionele merkrelevantie, sweetspot,

1. Positioneer jezelf in het leven van mensen: Vind de Sweetspot!

Gebruik het waardenmodel en de fysieke waardenkaarten om jouw merk duurzaam relevant te positioneren in het leven van mensen, waarbij de uitdaging is om een aantal overlappende waarden (oftewel, de Sweetspot) te vinden tussen de waarden van je doelgroep en jouw eigen identiteit, en waarmee je je voldoende onderscheidt van concurrenten:

  • Wat zijn de sterkste drijfveren van jouw doelgroep? Oftewel, wat zijn hun levensdoelen en de idealen die zij het sterkst nastreven in hun leven?
  • Welke waarden hanteren zij in het dagelijks leven om deze doelen/idealen te realiseren?
  • Wat is jullie eigen identiteit en zijn jullie eigen drijfveren (idealen) en waarden?
  • Wat zijn de drijfveren en waarden van concurrenten en/of vergelijkbare merken?
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Analyseer de siatuatie

2. Achterhaal de drijfveren en waarden van je doelgroep, alsmede de huidige betekenis en relevantie van je merk

Gebruik de Brand Scan om:

  • Een inventarisatie te maken van de drijfveren en waarden die het sterkst leven bij jouw doelgroep
  • in kaart te brengen welke waarden jouw doelgroep momenteel met jouw merk associeert en aan welke drijfveren het merk momenteel een positieve invulling geeft
  • Een vergelijking te maken tussen de huidige en de beoogde betekenis en relevantie van het merk
Scarfforce_Teammanagement_Vergroot de kennis

3. Maak eventuele GAPs en de groeipotentie van het merk inzichtelijk

  • Stel vast of en in hoeverre men een duidelijk en goed beeld heeft bij waar jouw merk voor staat en er sprake is van een discrepantie tussen de beoogde en de daadwerkelijke merkbetekenis en merkrelevantie.
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Manage

4. Optimaliseer, versterk en borg de emotionele relevantie van het merk

Optimaliseer het merkimago en versterk de emotionele merkrelevantie door:

  • Beoogde waarden sterker uit te dragen die op dit moment nog onvoldoende met het merk geassocieerd worden
  • Eventuele discrepanties (gaps) tussen de beoogde en huidige merkbetekenis en relevantie te verkleinen

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Houd je merk duurzaam relevant en aantrekkelijk voor je doelgroep!