Employer Branding

Ontwikkel en behoud een sterk werkgeversmerk

De nieuwe medewerkers die je (in de toekomst) zoekt, kan vandaag de dag kiezen uit zo’n 250 duizend openstaande vacatures. En de verwachting is dat dit aantal nog verder toe- dan afneemt. Hoe zorg je er nu voor dat zij uit dit enorme aanbod jullie organisatie uitkiezen als hun nieuwe werkgever?

Het werkgeversmerk is een uitstekend middel gebleken om nieuw talent aan te trekken: Hoe beter je in staat bent om te laten zien wat jou interessant maakt als werkgever, des te beter ben je in staat om de beste mensen uit de markt te halen. Maar wat kenmerkt nu een sterk werkgeversmerk? Net als voor consumentenmerken geldt dat hoe beter (sterker) het werkgeversmerk appelleert aan de interne drijfveren van potentiële medewerkers, hoe groter de emotionele relevantie en hoe aantrekkelijker de werkgever. Oftewel, hoe beter een werkgever haar (potentiële) medewerkers in staat stelt om hun eigen idealen te realiseren, des te relevanter, waardevoller en aantrekkelijker deze werkgever voor hen is.

Met de Employer Brand Scan meet je op een snelle en leuke manier inzichtelijk welke waarden (potentiële) medewerkers wel en niet associëren met jouw werkgeversmerk. En alszodanig, aan welke drijfveren je als werkgever invulling geeft en met welke intensiteit. De scan laat in één oogopslag zien wat de huidige emotionele betekenis van het merk is en levert concrete inzichten en praktische handvatten op, waarmee je relevantie van het merk gericht versterkt.

ZORG ERVOOR DAT JE RELEVANT EN AANTREKKELIJK BLIJFT VOOR HET WERKZOEKENDEN EN HET AANTREKKEN VAN NIEUW TALENT, DOOR ALS WERKGEVER AANSLUITING TE BLIJVEN HOUDEN BIJ HUN DRIJFVEREN EN WAARDEN.

In 4 stappen een emotioneel relevant en aantrekkelijk werkgeversmerk

Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Overleg

1. Leg de beoogde Emotionele Merkrelevantie vast

  • Gebruik de fysieke waardenkaarten om te bepalen en/of inventariseren   welke waarden je als werkgever wilt uitdragen naar potentiële medewerkers
  • Maak de beoogde emotionele relevantie van het werkgeversmerk inzichtelijk door bloot te leggen aan welke drijfveren je als werkgever een positieve invulling geeft, zodra je de beoogde waarden naleeft
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Analyseer de siatuatie

2. Breng de huidige Emotionele Merkrelevantie in kaart

  • Gebruik de Employer Brand Scan om te inventariseren welke waarden jouw doelgroep op dit moment daadwerkelijk met jouw werkgeversmerk associeert
  • En als zodanig, aan welke drijfveren het werkgeversmerk momenteel daadwerkelijk invulling geeft
Scarfforce_Teammanagement_Vergroot de kennis

3. Maak eventuele GAPs en de groeipotentie van het merk inzichtelijk

  • Vergelijk beide uitkomsten en stel vast of en in hoeverre er sprake is van een discrepancie -oftewel, een gap- tussen het gewenste en daadwerkelijke huidige merkbeeld -en dus merkrelevantie- door in kaart te brengen welke waarden onvoldoende en/of onterecht met het merk worden geassocieerd
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Manage

4. Optimaliseer, versterk en borg de emotionele relevantie van het werkgeversmerk

  • Optimaliseer het merkbeeld door aanwezige gaps tussen het gewenste en het daadwerkelijke merkbeeld te verkleinen
  • Versterk de emotionele merkrelevantie door de waarden sterker uit te dragen die onvoldoende met het werkgeversmerk geassocieerd worden.
  • Borg toekomstige emotionele merkrelevantie door aansluiting te houden bij de sterkste drijfveren en waarden van de doelgroep

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Zorg ervoor dat je relevant en aantrekkelijk blijft als werkgever!