Over ons

Het Scarfforce team

Rudmer van der Meulen_Scarfforce

Rudmer van der Meulen

“Het zou mooi zijn als onze oplossingen helpen om meer mensen meer geluk en succes in hun leven te laten ervaren.”

Rudmer is de grondlegger van Scarfforce en het aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en/of samenwerkingsvoorstellen die je aan Scarfforce wilt voorleggen. Zijn idee om Scarfforce op te richten ontstond in 2015, nadat hem aan het einde van het zoveelste merkonderzoek voor de zoveelste keer werd gevraagd hoe we het merk dat we zojuist in kaart hadden gebracht, nóg sterker kunnen maken

Om deze vraag namelijk ècht goed te beantwoorden kun je namelijk niet heen om… ons, de mens en onze behoeften. Sinds Gutman zijn ‘Means-End Chain theorie‘ introduceerde in 1982 weten we dat als je als merk (organisatie) daadwerkelijk en duurzaam relevant wilt zijn in het leven van mensen, het zaak is om met je merk/organisatie als een middel te worden gezien via welke mijn zijn of haar idealen kan realiseren. Oftewel, om te weten waar we (het hardst) naar verlangen en daar vervolgens een unieke en aantrekkelijke oplossing voor te bieden.

De behoefte aan inzicht in de drijfveren van mensen en het ontbreken van een goede drijfverentest die aansluit bij de meest recente theoriëen over wat ons mensen drijft, leidde in de daaropvolgende jaren tot een  het bestuderen van bestaande motivatietheorieën van o.a. Dick Schwab, Daniel, KahnemanAbraham Maslow, Giep Franzen, Malcolm Gladwell, Joke Openhuizen, Daniel H. Pink, Evian Gordon, David Rock, Richard Barrett en waardemodellen van o.a. Rokeach, Schwarz, Steven Reiss, Geert Hofstede en Patrick Vynck.

Op basis van de inzichten die deze inmiddels 7 jaar durende studie heeft opgeleverd, en de kennis en ervaring die Rudmer als merkonderzoeker heeft opgedaan, heeft dit geleid tot de ontwikkeling van een nieuw waardenmodel en drijfverentest. Een oplossing die is gebaseerd op de meest actuele hersenstudies over wat ons mensen nu ècht en -veelal onbewust- drijft. En methode waarmee je een zuivere en speelse manier -in nog geen 10 minuten- haarfijn blootlegt wat het dan is waar we naar verlangen en wat we nodig hebben om diep van binnen echte voldoening en geluk te ervaren, en intrinsiek gemotiveerd te zijn om iets met volle overgave te doen. Inzicht dat je als merk, organisatie en werkgever direct en één op één kunt gebruiken om jezelf duurzaam relevant te maken en positioneren in het leven van mensen. Lees meer over Rudmer

 • Rudmer’s sterkste drijfveer is: ZELFACTUALISATIE
  Rudmer heeft een relatief groot verlangen naar zelfredzaamheid. Hij wil graag op zichzelf kunnen terugvallen, doordat hij over de juiste kennis, vaardigheden en/of ervaring beschikt, waarmee hij in elke situatie juist kan oordelen en adequaat kan handelen. 
 • Rudmer’s één na sterkste drijfveer is: ZELFSTURING
  Daarnaast verlangt hij naar zelfsturing. Hij wil graag zelf invulling geven aan zijn (dagelijkse) werkzaamheden en daar ook zelf de verantwoordelijkheid over dragen.
 • Zijn derde drijfveer is COLLECTIEVE ACTUALISATIE
  Ook verlangt hij naar een situatie waarin iedereen vanuit zijn kracht kan leven en dat we vanuit daar liefdevol met elkaar kunnen omgaan. Zo kunnen we niet alleen zorgen voor ons eigen geluk, maar ook voor het geluk van een ander. Al het innerlijke werk dat hij tot nog toe heeft verricht, krijgt voor hem pas zijn volle betekenis als de wereld er beter van wordt. Dit streven uit zich in het verlangen om betekenis te hebben en dienstbaar te zijn aan de wereld en de mensen om hem heen. 
 • Zijn vierde drijfveer is: REGIE VOEREN
  Tevens verlangt hij naar beheersbaarheid (controle). hij wil graag een belangrijke rol vervullen in het team en/of de organisatie waar hij werkt die hem aanzien oplevert en zeggenschap (autoriteit) geeft wanneer het over tactische en strategische, of operationele beslissingen gaat.
 • Rudmer’s sterkste sociale drijfveer is: ZELFONTPLOOIING (AUTONOMIE)
  Rudmer’s motivatie en bereidheid om met de ander samen te werken is het grootst als de ander hem de mogelijkheid biedt, stimuleert en het vertrouwen geeft om zichzelf te ontwikkelen.
 • Rudmer’s één na sterkste sociale drijfveer is: ONGEBONDENHEID (AUTONOMIE)
  Daarbij werkt het voor hem het best als de ander hem de mogelijkheid biedt, stimuleert en het vertrouwen geeft om zijn eigen keuzes te maken en zelf te bepalen wat hij gaat doen, wanneer hij zal doen en ook hoe hij dat doet.
 • Zijn derde sociale drijfveer is: EERLIJKHEID
  Als hij samenwerkt met anderen dan is het belangrijk voor hem om het gevoel te hebben dat er sprake is van eerlijkheid en gelijkwaardigheid. De winst van de één, mag wat hem betreft niet ten koste gaan van het verlies van de ander. Zijn bereidheid om met de ander samen te werken is daarom het grootst als er een morele gedragscode wordt gehanteerd dat in lijn ligt met zijn eigen morele kompas.
 • Zijn vierde sociale drijfveer is: STATUS
  Als hij samenwerkt met anderen dan is het belangrijk voor hem om het gevoel te hebben dat hij door diegene als een belangrijk en waardevol persoon wordt gezien wordt en dat er wordt geluisterd naar zijn mening, gedachten en/of oplossingen die hij aandraagt.
 • VRIJHEID
  Rudmer wil zich graag vrij voelen van verplichtingen en zelf invulling geven aan zijn eigen doen en laten, zonder dat hij hierin wordt beperkt door iets of iemand.
 • ONTDEKKEN
  Het is belangrijk voor Rudmer dat hij de wereld om zich heen kan ontdekken en daarmee zijn horizon verbreden.
 • KENNIS
  Daarnaast is het belangrijk voor Rudmer dat hij nieuwe dingen kan leren en dat hij zijn kennis kan vergroten waarmee hij zijn zelfredzaamheid beter kan borgen en vergroten.
 • CREATIVITEIT
  Daarbij wordt hij enthousiast als hij originele oplossingen kan bedenken, nieuwe ideeën kan aandragen en plezier kan beleven aan het tot uitvoering brengen ervan.
 • VAARDIGHEID
  Rudmer wil graag ergens goed in zijn en zijn vaardigheden verbeteren die helpen om zijn zelfredzaamheid te borgen en vergroten.
 • PRESTEREN
  Rudmer is daarnaast erg amitieus. Hij wil graag het beste uit zichzelf halen en zijn persoonlijke doelen realiseren door een resolute en gedreven aanpak te hanteren.
 • BIJDRAGE LEVEREN
  Tot slot, vindt Rudmer het belangrijk dat hij zijn persoonlijke kwaliteiten kan benutten om een steentje bij te dragen aan het welbevinden en welvaren van anderen die hulp goed kunnen gebruiken.
Gijs Blokland_Partner Scarfforce

Gijs Blokland

Ik kom uit de patatgeneratie, ook wel de praktische generatie genoemd. Ik heb altijd mijn eigen ding willen doen en het ondernemerschap was voor mij dan ook een logische keuze.

Als (mede-)oprichter van het merkonderzoeksbureau MindWorld en onder andere DataIM, Qualizorg, Roamler en The Orange Factory was Gijs de meest logische en aangewezen keuze en technische partner voor Rudmer om dit nieuwe avontuur mee te starten.

Mede dankzij zijn deskundigheid, ervaring, ondernemende karakter en de hulp van zijn bedrijf DataIM, is het gelukt om een innovatieve online drijfverenscan te ontwikkelen die niet alleen leuk is om te doen, maar ook nog eens een nóg zuiverder beeld van de werkelijkheid oplevert, omdat er gebruik wordt gemaakt van intuïtieve onderzoekstechnieken. En die perfect werkt op elk gewenst device: desktop, tablet en smartphone. Lees meer over Gijs

 • De sterkste drijfveer van Gijs is: ZELFACTUALISATIE
  Gijs heeft een relatief groot verlangen naar zelfredzaamheid. Hij wil graag op zichzelf kunnen terugvallen, doordat hij over de juiste kennis, vaardigheden en/of ervaring beschikt, waarmee hij in elke situatie juist kan oordelen en adequaat kan handelen.
 • De één na sterkste drijfveer van Gijs is COLLECTIEVE ACTUALISATIE
  Ook verlangt hij naar een situatie waarin iedereen vanuit zijn kracht kan leven en dat we vanuit daar liefdevol met elkaar kunnen omgaan. Zo kunnen we niet alleen zorgen voor ons eigen geluk, maar ook voor het geluk van een ander. Al het innerlijke werk dat hij tot nog toe heeft verricht, krijgt voor hem pas zijn volle betekenis als de wereld er beter van wordt. Dit streven uit zich in het verlangen om betekenis te hebben en dienstbaar te zijn aan de wereld en de mensen om hem
  heen.
 • De sterkste sociale drijfveer van Gijs is: ZELFONTPLOOIING (AUTONOMIE)
  De motivatie en bereidheid van Gijs om met de ander samen te werken is het grootst als de ander hem de mogelijkheid biedt, stimuleert en het vertrouwen geeft om zichzelf te ontwikkelen.
 • Zijn één na sterkste sociale drijfveer is: EERLIJKHEID
  Als hij samenwerkt met anderen dan is het belangrijk voor hem om het gevoel te hebben dat er sprake is van eerlijkheid en gelijkwaardigheid. De winst van de één, mag wat hem betreft niet ten koste gaan van het verlies van de ander. Zijn bereidheid om met de ander samen te werken is daarom het grootst als er een morele gedragscode wordt gehanteerd dat in lijn ligt met zijn eigen morele kompas.
 • PRESTEREN
  Gijs is erg amitieus. Hij wil graag het beste uit zichzelf halen en zijn persoonlijke doelen realiseren door een resolute en gedreven aanpak te hanteren bij alles wat hij doet.
 • CREATIVITEIT
  Daarbij wordt hij enthousiast als hij originele oplossingen kan bedenken, nieuwe ideeën kan aandragen en plezier kan beleven aan het tot uitvoering brengen ervan.
 • VOORUITGANG
  Ook vindt hij het belangrijk om ontwikkelingen en innovaties na te kunnen streven die leiden tot een verbetering van de situatie.
 • VRIJHEID
  Gijs wil zich graag vrij voelen van verplichtingen en zelf invulling geven aan zijn eigen doen en laten, zonder dat hij hierin wordt beperkt door iets of iemand.
 • KENNIS
  Daarnaast is het belangrijk voor Gijs dat hij nieuwe dingen kan leren en dat hij zijn kennis kan vergroten over zaken die er voor hem toedoen en die helpen om zijn zelfredzaamheid te bortgen en vergroten.
 • ONTDEKKEN
  Ook is het belangrijk voor Gijs dat hij de wereld om zich heen kan ontdekken en daarmee zijn horizon verbreden.
 • VAARDIGHEID
  Gijs wil graag ergens goed in zijn en zijn vaardigheden verbeteren, die helpen om zijn zelfredzaamheid te borgen en vergroten.
Adria Ferrer Castro_Member of the Scarfforce Team

Adriá Ferrer Castro

“Ik ontwikkel graag innovatieve oplossingen die fundamenteel goed in elkaar steken.”

Voor de daadwerkelijke ontwikkeling, implementatie en beheer van de online drijfverentest en de online recruitment tool Mijn.scarfforce heeft DataIM op haar beurt weer de hulp ingeroepen van Adriá Ferrer. Een uiterst deskundige,  bekwame en ervaren software ontwerper en ontwikkelaar van innovatieve webapplicaties voor de onderzoekswereld. En expert in de programmeertalen C# (MVC and WebForms) en Javascript.

Mede dankzij Adriá is het gelukt om een innovatief online recruitment platform te ontwikkelen dat er niet alleen overzichtelijk uit ziet en goed werkt, maar ook nog eens makkelijk te bedienen is op elk gewenst device: desktop, tablet en smartphone. Lees meer over Adriá.

 • De sterkste drijfveer van Adriá is: ZELFACTUALISATIE
  Adriá heeft een relatief groot verlangen naar zelfredzaamheid. Hij wil graag op zichzelf kunnen terugvallen, doordat hij over de juiste kennis, vaardigheden en/of ervaring beschikt, waarmee hij in elke situatie juist kan oordelen en adequaat kan handelen.
 • Adriá’s één na sterkste drijfveer is: ZELFSTURING
  Daarnaast verlangt hij naar zelfsturing. Hij wil graag zelf invulling geven aan zijn (dagelijkse) werkzaamheden en daar ook zelf de verantwoordelijkheid over dragen.
 • Adriá’s derde drijfveer is: OVERLEVEN
  Ook verlangt Adriá naar een situatie waarin hij zekerheid heeft over zijn baan, het werk dat hij doet, de organisatie waarvoor hij werkt en de toekomst die hij tegemoet gaat. Hij wil zich graag veilig en zeker kunnen voelen in een stabiele en overzichtelijke situatie en verlangt daarom naar duidelijkheid, regelmaat, continuïteit en voorspelbaarheid.
 • Adriá’s vierde drijfveer van is COLLECTIEVE ACTUALISATIE
  Tot slot, verlangt hij naar een situatie waarin iedereen vanuit zijn kracht kan leven en dat we vanuit daar liefdevol met elkaar kunnen omgaan. Zo kunnen we niet alleen zorgen voor ons eigen geluk, maar ook voor het geluk van een ander. Al het innerlijke werk dat hij tot nog toe heeft verricht, krijgt voor hem pas zijn volle betekenis als de wereld er beter van wordt. Dit streven uit zich in het verlangen om betekenis te hebben en dienstbaar te zijn aan de wereld en de mensen om hem heen.
 • Adriá’s sterkste sociale drijfveer is: ZELFONTPLOOIING (AUTONOMIE)
  Adriá’s motivatie en bereidheid om met de ander samen te werken is het grootst als de ander hem de mogelijkheid biedt, stimuleert en het vertrouwen geeft om zichzelf te ontwikkelen.
 • Adriá’s één na sterkste sociale drijfveer is: ONGEBONDENHEID (AUTONOMIE)
  Daarbij werkt het voor hem het best als de ander hem de mogelijkheid biedt, stimuleert en het vertrouwen geeft om zijn eigen keuzes te maken en zelf te bepalen wat hij gaat doen, wanneer hij zal doen en ook hoe hij dat doet.
 • Adriá’s derde sociale drijfveer is: ZEKERHEID
  Adriá’s motivatie en bereidheid om met de ander samen te werken is het grootst als er sprake is van duidelijkheid over de situatie. Oftewel, als je kunt voorspellen hoe die zich zal ontwikkelen en je gerust kunt zijn op een goede afloop.
 • Adriá’s vierde sociale drijfveer is: EERLIJKHEID
  Als hij samenwerkt met anderen dan is het belangrijk voor hem om het gevoel te hebben dat er sprake is van eerlijkheid en gelijkwaardigheid. De winst van de één, mag wat hem betreft niet ten koste gaan van het verlies van de ander. Zijn bereidheid om met de ander samen te werken is daarom het grootst als er een morele gedragscode wordt gehanteerd dat in lijn ligt met zijn eigen morele kompas.
 • CREATIVITEIT
  Het belangrijkste voor Adriá is dat hij originele oplossingen kan bedenken, nieuwe ideeën kan aandragen en plezier kan beleven aan het tot uitvoering brengen ervan.
 • KENNIS
  Daarbij is het belangrijk voor Adriá dat hij nieuwe dingen kan leren en dat hij zijn kennis kan vergroten over zaken die er voor hem toedoen en die helpen om zijn zelfredzaamheid te bortgen en vergroten.
 • VRIJHEID
  Ook wil Adriá zich graag vrij voelen van verplichtingen en zelf invulling geven aan zijn eigen doen en laten, zonder dat hij hierin wordt beperkt door iets of iemand.
 • PLEZIER
  Als het even kan laat Adriá zichzelf daarnaast graag verleiden tot het doen van dingen die goed voor hem zijn door gek te doen en/of plezier te maken.
 • VEILIGHEID
  Adriá vermijdt graag gevaarlijke situaties en fysieke risico’s en vind het belangrijk dat er beschermende maatregelen zijn genomen tegen eventuele risico’s op dit vlak.
 • ONTDEKKEN
  Ook is het belangrijk voor Adriá dat hij de wereld om zich heen kan ontdekken en daarmee zijn horizon verbreden.
 • STABILITEIT
  Tot slot, vindt Adriá het belangrijk dat er sprake is van een situatie waarin zonder verstoring geen verandering zal plaatsvinden.
Sanne Klaver_Member of the Scarfforce Team

Sanne Klaver

“Met een goed georganiseerde en aangename werkomgeving wek  je niet alleen een goede eerste indruk bij klanten, maar maak je ook je collega’s blij.”

‘Een dag zonder Sanne is een dag niet geleefd.’ Zonder de heerlijke vibe die Sanne als office manager meebrengt naar ons kantoor op de Haarlemmerstraat, was dit avontuur sowieso al de helft minder leuk geweest. En misschien wel niet eens gelukt. Zo belangrijk en waardevol kan de rol en inbreng zijn van de super vibemanager die Sanne is.

Van een goedemorgen met een stralende glimlach, tot en met een kloppende en up-to-date administratie, een heerlijk aangekleed en georganiseerd kantoor en een luisterend oor met een meelevende knik op het moment waarop je die kunt gebruiken: Sanne is by far de beste office en vibe manager die je je als start-up kan wensen. Lees meer over Sanne

 • De sterkste persoonlijkedrijfveer van Sanne is COLLECTIEVE ACTUALISATIE
  Sanne erlangt het meest naar een situatie waarin iedereen vanuit zijn kracht kan leven en dat we vanuit daar liefdevol met elkaar kunnen omgaan. Zo kunnen we niet alleen zorgen voor ons eigen geluk, maar ook voor het geluk van een ander. Al het innerlijke werk dat zij tot nog toe heeft verricht, krijgt voor haar pas zijn volle betekenis als de wereld er beter van wordt. Dit streven uit zich in het verlangen om betekenis te hebben en dienstbaar te zijn aan de wereld en de mensen om hem heen.
 • De sterkste persoonlijke drijfveer van Adriá is:  VERENIGEN
  Samen sta je sterk. Sanne moet mensen om haar heen hebben, tijd kunnen doorbrengen met anderen en het gevoel hebben dat ze samen met hen een eenheid vormt om zich echt gelukkig te kunnen voelen.
 • Sanne’s derde persoonlijke drijfveer is: ZELFSTURING
  Daarbij verlangt Sanne naar zelfsturing. Sanne wil graag zelf invulling geven aan haar (dagelijkse) werkzaamheden en daar ook zelf de verantwoordelijkheid over dragen.
 • Sanne’s vierde persoonlijke drijfveer is: OVERLEVEN
  Tot slot, verlangt Sanne naar een situatie waarin zij zekerheid heeft over zijn baan, het werk dat zij doet, de organisatie waarvoor zij werkt en de toekomst die zij tegemoet gaat. Sannewil zich graag veilig en zeker kunnen voelen in een stabiele en overzichtelijke situatie en verlangt daarom naar duidelijkheid, regelmaat, continuïteit, voorspelbaarheid.
 • Sanne’s sterkste sociale drijfveer is: EERLIJKHEID
  Als Sanne samenwerkt met anderen dan is het belangrijk voor haar om het gevoel te hebben dat er sprake is van eerlijkheid en gelijkwaardigheid. De winst van de één, mag wat haar betreft niet ten koste gaan van het verlies van de ander. Sanne’s bereidheid om met de ander samen te werken is daarom het grootst als er een morele gedragscode wordt gehanteerd dat in lijn ligt met haar eigen morele kompas.
 • Sanne’s één na sterkste drijfveer is: VERBONDENHEID
  Als Sanne samenwerkt met anderen wil ze graag intimiteit ervaren en het gevoel hebben dat ze bij anderen hoort en samen met hen een eenheid vormt. Jouw motivatie en je bereidheid om met de ander samen te werken is daarom het grootst als ze een positieve en een persoonlijke interactie met de ander heeft, en ze toewijding van de ander en intimiteit ervaart.
 • Sanne’s derde sociale drijfveer is: ONGEBONDENHEID (AUTONOMIE)
  Daarbij werkt het voor haar het best als de ander hem de mogelijkheid biedt, stimuleert en het vertrouwen geeft om zijn eigen keuzes te maken en zelf te bepalen wat hij gaat doen, wanneer hij zal doen en ook hoe hij dat doet.
 • Sanne’s vierde sociale drijfveer is: ZEKERHEID
  Sanne’s motivatie en bereidheid om met de ander samen te werken is het grootst als er sprake is van duidelijkheid over de situatie. Oftewel, als je kunt voorspellen hoe die zich zal ontwikkelen en je gerust kunt zijn op een goede afloop.
 • RECHTVAARDIGHEID
  Het is belangrijk voor Sanne dat er sprake is van persoonlijke integriteit en een afwezigheid van bedrog, leugens of verdoezeling van feiten.
 • ZORGZAAMHEID 
  Ook vindt Sanne het belangrijk om te kunnen zorgen voor een ander met als doel dat diegene zich op zijn gemak voelt.
 • VRIJHEID 
  Daarbij wil zij zich graag vrij voelen van verplichtingen en zelf invulling geven aan haar eigen doen en laten, zonder dat ze hierin wordt beperkt door iets of iemand.
 • PLEZIER
  Als het even kan laat Sanne zichzelf graag verleiden tot het doen van dingen die goed voor haar zijn door gek te doen en/of plezier te maken.
 • ZINGEVING
  Ook vindt ze het belangrijk om te zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven, of van grote gebeurtenissen in het leven, of tracht ze dit doel zelf te scheppen.
 • STRUCTUUR
  Daarnaast is het voor Sanne dat er sprake is van orde, overzicht en houvast. Om deze reden is ze veel bezig met organiseren, plannen, schema’s en takenlijstjes opstellen, regels naleven, opruimen en schoonmaken.
 • OPENHEID
  Tot slot, hecht Sanne veel waarde aan transparantie en oprechtheid en vindt ze het belangrijk dat iedereen bereid is om uit te spreken wat er echt aan de hand is en iedereen denkt en voelt.

Technische Partners

Scarfforce is powered by DataIM
Scarfforce is powered by The Orange Factory
Scarfforce is powered by WeSquare

Opdrachtgevers (o.a.)

Scarfforce is powered by The Orange Factory
Scarfforce is powered by DataIM
Scarfforce is powered by The Orange Factory
Scarfforce is powered by DataIM
Scarfforce is powered by The Orange Factory
Scarfforce is powered by DataIM
Scarfforce is powered by The Orange Factory
Scarfforce is powered by DataIM

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Haal het beste uit jezelf en anderen!