Nieuw werk zoeken & Persoonlijk leiderschap

Vergroot structureel het geluk en succes dat je in werk vindt

Als mens zijn we geconditioneerd om bepaalde waarnemingspatronen in sneltreinvaart onze acties te laten bepalen. Een groot gedeelte van deze patronen gebeuren echter onbewust en zijn daarom lastig te herkennen. Juist daarom is een goede kennis van jouw interne drijfveren zo belangrijk.

Inzicht in je drijfveren helpt om deze conditioneringen te doorzien en je bewust(er) te maken van wat maakt dat je een situatie waarneemt zoals je doet, waarom je hierop reageert zoals je doet. En, hoe het komt dat je je voelt en je presteert zoals je doet.

Waardevolle zelfinzichten die je persoonlijke leiderschapskwaliteiten versterken en je direct kunt toepassen om de huidige situatie concreet te evalueren, verklaren en gericht toe te werken naar situatie die jou diep van binnen echte voldoening geeft, gelukkig maakt en van binnenuit motiveert om het beste uit jezelf te halen.

VERBETER DE HUIDIGE WERKSITUATIE -OF ZOEK GERICHT NAAR EEN NIEUWE BAAN-, WAARIN HET WERK DAT JE DOET NIET MEER VOELT ALS WERKEN, OMDAT JE INNERLIJK VERLANGEN HEBT OM DIT TE DOEN. MET SUCCES ALS EEN LOGISCH GEVOLG.

Scarfforce_Teammanagement_Vergroot de kennis

1. Vergroot je bekendheid over jouw eigen drijfveren

Weet waar je -diep van binnen en veelal onbewust- naar verlangt als je aan het werk bent of samenwerkt met collega’s:

  • Wat het is dat je diep van binnen nastreeft en dat jou intrinsiek motiveert om je werk te doen en/of goed samen te werken met anderen?
  • Wat heb je nodig -in je werk en van anderen- om je goed te voelen en echte voldoening te ervaren?
  • Wat voor een soort rol, werkzaamheden en werkcultuur zijn jou op het lijf geschreven, omdat ze een goede invulling geven aan jouw sterkste drijfveren en belangrijkste waarden?
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Analyseer de siatuatie

2. Analyseer en verklaar de huidige situatie

 • In hoeverre kun je jouw belangrijkste waarden naleven in de huidige werksituatie: in je huidige functie en de huidige werkcultuur, en met jouw huidige rol en belangrijkste werkzaamheden?
 • Welke drijfveren en onderliggende emotionele verlangens worden hierdoor wel en niet goed ingevuld?
 • Wat doet dit met jouw intrinsieke werkmotivatie en de voldoening die je momenteel in jouw werk ervaart?
 • Welk effect heeft dit op jouw drang om te presteren en de prestaties die je uiteindelijk levert?
 • Welk effect heeft dit op jouw intrinsieke motivatie om (goed) met de ander(en) samen te werken?
 • Welke waarden dien je goed te kunnen naleven in de nieuwe  situatie: in je toekomstige functie en werkcultuur, en met jouw toekomstige rol en belangrijkste werkzaamheden?
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Voorspellen

3. Voorspel de uitkomst van toekomstige en/of alternatieve scenario's

 • Maak accurate voorspellingen over de mate waarin je huidige of een andere/nieuwe werksituatie (functie, rol, werkzaamheden, cultuur en/of samenwerking) jou diep van binnen echte voldoening zal geven en intrinsiek zal motiveren om maximaal te presteren en goed samen te werken met anderen.
Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Overleg

4. Verken je options

 • Wat kan jezelf doen om de emotionele behoeften die momenteel onbeantwoord blijven, beter in te vullen in de huidige werksituatie (in jouw huidige functie en werkcultuuren, en met jouw huidige rol en hoofdwerkzaamheden), of met een nieuwe baan?
 • Hoe kunnen anderen (zoals jouw manager en/of je collega’s) jou hierbij helpen?
 • Welke waarden dien je in deze nieuwe situatie wel goed/ beter te kunnen naleven?
 • Welke drijfveren en onderliggende emotionele verlangens worden hier beter door ingevuld?
 • In hoeverre zul je op basis hiervan diep van binnen echte voldoening ervaren en zal dit jou intrinsiek motiveren om het beste uit jezelf te halen?
  Scarfforce_Teammanagement en Retentie_Manage

  5. Actie!

  Gebruik de uitkomst van de Online Drive Scan of de offline waardenexercitie als een blueprint en concrete checklist om je huidige situatie op het werk te verbeteren, of een nieuwe rol of baan te vinden, waarin je jouw belangrijkste waarden goed kunt naleven en je werk niet meer als werk voelt, omdat je een innerlijk verlangen hebt om dit te doen.

  Contact

  0031-(0)20-5304353

  Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

  Privacy & Data protection

  Haal het beste uit jezelf en je collega’s!