Vergroot het geluk en het succes dat je in jouw leven ervaart

Een intrinsieke motivatie is de basis voor het ervaren van meer geluk en succes

Scarfforce_Inzicht in drijfveren - werkgeluk vergroten en werkprestaties verbeteren

Onderzoek wijst uit dat als het lukt om een situatie in je leven te creëren, waarin je een intrinsiek gemotiveerd bent om de dingen te doen die je doet, je gemiddeld 3 keer zo creatief en productief bent.

Maar wellicht de grootste winst die je hiermee behaalt is dat het de dingen die je doet je doet verandert van iets waarmee je in je primaire behoeftes voorziet, in iets waar je daadwerkelijk geluk, zingeving en voldoening uithaalt.

Als je intrinsiek gemotiveerd bent om de dingen te doen die je doet, dan;

 • Doe je dat omdat jíj dat zelf wilt
 • Word je van binnenuit geprikkeld om hierbij het beste resultaat te behalen
 • Ben je gemiddeld 3 keer zo creatief
 • Presteer je gemiddeld 30% beter
 • Lever je betere kwaliteit
 • Ben je meer betrokken bij en trots op wat je doet
 • Ervaar je meer geluk en ben je gemiddeld 3 keer zo succesvol
 • Ben je eerder geneigd om door te zetten en jouw doelen te behalen

Verbeter je zelfkennis

Inzicht in jouw drijfveren maakt je bewust van je onbewuste en waar je je voelt en doet zoals je doet

Als mens zijn we geconditioneerd om bepaalde waarnemingspatronen in sneltreinvaart onze acties te laten bepalen. Een groot gedeelte van deze patronen gebeuren echter onbewust en zijn daarom lastig te herkennen. Juist daarom is een goede kennis van jouw drijfveren zo belangrijk.

Inzicht in je drijfveren helpt om deze conditioneringen te doorzien en je bewust te maken van wat maakt dat je een situatie waarneemt zoals je doet, waarom je je voelt zoals je doet en waarom je hierop reageert en presteert zoals je doet.

Waardevolle zelfinzichten die je direct kunt toepoassen om de huidige situatie concreet te verklaren en gericht toe te werken naar een situatie die jou (wel) in staat stelt om de einddoelen te behalen die je nastreeft in je leven. En hiermee een leefsituatie te creëren die jou diep van binnen echt gelukkig maakt, voldoening geeft en van binnenuit motiveert om het beste van jezelf te geven.

Hoe beter je bekend bent met je drijfveren en jouw basisbehoeften, des te beter ben je in staat om;

 • te verklaren waarom je wel of geen voldoening en succes in jouw leven, werk en (werk)relaties ervaart
 • te voorspellen welke impact een (potentiële) verandering in de (werk)situatie heeft op jouw intrinsieke motivatie en het geluk dat je in je leven of werk ervaart
 • hierover effectief te communiceren met anderen
 • de emoties die je ervaart en de gedragingen die je vertoont te beheersen
 • het succes en het geluk dat je in jouw leven of werk ervaart, actief te managen en een situatie te creëren die jou structureel (meer) voldoening geeft en jou van binnenuit stimuleert om er maximaal voor te gaan
 • de (werk)relaties en samenwerking met jouw partner(s) en/of collega’s te verbeteren
Scarfforce_Inzicht in drijfveren - Werkgeluk vergroten en werkprestaties verbeteren - Hoe het werkt

Neem de regie over het geluk en succes dat jij in jouw leven ervaart!

Hoe beter je je drijfveren kent, des te beter manage jij jouw motivatie om ergens vol voor te gaan

Een helder en concreet overzicht van jouw drijfveren is essentieel om het geluk en het succes te kunnen managen dat jij in jouw leven ervaart. Het laat je namelijk precies zien wat je het hardst nodig hebt om je gelukkig te voelen en intrinsiek gemotiveerd te zijn, en fungeert als een praktische checklist, waarmee je niet alleen de huidige situatie gericht analyseert en verbetert, maar ook potentiële situaties in de toekomst accuraat voorspelt:

 • Welke drijfveren worden in de huidige of toekomstige situatie wel en onvoldoende ingevuld?
 • Welke persoonlijke einddoelen worden hierdoor wel en niet gerealiseerd?
 • Wat doet dit met het geluk en de mate waarin ik voldoening in mijn leven en/of werk ervaar en mijn intrinsieke werkmotivatie om de beste versie van mijzelf te geven?
 • Welke emoties, gedragingen en prestaties kan ik hiermee verklaren in de huidige werksituatie (of kan ik van mezelf verwachten in een potentiële situatie)? 
 • Wat is het effect hiervan op de resultaten die ik tot nu toe heb verkregen, of zal verkrijgen?
 • Wat kan ik nu het beste en concreet doen om het geluk, de voldoening en het succes dat ik in mijn leven ervaar structureel te vergroten? 

Verbeter de je relatie en samenwerking met anderen

Hoe beter jullie bekend zijn met elkaars drijfveren, des te beter jullie elkaar kunnen begrijpen en motiveren 

Uiteindelijk doet iedereen de dingen die hij of zij doet, voor zijn of haar eigen redenen. Je persoonlijke drijfveren -en de persoonlijke doelen die je nastreeft- bepalen daarom niet alleen wat jou als persoon gelukkig maakt, maar ook wat jou drijft in je (werk)relaties en jou daarin een goed of slecht gevoel geeft en je aantrekt of afstoot.

Zodra de relatie, situatie en/of samenwerking met de ander een positieve invulling geeft aan jouw persoonlijke drijfveren en jou als zodanig stimuleert om de einddoelen te realiseren die je nastreeft in jouw leven of werk, dan triggert dit een approach response. Deze situatie zal dat jou automatisch aantrekken en van binnenuit motiveren om met hem of haar een team te vormen en goed samen te werken. Als de situatie of samenwerking jou daar echter in belemmert, dan zal dat een avoid response triggeren. Deze situaties zullen jou automatisch afstoten en afbreuk doen aan jouw intrinsieke motivatie om met die persoon een team te vormen en/of goed samen te werken.

Het analyseren van jouw sociale drijfveren helpt daarom niet alleen om te verklaren waarom de (werk)relatie, het contact en de samenwerking met de ander jou wel of geen goed gevoel geeft en van binnenuit motiveert om een team te vormen en samen te werken. Ook stelt het je in staat om heel concreet en gericht met elkaar aan de slag te gaan en een situatie te creëren die jullie allebei van binnenuit motiveert om dat te bereiken.

Met het inzicht in je drijfveren krijg je antwoord op de volgende vragen:

1. Vergroten van je zelfkennis en je zelfbewustzijn

Scarfforce - werkgeluk vergroten en werkprestaties verbeteren - vergroot je zelfkennis en je zelfbewustzijn
 • Wat drijft mij in deze fase van mijn leven? (inzicht in persoonlijke drijfveren) 
 • Wat streef ik op basis hiervan na, als ik met anderen samenwerk? (inzicht in sociale drijfveren)
 • Welke waarden vind ik hierbij het meest belangrijk? (inzicht in werkwaarden)
 • Wat heb ik nodig in mijn werk en van anderen om mij goed te voelen en voldoening te ervaren op het werk en in mijn werkrelaties?
 • Wat gebeurt er zoal in mijn brein en met mijn geluksgevoel en werkmotivatie als deze verlangens wel of niet goed worden ingevuld?
 • Welke werksituaties motiveren mij op basis hiervan het meest en/of juist helemaal niet om mijn werk vol overgave te doen en/of vol vuur samen te werken met collega’s?
 • Welk effect heeft dit op mijn werkprestaties en de samenwerking?

2. Vergroten van het geluk dat je in jouw leven en op het werk ervaart

Scarfforce - Vergroot het geluk dat je in je werk ervaart
 • Wat maakt hetgeen ik doe betekenisvol voor mij en geeft mij voldoening?
 • Welke drijfveren en waarden spelen hierbij een rol van betekenis?
 • Welke van deze waarden kan ik momenteel goed of onvoldoende naleven in de huidige situatie en met dingen die ik doe?
 • In hoeverre beïnvloedt dit mijn geluksgevoel en de voldoening dat ik in mijn leven of werk ervaar?
 • Hoe zou ik deze waarden beter kunnen naleven? Wat zou er hiervoor moeten veranderen?
 • Welke drijfveren worden hierdoor beter ingevuld, waardoor ik meer geluk en voldoening ervaar, en beter presteer?

3. Verbeteren van je prestaties

Scarfforce - Verbeter je werkprestaties
 • Welke drijfveren en waarden motiveren mij het meest in mijn werk? Oftewel, waar verlang ik diep van binnen het meest naar als ik aan het werk ben?
 • Welke werksituaties en werkzaamheden trekken mij om deze reden automatisch aan en motiveren mij van binnenuit om maximaal te presteren bij het uitvoeren van deze werkzaamheden of in deze werksituaties?  
 • Welke werksituaties en/of werkzaamheden stoten mij daarentegen af en zorgen dat ik op de rem trap? 
 • In hoeverre stellen de huidige werksituatie, functie, rol en/of hoofdtaken mij momenteel in staat om mijn belangrijkste waarden na te leven? 
 • Welke waarden kan ik momenteel onvoldoende naleven in de huidige werksituatie, functie, rol, of met mijn hoofdtaken? Welke drijfveren worden hierdoor niet goed ingevuld? Oftewel, welke persoonlijke einddoelen kan ik hierdoor niet realiseren? 
 • Wat kan ikzelf en/of mijn leidinggevende (anders) doen, opdat ik deze waarden beter kan naleven in mijn werk, hetgeen mijn intrinsieke werkmotivatie en prestaties ten goede komt?

4. Verbeteren van de (werk)relatie en onderlinge samenwerking

Scarfforce - Verbeter de onderlinge samenwerking
 • Wat streven we na, maakt ons leven of werk betekenisvol en geeft ons voldoening als we deze doelen worden behaald?
 • Wat betekent dit voor onze (werk)relatie en onderlinge samenwerking? Oftewel, wat zoeken we om deze reden -veelal onbewust- in onze (werk)relaties en samenwerking met anderen?
 • Wat trekt een ieder aan en motiveert om met elkaar samen te werken?
 • Wat stoot ons af en demotiveert een ieder om een team te vormen?
 • In hoeverre geeft de huidige (werk)relatie en/of samenwerking invulling aan onze sterkste drijfveren? Oftewel, in hoeverre stimuleert of beperkt onze (werk)relatie en/of samenwerking een ieder om zijn of haar einddoelen te behalen die we in ons leven of werk nastreven?
 • Wat doet dit met onze motivatie om samen een goed team te vormen en met elkaar samen te werken? 
 • Waar ligt de te behalen winst? Oftewel, welke emotionele verlangens worden momenteel onvoldoende ingevuld in onze (werk)relatie en/of als we met elkaar samenwerken?
 • Wat zou er moeten gebeuren om deze onvervulde verlangens beter in te vullen? 
 • En, wat moeten we op dit vlak vooral niet doen in onze (werk)relatie, of als we samenwerken?

5. Gericht zoeken naar een nieuwe baan die je structureel voldoening geeft en je van binnenuit motiveert om het beste uit jezelf te halen

Scarfforce - Vind een baan die echt bij jou past
 • Wat drijft mij en zoek ik -veelal onbewust- in mijn werk? 
 • Wat heb ik nodig in mijn werk en van anderen om me gelukkig te voelen? Oftewel, in wat voor soort werksituaties voelt het werken niet meer (of minder) als werk voor mij? 
 • Wat voor soort werkcultuur is mij op het lijf geschreven?
 • In hoeverre sluiten de functie, rol en hoofdwerkzaamheden zoals die in de vacature worden beschreven aan op mijn sterkste drijfveren en belangrijkste waarden?
 • Welke waarden kan ik wel naleven in deze functie en organisatiecultuur? En welke niet?
 • Welke persoonlijke doelen kan ik wel realiseren in deze functie? En welke niet?
 • En op basis hiervan: In hoeverre passen deze deze functie, rol, hoofdwerkzaamheden en organisatiecultuur bij mij? En zal dit mij diep van binnen echte voldoening geven en intrinsiek motiveren om het beste uit mijzelf te halen?

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Haal het beste uit jezelf en anderen!