Werkgeluk vergroten en werkprestaties verbeteren

Wat als je werk niet langer als werk voelt?

Gemiddeld breng je een derde deel van je leven door op het werk en werk je zo’n 85.000 uren in je leven. Belangrijk dus om ervoor te zorgen dat je jouw werk jou diep van binnen echte voldoening geeft en gelukkig maakt. Ofwel, om te borgen dat de rol die je vervult en het werk dat je doet niet echt als werken voor jou voelt, omdat je een innerlijk verlangen hebt om dit te doen. Met succes als logisch resultaat, omdat je in dit geval gemiddeld 30% beter presteert.

Te beginnen met de twee belangrijkste en meest fundamentele vragen die aan de basis staan voor het ervaren van duurzaam geluk en succes in je werk:

 • Wat is het dat -veelal onbewust- in je werk zoekt en wat jou diep van binnen voldoening geeft, gelukkig maakt en je van binnenuit (intrinsiek) motiveert om ergens vol voor te gaan?
 • Wat kun je doen om dat structureel en meer in je werk en/of je samenwerking met collega’s terug te vinden? 

Een intrinsieke motivatie is de basis voor het ervaren van meer geluk en succes in je werk

Onderzoek wijst uit dat als het lukt om een situatie op het werk te creëren, waarin je een innerlijk (intrinsiek) verlangen hebt om jouw werk te doen, je meer geluk in je werk ervaart, je gemiddeld 30% productiever en 3 keer zo creatief bent en je met gemak tot wel 37% meer verkoopt.

Maar de grootste winst die je hiermee behaalt is dat het de rol die je vervult en het werk dat je doet verandert van iets waarmee je in je primaire behoeftes voorziet, in iets waar je daadwerkelijk zingeving en voldoening uithaalt.

Als je intrinsiek gemotiveerd bent – oftewel, als je een innerlijk verlangen hebt- om je werk (goed) te doen, dan;

 • Doe je je werk omdat jíj dat zelf wilt
 • Word je van binnenuit geprikkeld om het beste resultaat te behalen
 • Ben je gemiddeld 3 keer zo creatief 
 • Presteer je 30% beter en lever je betere kwaliteit
 • Ben je meer betrokken bij en trots op wat je doet
 • Ervaar je meer geluk in je werk en ben je gemiddeld 3 keer zo succesvol in je professionele carrière
 • Blijf je langer bij dezelfde werkgever
Scarfforce_Inzicht in drijfveren - werkgeluk vergroten en werkprestaties verbeteren

Inzicht in jouw drijfveren maakt je bewust van je onbewuste en wat jou wel en niet intrinsiek motiveert

Als mens zijn we geconditioneerd om bepaalde waarnemingspatronen in sneltreinvaart onze acties te laten bepalen. Een groot gedeelte van deze patronen gebeuren echter onbewust en zijn daarom lastig te herkennen. Juist daarom is een goede kennis van jouw interne drijfveren zo belangrijk.

Inzicht in je drijfveren helpt om deze conditioneringen te doorzien en je bewust(er) te maken van wat maakt dat je een situatie waarneemt zoals je doet. Waarom je je voelt zoals je doet. En waarom je hierop reageert en hierbij presteert zoals je doet.

Waardevolle zelfinzichten die je direct kunt gebruiken om de huidige situatie concreet te verklaren en gericht toe te werken naar een situatie die (wel) een goede invulling geeft aan jouw sterkste drijfveren. Een situatie die jou diep van binnen echte voldoening geeft, gelukkig maaakt en van binnenuit motiveert om maximaal te presteren.

Hoe beter je bekend bent met je drijfveren en jouw basisbehoeften, des te beter ben je in staat om;

 • te verklaren waarom je wel of geen voldoening en succes in je werk en jouw werkrelaties ervaart
 • te voorspellen welke impact een (potentiële) verandering in de werksituatie heeft op jouw intrinsieke werkmotivatie en het geluk dat je in je werk ervaart
 • hierover effectief te communiceren met anderen
 • de emoties en de gedragingen die je op de werkvloer vertoont beter te beheersen
 • het succes en het geluk dat je in jouw werk ervaart, actief te managen en een situatie op het werk te creëren die jou structureel (meer) voldoening geeft en jou van binnenuit stimuleert om maximaal te presteren
 • de samenwerking met jouw collega’s en jouw werkrelaties te verbeteren
Scarfforce_Inzicht in drijfveren - Werkgeluk vergroten en werkprestaties verbeteren - Hoe het werkt

Hoe beter je je drijfveren kent, des te beter manage jij je intrinsieke werkmotivatie, werkgeluk en succes

Een helder en concreet overzicht van jouw sterkste drijfveren is essentieel om het geluk en het succes dat je in je werk ervaart te goed te kunnen managen. Het laat je namelijk precies zien wat je het hardst nodig hebt -in je werk en van anderen- om je diep van binnen echt gelukkig te voelen en intrinsiek gemotiveerd te zijn. En fungeert als een praktische checklist, waarmee je niet alleen de huidige gericht kunt analyseren en verbeteren, maar ook potentiële situaties in de toekomst kunt voorspellen:

 • Welke drijfveren worden in de huidige of toekomstige/potentiële situatie wel en niet goed ingevuld?
 • Welke persoonlijke ambities en doelen worden hierdoor wel en niet gerealiseerd?
 • Wat doet dit of zal dit doen met het geluk en de mate waarin ik voldoening in mijn werk ervaar en mijn intrinsieke werkmotivatie?
 • Wat is het effect hiervan op de resultaten die ik tot nu toe heb verkregen (of zal verkrijgen)?
 • Welke emoties, gedragingen en prestaties kan ik hiermee verklaren in de huidige werksituatie (of kan ik van mezelf verwachten in een potentiële situatie)? 
 • Wat kan ik nu concreet doen om het geluk, de voldoening en het succes dat ik in mijn werk ervaar structureel te vergroten? En te voorkomen dat ik (nog meer) gedemotiveerd raak?

Hoe beter jullie elkaars drijfveren kennen, des te beter jullie elkaar kunnen motiveren om samen te werken

Uiteindelijk doet iedereen de dingen die hij of zij doet, voor zijn of haar eigen redenen. Je persoonlijke drijfveren -en de persoonlijke doelen die je nastreeft- bepalen daarom niet alleen wat jou als persoon gelukkig maakt, maar ook wat jou drijft in je werkrelaties en wat jou daarin een goed gevoel geeft en je aantrekt, of een slecht gevoel en je afstoot.

Als de samenwerking met de ander een positieve invulling geeft aan jouw persoonlijke drijfveren en jou als zodanig stimuleert om je eigen doelen te realiseren, dan triggert dat een approach response en zal dat jou van binnenuit motiveren om met hem of haar een team te vormen en goed samen te werken. Als de samenwerking jou daarin belemmert, dan zal dat een avoid response triggeren en afbreuk doen aan jouw intrinsieke motivatie om met die persoon een team te vormen en/of goed samen te werken.

Het analyseren van je sociale drijfveren helpt daarom niet alleen om te verklaren waarom de samenwerking met de ander jou wel of geen goed gevoel geeft en van binnenuit motiveert om samen met hem of haar een team te vormen of samen te werken. Ook stelt het je in staat om heel concreet en gericht met de ander aan de slag te gaan en een situatie te creëren die jullie allebei intrinsiek motiveert om optimaal met elkaar samen te werken.

Met het inzicht in je drijfveren krijg je antwoord op de volgende vragen:

1. Vergroten van je zelfkennis en je zelfbewustzijn

Scarfforce - werkgeluk vergroten en werkprestaties verbeteren - vergroot je zelfkennis en je zelfbewustzijn
 • Wat drijft mij in deze fase van mijn leven? (inzicht in persoonlijke drijfveren) 
 • Wat streef ik op basis hiervan na, als ik met anderen samenwerk? (inzicht in sociale drijfveren)
 • Welke waarden vind ik hierbij het meest belangrijk? (inzicht in werkwaarden)
 • Wat heb ik nodig in mijn werk en van anderen om mij goed te voelen en voldoening te ervaren op het werk en in mijn werkrelaties?
 • Wat gebeurt er zoal in mijn brein en met mijn geluksgevoel en werkmotivatie als deze verlangens wel of niet goed worden ingevuld?
 • Welke werksituaties motiveren mij op basis hiervan het meest en/of juist helemaal niet om mijn werk vol overgave te doen en/of vol vuur samen te werken met collega’s?
 • Welk effect heeft dit op mijn werkprestaties en de samenwerking?

2. Vergroten van het geluk dat je in je werk ervaart

Scarfforce - Vergroot het geluk dat je in je werk ervaart
 • Wat maakt mijn werk betekenisvol voor mij en geeft mij diep van binnen echte voldoening?
 • Welke drijfveren en waarden spelen hierbij de belangrijkste rol?
 • Welke van deze waarden kan ik momenteel wel en niet (of minder) goed naleven in mijn huidige rol en met de belangrijkste werkzaamheden die ik verricht?
 • In hoeverre beïnvloedt dit mijn geluksgevoel en de voldoening die in mijn werk ervaar?
 • Hoe zou ik deze waarden beter kunnen naleven? Wat zou er hiervoor moeten veranderen?
 • Welke drijfveren worden hierdoor beter ingevuld, waardoor ik meer voldoening in mijn werk ervaar en beter presteer?

3. Verbeteren van je werkprestaties

Scarfforce - Verbeter je werkprestaties
 • Welke drijfveren en waarden motiveren mij het meest in mijn werk? Oftewel, waar verlang ik diep van binnen het meest naar in mijn werk en ben ik als het hardst naar op zoek?
 • Welke werksituaties en/of werkzaamheden trekken mij om deze reden automatisch aan en motiveren mij van binnenuit om maximaal te presteren bij het uitvoeren van deze werkzaamheden, of in deze werksituaties?  
 • Welke werksituaties en/of werkzaamheden daarentegen stoten mij af en zorgen ervoor dat ik op de rem trap? Oftewel, verminderen mijn intrinsieke motivatie en zorgen ervoor dat ik minder goed presteer als ik in deze situatie terecht kom, of deze werkzaamheden ten uitvoer breng?
 • In hoeverre stellen de huidige werksituatie, functie, rol en/of hoofdtaken mij momenteel in staat om mijn belangrijkste waarden na te leven? 
 • Welke waarden kan ik momenteel onvoldoende naleven in de huidige werksituatie, functie, rol, of met mijn hoofdtaken? En op basis hiervan, welke drijfveren worden momenteel onvoldoende ingevuld? Oftewel, welke persoonlijke ambities kan ik hierdoor niet realiseren? 
 • Wat kan ikzelf en/of mijn leidinggevende concreet (anders) doen, opdat ik deze waarden beter kan naleven en mijn sterkste drijfveren beter worden ingevuld?

4. Verbeteren van de onderlinge samenwerking

Scarfforce - Verbeter de onderlinge samenwerking
 • Wat streven we na in ons werk, maakt ons werk betekenisvol en geeft ons voldoening als we aan het werk zijn?
 • Wat betekent dit voor onze werkrelatie/samenwerking? Oftewel, wat zoeken we om deze reden -veelal onbewust- in onze werkrelaties en samenwerking met anderen?
 • Wat motiveert een ieder wel en niet om met elkaar samen te werken?
 • In hoeverre geeft de huidige werkrelatie en/of samenwerking invulling aan onze sterkste drijfveren? Oftewel, in hoeverre stimuleert of beperkt onze werkrellatie en/of samenwerking een ieder om onze eigen doelen te behalen die we in ons werk nastreven?
 • Wat doet dit met onze intrinsieke motivatie om een team te vormen en met elkaar samen te werken? 
 • Waar ligt de te behalen winst? Oftewel, welke emotionele verlangens worden momenteel onvoldoende ingevuld in onze werkrelatie, of als we met elkaar samenwerken?
 • Wat zou een ieder en/of wij samen kunnen doen om deze onvervulde verlangens beter in te vullen? 
 • En, wat moeten we op dit vlak vooral niet doen in onze werkrelatie, of als we samenwerken?

5. Gericht zoeken naar een nieuwe baan die je structureel voldoening geeft en je van binnenuit motiveert om het beste uit jezelf te halen

Scarfforce - Vind een baan die echt bij jou past
 • Wat drijft mij en zoek ik -veelal onbewust- in mijn werk? 
 • Wat heb ik nodig in mijn werk en van anderen om me gelukkig te voelen? Oftewel, in wat voor soort werksituaties voelt het werken niet meer (of minder) als werk voor mij? 
 • Wat voor soort werkcultuur is mij op het lijf geschreven?
 • In hoeverre sluiten de functie, rol en hoofdwerkzaamheden zoals die in de vacature worden beschreven aan op mijn sterkste drijfveren en belangrijkste waarden?
 • Welke waarden kan ik wel naleven in deze functie en organisatiecultuur? En welke niet?
 • Welke persoonlijke doelen kan ik wel realiseren in deze functie? En welke niet?
 • En op basis hiervan: In hoeverre passen deze deze functie, rol, hoofdwerkzaamheden en organisatiecultuur bij mij? En zal dit mij diep van binnen echte voldoening geven en intrinsiek motiveren om het beste uit mijzelf te halen?

Contact

0031-(0)20-5304353

Haarlemmerstraat 121, 1013 EN Amsterdam

Privacy & Data protection

Haal het beste uit jezelf en je collega’s!