Handleiding voor de fysieke waardenkaarten

38.75

In deze algemene gebruikshandleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe je de persoonlijke en de sociale drijfveren van je cliënten of medewerkers inzichtelijk maakt, hoe je deze interpreteert en analyseert. Daarbij lees je wat je concreet kunt doen om met behulp van deze inzichten het geluk en het succes dat zij in hun werk en in hun werkrelaties ervaren, gericht te vergroten.

Artikelnummer: SKU: fwk-001-02 Categorieën: , Tags: ,

Het geluk en het succes dat we in ons werk en onze werkrelaties ervaren hangt grotendeels af van de mate waarin we er in slagen om met onze rol, werkzaamheden en samenwerking invulling te geven aan onze interne drijfveren.

In deze handleiding wordt stap voor stap uitgelegd hoe je op een snelle en leuke manier en samen met je cliënten of medewerkers inzichtelijk maakt wat hun sterkste persoonlijke en sociale drijfveren zijn en welke waarden zij hanteren om hun doelen te bereiken. Daarbij leer je hoe je de uitkomsten interpreteert en analyseert. En vind je praktische tips over hoe je het geluk en het succes dat zij in hun werk en hun werkrelaties ervaren gericht vergroot.

In deze gebruikershandleiding:

 • Vind je een samenvatting van de theorie en de persoonlijke en sociale drijfveren die -veelal onbewust- onze emoties, motivatie, en gedrag sturen in ons werk en in onze werkrelaties
 • Wordt stap voor stap beschreven:
  • hoe je de drijfveren en waarden van cliënten met behulp van de fysieke waardenkaarten inzichtelijk maakt
  • hoe je deze interpreteert
  • wat een situatie doet die wel en geen invulling geeft aan de drijfveren van je cliënten en ten aanzien van hun geluksgevoel en intrinsieke motivatie om iets wel of niet te doen
  • Hoe je een huidige situatie op het werk of in een werkrelatie met je cliënten gericht analyseert en verklaart
  • Hoe je deze inzichten effectief toepast in de praktijk met als doel om de situatie waarin je cliënten zitten te verbeteren
 • Vind je een drietal overzichtelijke en gebruiksvriendelijke overzichten die je hierbij helpen;
  • Een overzicht met de 6 persoonlijke en sociale drijfveren en de 30 waarden die -veelal onbwust- onze emoties, intrinsieke motivcatie en gedrag sturen op de werkvloer (waardenkompas)
  • Een overzicht en een duiding van deze drijfveren (waar staan ze voor?)
  • Een overzicht en een duiding van alle 30 onderliggende waarden (waar staan ze voor?)
  • Praktische tips over hoe je het geluk en het succes dat je cliënten in hun werk en hun werkrelaties ervaren gericht vergroot.