Fysieke Waardenkaarten

98.75

Met de fysieke waardenkaarten van Scarfforce maak je op een snelle en leuke manier en samen met cliënten inzichtelijk welke persoonlijke en sociale drijfveren en waarden hen intrinsiek motiveren in hun werk.

Artikelnummer: SKU: fwk-001-01 Categorieën: , Tags: ,

Het geluk dat we in ons werk en onze relaties ervaren en het succes dat we hierbij oogsten hangt grotendeels af van de mate waarin we er in slagen om met het werk dat we doen en de interacties die we met onze collega's hebben, een positieve invulling te geven aan de strategie die we hebben ontwikkeld om zekerheid voor onszelf te creëren op het werk. Hoe beter een situatie invulling geeft aan onze sterkste drijfveren, hoe meer zekerheid we diep van binnen ervaren en hoe groter het geluk en het succes dat we in ons werk ervaren.

Het inzichtelijk maken van deze strategie en het achterhalen van onze sterkste drijfveren geeft meer inzicht in de motor achter het geluk en het succes dat we in ons werk en onze samenwerking met anderen ervaren.

Niet alleen vergroot onze zelfkennis ten aanzien van we nodig hebben om ons goed te voelen op het werk en in onze werkrelaties, Ook vergroot dit ons bewustzijn ten aanzien van wat we tot nog toe vaak onbewust hebben gedaan met de resultaten die we tot nu toe heeft gekregen. Daarbij levert het een concrete checklist op die je direct kunt inzetten en gebruiken om de huidige situatie gericht te analyseren (welke drijfveren en emotionele verlangens worden momenteel wel, niet, of onvoldoende ingevuld?), en gericht toe te werken naar een wenselijke situatie die structureel beter invulling geeft aan onze sterkste drijfveren.